วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 26 ม.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 26 ม.ค. 2554 16:59:59
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 978.07 +18.90 +1.97 978.39 963.65 4,380,855 34,594.11
SET100 1,485.22 +30.03 +2.06 1,486.35 1,462.17 2,315,628 31,013.07
SET50 678.76 +12.86 +1.93 679.85 668.88 1,422,935 27,624.65
mai 266.59 +4.76 +1.82 266.59 261.50 112,791 232.46

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 26 ม.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,575.84 10.34 4,634.24 13.40 -1,058.40 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,119.68 11.91 4,223.24 12.21 -103.57 -
นักลงทุนต่างประเทศ 8,338.33 24.10 7,941.86 22.96 396.47 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 18,560.26 53.65 17,794.76 51.44 765.50 -

ณ วันที่ 26/01/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 7,267 7,556 -289
ต่างชาติ 1,294 1,794 -500
ในประเทศ 13,198 12,409 +789

USDTHB=X6:00AM EST30.81Down 0.1400Down 0.45%
USDTHB=X9:36PM EST30.84Up 0.04Up 0.13%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...