วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 25 ม.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 25 ม.ค. 2554 16:59:53
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 959.17 -4.51 -0.47 972.72 950.61 4,629,566 40,703.65
SET100 1,455.19 -6.32 -0.43 1,476.41 1,439.53 3,218,394 35,845.92
SET50 665.90 -1.89 -0.28 674.72 657.96 2,121,340 31,531.80
mai 261.83 -2.76 -1.04 266.91 261.26 151,424 233.4

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 25 ม.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,692.48 6.61 5,943.84 14.60 -3,251.36 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,497.97 13.51 5,027.25 12.35 470.72 -
นักลงทุนต่างประเทศ 11,621.68 28.55 11,014.01 27.06 607.67 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 20,891.52 51.33 18,718.55 45.99 2,172.97 -

ณ วันที่ 25/01/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 16,243 14,903 +1,340
ต่างชาติ 2,398 3,063 -665
ในประเทศ 24,787 25,462 -675

USDTHB=X11:40AM EST30.98Up 0.03Up 0.10%
USDTHB=X8:55PM EST30.91Down 0.0400Down 0.13%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...