วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 26 เม.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 26 เม.ย. 2554 17:01:46
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,096.95 -8.48 -0.77 1,101.04 1,091.29 3,987,587 28,394.64
SET100 1,688.67 -14.51 -0.85 1,695.62 1,678.98 2,210,706 23,828.17
SET50 774.72 -7.51 -0.96 778.30 770.27 872,700 17,910.74
mai 292.71 -0.61 -0.21 294.99 292.26 466,068 1,053.01

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 26 เม.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,342.57 4.73 2,584.14 9.10 -1,241.57 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,674.09 12.94 4,053.40 14.28 -379.31 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,052.85 17.80 4,299.33 15.14 753.53 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 18,325.13 64.54 17,457.78 61.48 867.35 -

ณ วันที่ 26/04/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 10,007 11,415 -1,408
ต่างชาติ 1,078 1,512 -434
ในประเทศ 20,296 18,454 +1,842

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...