วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 11 เม.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 11 เม.ย. 2554 17:01:55
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,076.33 -6.36 -0.59 1,090.38 1,075.29 3,803,074 25,805.84
SET100 1,654.97 -11.44 -0.69 1,679.44 1,653.13 1,867,112 22,681.38
SET50 760.12 -5.69 -0.74 771.99 759.14 1,150,164 18,771.67
mai 290.92 +1.83 +0.63 292.68 289.81 514,947 824.03

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 11 เม.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,269.76 4.92 2,054.60 7.96 -784.84 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,991.26 11.59 3,674.80 14.24 -683.54 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,220.87 24.11 5,506.89 21.34 713.99 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 15,323.94 59.38 14,569.55 56.46 754.39 -

ณ วันที่ 11/04/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 9,396 8,743 +653
ต่างชาติ 1,869 562 +1,307
ในประเทศ 13,305 15,265 -1,960

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...