วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 25 เม.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 25 เม.ย. 2554 17:01:57
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,105.43 +0.14 +0.01 1,108.53 1,101.07 3,290,701 23,994.44
SET100 1,703.18 -0.13 -0.01 1,708.60 1,695.47 1,996,747 20,250.47
SET50 782.23 -0.29 -0.04 784.80 778.61 780,983 14,802.03
mai 293.32 +3.83 +1.32 294.42 290.34 597,220 1,618.49

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 25 เม.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,125.40 8.86 2,730.75 11.38 -605.35 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,498.95 10.41 2,613.02 10.89 -114.07 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,893.26 16.23 3,124.00 13.02 769.26 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 15,476.83 64.50 15,526.67 64.71 -49.84 -

ณ วันที่ 25/04/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 7,180 9,968 -2,788
ต่างชาติ 999 1,257 -258
ในประเทศ 15,215 12,169 +3,046

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...