วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 7 เม.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 07 เม.ย. 2554 17:01:55
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,089.21 +13.08 +1.22 1,089.21 1,081.95 5,412,274 42,517.60
SET100 1,677.33 +22.92 +1.39 1,677.33 1,664.47 3,216,440 36,144.89
SET50 770.96 +11.21 +1.48 770.96 764.62 2,225,973 31,766.90
mai 287.45 +1.65 +0.58 288.50 285.81 364,056 925.28

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 7 เม.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,879.11 4.42 2,994.48 7.04 -1,115.38 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,724.59 13.46 5,086.09 11.96 638.50 -
นักลงทุนต่างประเทศ 13,581.15 31.94 10,658.81 25.07 2,922.34 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 21,332.76 50.17 23,778.22 55.93 -2,445.46 -

ณ วันที่ 07/04/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 16,548 13,207 +3,341
ต่างชาติ 4,427 1,678 +2,749
ในประเทศ 21,460 27,550 -6,090

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...