วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 27 ม.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 27 ม.ค. 2554 16:59:56
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 986.71 +8.64 +0.88 987.85 980.67 2,982,664 29,093.23
SET100 1,499.75 +14.53 +0.98 1,501.46 1,489.41 1,687,286 25,876.80
SET50 685.93 +7.17 +1.06 686.34 680.79 1,117,926 23,003.65
mai 270.90 +4.31 +1.62 270.90 267.13 187,585 414.88

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 27 ม.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,015.27 13.80 1,635.38 5.62 2,379.88 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,111.56 10.70 3,613.09 12.42 -501.53 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,217.06 24.81 5,950.13 20.45 1,266.92 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 14,749.34 50.70 17,894.62 61.51 -3,145.28 -

ณ วันที่ 27/01/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 7,818 7,338 +480
ต่างชาติ 2,884 1,200 +1,684
ในประเทศ 9,988 12,152 -2,164

USDTHB=X8:53AM EST30.81Up 0.01Up 0.03%
USDTHB=X8:38PM EST30.98Up 0.14Up 0.45%
USDTHB=X4:01AM EST31.08Up 0.24Up 0.78%

Special List
BFIT
CEN
MLINK

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...