วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 7 ม.ค. 2554

วันนี้ปิด long แล้วเปิด short ที่ 728 ปิด 717.2 แต่วันจันทร์ไปเที่ยว เลยขายไปก่อน จริงๆ ควรถือต่อ

ข้อมูลล่าสุด 07 ม.ค. 2554 16:59:48
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,036.45 -14.53 -1.38 1,051.49 1,036.27 4,971,135 44,778.35
SET100 1,577.75 -23.57 -1.47 1,602.27 1,577.18 3,160,264 38,473.19
SET50 721.31 -11.44 -1.56 732.96 720.87 2,087,133 31,705.11
mai 277.39 -0.84 -0.30 281.47 277.32 253,218 1,048.27

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 7 ม.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,950.71 8.82 4,562.08 10.19 -611.37 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,653.71 8.16 3,920.91 8.76 -267.20 -
นักลงทุนต่างประเทศ 8,950.83 19.99 11,316.88 25.27 -2,366.05 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 28,223.09 63.03 24,978.47 55.78 3,244.62 -


นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 7,617 13,097 -5,480
ต่างชาติ 1,602 3,375 -1,773
ในประเทศ 18,131 10,878 +7,253

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...