วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 4 เม.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 04 เม.ย. 2554 17:01:48
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,078.66 +14.31 +1.34 1,080.49 1,073.92 6,185,910 41,948.76
SET100 1,659.10 +24.57 +1.50 1,662.11 1,650.60 3,021,202 34,810.38
SET50 762.58 +12.47 +1.66 763.90 757.71 1,589,582 29,976.76
mai 283.67 +0.90 +0.32 286.75 283.48 681,655 1,073.68

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 4 เม.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,747.05 6.55 3,116.06 7.43 -369.01 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,550.67 10.85 4,143.33 9.88 407.34 -
นักลงทุนต่างประเทศ 11,662.73 27.80 6,837.86 16.30 4,824.87 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 22,988.31 54.80 27,851.51 66.39 -4,863.20 -


ณ วันที่ 04/04/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,725 7,537 -812
ต่างชาติ 1,835 2,008 -173
ในประเทศ 18,124 17,139 +985

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...