วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 ม.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 28 ม.ค. 2554 16:59:48
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 981.83 -4.88 -0.49 982.60 973.27 4,339,329 27,301.21
SET100 1,490.78 -8.97 -0.60 1,492.34 1,477.04 3,223,713 23,840.40
SET50 681.45 -4.48 -0.65 682.06 674.87 2,576,195 20,844.20
mai 268.22 -2.68 -0.99 270.87 267.76 108,356 273.52

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 ม.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,873.95 6.86 1,626.18 5.96 247.77 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,535.25 9.29 2,759.04 10.11 -223.79 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,205.67 22.73 6,932.81 25.39 -727.14 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 16,686.35 61.12 15,983.18 58.54 703.17 -

ณ วันที่ 28/01/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 7,184 7,942 -758
ต่างชาติ 1,878 2,158 -280
ในประเทศ 15,277 14,239 +1,038

USDTHB=X8:47AM EST31.01Up 0.17Up 0.55%
USDTHB=X8:49PM EST31.18Up 0.10Up 0.34%

Special Volume
JTS
MLINK
CEN
SAMART
IFEC
SUSCO

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...