วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 12 เม.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 12 เม.ย. 2554 17:01:50
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,084.91 +8.58 +0.80 1,084.91 1,064.61 2,739,512 26,350.60
SET100 1,669.31 +14.34 +0.87 1,669.31 1,634.65 1,426,892 23,101.82
SET50 767.00 +6.88 +0.91 767.00 750.34 749,652 20,506.09
mai 291.83 +0.91 +0.31 292.47 287.19 266,751 621.85

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 12 เม.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,294.63 8.71 3,393.42 12.88 -1,098.79 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,544.18 13.45 3,109.75 11.80 434.43 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,451.96 16.90 7,058.84 26.79 -2,606.88 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 16,059.83 60.95 12,788.58 48.53 3,271.25 -

ณ วันที่ 12/04/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 8,032 9,801 -1,769
ต่างชาติ 747 2,478 -1,731
ในประเทศ 18,096 14,596 +3,500

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...