วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 19 เม.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 19 เม.ย. 2554 17:01:54
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,095.88 +5.21 +0.48 1,096.73 1,083.73 4,310,438 37,293.79
SET100 1,687.08 +8.07 +0.48 1,688.91 1,666.85 2,647,848 32,112.34
SET50 775.04 +3.60 +0.47 776.08 765.58 1,455,977 27,552.42
mai 292.54 +0.27 +0.09 293.93 291.42 1,041,590 662.79


สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 19 เม.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,943.06 5.21 3,321.33 8.91 -1,378.28 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,377.68 14.42 4,620.84 12.39 756.84 -
นักลงทุนต่างประเทศ 9,460.98 25.37 9,316.45 24.98 144.53 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 20,512.08 55.00 20,035.17 53.72 476.90 -

ณ วันที่ 19/04/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 10,223 10,641 -418
ต่างชาติ 2,251 963 +1,288
ในประเทศ 17,273 18,143 -870

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...