วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 5 เม.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 05 เม.ย. 2554 17:01:54
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,076.13 -2.53 -0.23 1,080.11 1,074.59 4,864,154 30,890.62
SET100 1,654.41 -4.69 -0.28 1,661.92 1,652.09 2,949,616 24,587.16
SET50 759.75 -2.83 -0.37 763.48 758.69 1,727,694 19,590.69
mai 285.80 +2.13 +0.75 287.04 284.05 505,789 1,406.65

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 5 เม.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,767.25 5.72 2,982.66 9.66 -1,215.41 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,802.59 9.07 3,143.79 10.18 -341.20 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,171.88 23.22 4,910.31 15.90 2,261.57 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 19,148.89 61.99 19,853.85 64.27 -704.96 -

ณ วันที่ 05/04/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 11,241 6,102 +5,139
ต่างชาติ 527 711 -184
ในประเทศ 13,331 18,286 -4,955

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...