วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 19 ม.ค. 2554

aaa ต่างชาติกลับมาซื้อพรุ่งนี้จะ Long แล้ว
ข้อมูลล่าสุด 19 ม.ค. 2554 16:59:56
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,034.80 +10.26 +1.00 1,034.80 1,027.25 3,345,716 31,340.35
SET100 1,575.80 +18.12 +1.16 1,575.80 1,561.99 2,075,860 27,260.72
SET50 719.79 +8.65 +1.22 719.79 713.01 1,019,111 22,447.70
mai 279.75 -0.28 -0.10 282.14 279.75 286,807 583.80

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 19 ม.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,538.02 11.29 2,551.10 8.14 986.93 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,210.89 10.25 3,255.25 10.39 -44.37 -
นักลงทุนต่างประเทศ 8,177.90 26.09 8,029.84 25.62 148.06 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 16,413.54 52.37 17,504.17 55.85 -1,090.62 -


ณ วันที่ 19/01/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 5,867 5,854 +13
ต่างชาติ 1,800 901 +899
ในประเทศ 8,153 9,065 -912

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...