วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 8 เม.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 08 เม.ย. 2554 17:01:59
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,082.69 -6.52 -0.60 1,092.34 1,080.63 4,765,156 38,043.80
SET100 1,666.41 -10.92 -0.65 1,682.85 1,662.91 2,883,676 34,005.58
SET50 765.81 -5.15 -0.67 773.44 764.10 1,775,206 28,321.20
mai 289.09 +1.64 +0.57 291.97 287.61 608,570 1,073.86

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 8 เม.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,922.96 7.68 4,228.96 11.12 -1,306.01 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,910.40 12.91 4,824.53 12.68 85.87 -
นักลงทุนต่างประเทศ 9,165.41 24.09 8,334.63 21.91 830.78 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 21,045.03 55.32 20,655.68 54.29 389.36 -

ณ วันที่ 08/04/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 12,088 20,984 -8,896
ต่างชาติ 2,427 1,867 +560
ในประเทศ 29,728 21,392 +8,336

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...