วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 10 พ.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 10 พ.ค. 2554 17:01:50
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,085.56 +13.09 +1.22 1,085.56 1,070.88 7,823,142 37,797.71
SET100 1,669.29 +21.94 +1.33 1,669.29 1,643.63 2,514,838 25,670.84
SET50 765.96 +10.81 +1.43 765.96 753.42 863,241 18,480.95
mai 289.41 +2.36 +0.82 290.54 287.49 180,597 337.03

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 10 พ.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,810.00 10.08 3,185.87 8.43 624.13 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,960.10 10.48 4,940.33 13.07 -980.23 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,766.60 15.26 3,957.41 10.47 1,809.19 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 24,261.01 64.19 25,714.09 68.03 -1,453.08 -

ณ วันที่ 10/05/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 13,452 14,503 -1,051
ต่างชาติ 1,192 1,650 -458
ในประเทศ 23,500 21,991 +1,509

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...