วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 5 ม.ค. 2554

ยังคงสถานะ Long Set50H11
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 5 ม.ค. 2554

ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,050.78 +8.37 +0.80 1,052.36 1,044.18 5,773,274 36,025.60
SET100 1,603.26 +13.58 +0.85 1,605.73 1,592.21 4,013,011 31,433.35
SET50 733.98 +6.08 +0.84 735.41 728.83 3,016,247 26,530.95
mai 276.33 +0.41 +0.15 277.68 276.17 124,946 842.55

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,938.35 10.93 3,164.03 8.78 774.32 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,439.08 9.55 3,707.70 10.29 -268.62 -
นักลงทุนต่างประเทศ 8,089.47 22.45 7,161.67 19.88 927.80 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 20,558.71 57.07 21,992.21 61.05 -1,433.50 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 5 ม.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 6,868.28 9.39 7,021.30 9.60 -153.02 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 7,038.14 9.63 6,817.64 9.32 220.50 -
นักลงทุนต่างประเทศ 18,007.42 24.63 13,884.32 18.99 4,123.10 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 41,207.93 56.36 45,398.52 62.09 -4,190.59 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2554 - 5 ม.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 6,868.28 9.39 7,021.30 9.60 -153.02 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 7,038.14 9.63 6,817.64 9.32 220.50 -
นักลงทุนต่างประเทศ 18,007.42 24.63 13,884.32 18.99 4,123.10 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 41,207.93 56.36 45,398.52 62.09 -4,190.59 -

TFEX
ณ วันที่ 05/01/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 7,032 9,440 -2,408
ต่างชาติ 1,798 2,201 -403
ในประเทศ 15,016 12,205 +2,811

Crude Oil เช้า 6 Jan 2010
$90.46 ▲0.16
0.18%

น้ำมันในประเทส
Name Gasohol
95
Gasohol
91
Diesel
PTT 34.34 31.84 29.99
BCP 34.34 31.84 29.99
SHELL 34.64 32.14 -
ESSO 34.64 32.14 30.29
CALTEX 34.64 32.14 30.29
PT 34.34 - 29.99
SUSCO 44.44 38.64 30.29
PURE 34.64 32.14 30.29
PETRONAS 34.64 32.14 30.29
NGV 8.50

ทอง 1374.6 -4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...