วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 13 ม.ค. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 13 ม.ค. 2554

เพิ่งกลับจากไปเที่ยวต่างชาติรวมกลับมาซื้อแล้ว พรุ่งนี้อาจเปิด Long
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 5,188.96 13.28 2,942.64 7.53 2,246.32 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,304.08 11.02 4,228.61 10.82 75.47 -
นักลงทุนต่างประเทศ 9,974.59 25.53 10,029.90 25.67 -55.31 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 19,597.53 50.17 21,864.01 55.97 -2,266.47 -


ณ วันที่ 13/01/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,834 6,282 +552
ต่างชาติ 3,550 2,192 +1,358
ในประเทศ 12,210 14,120 -1,910
zz

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...