วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 ม.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 21 ม.ค. 2554 16:59:58
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,006.57 -15.59 -1.53 1,018.31 1,000.96 3,436,126 37,546.80
SET100 1,528.91 -24.80 -1.60 1,546.66 1,518.33 2,053,575 32,884.39
SET50 698.12 -11.15 -1.57 705.76 692.80 1,317,199 29,474.44
mai 276.20 -2.30 -0.83 280.01 275.75 246,410 441.55

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 ม.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,084.83 8.22 4,372.76 11.65 -1,287.93 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,172.82 11.11 3,682.62 9.81 490.20 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,066.22 16.16 13,769.71 36.67 -7,703.49 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 24,222.93 64.51 15,721.71 41.87 8,501.22 -

ณ วันที่ 21/01/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 10,758 16,037 -5,279
ต่างชาติ 767 5,202 -4,435
ในประเทศ 27,074 17,360 +9,714

USDTHB=X5:00PM EST30.69Up 0.07Up 0.23%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...