วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 27 เม.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 27 เม.ย. 2554 17:01:46
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,101.35 +4.40 +0.40 1,107.90 1,097.52 4,591,081 32,742.78
SET100 1,695.90 +7.23 +0.43 1,707.23 1,689.27 2,268,372 27,184.11
SET50 777.63 +2.91 +0.38 783.18 774.41 870,999 18,682.72
mai 295.57 +2.86 +0.98 296.92 294.81 302,763 1,117.63

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 27 เม.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,363.79 7.22 3,586.40 10.95 -1,222.61 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,218.99 9.83 3,021.70 9.23 197.29 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,336.44 19.35 4,398.49 13.43 1,937.96 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 20,823.55 63.60 21,736.20 66.38 -912.64 -

ณ วันที่ 27/04/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 7,897 10,725 -2,828
ต่างชาติ 1,221 2,912 -1,691
ในประเทศ 19,616 15,097 +4,519

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...