วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 24 ม.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 24 ม.ค. 2554 16:59:53
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 963.68 -42.89 -4.26 999.59 963.68 5,382,054 37,402.09
SET100 1,461.51 -67.40 -4.41 1,516.64 1,461.51 3,535,739 32,610.46
SET50 667.79 -30.33 -4.34 692.28 667.79 2,055,094 27,772.77
mai 264.59 -11.61 -4.20 276.63 264.59 244,380 405.06

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 24 ม.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,626.42 4.35 4,202.84 11.24 -2,576.42 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,254.72 11.38 4,299.04 11.49 -44.32 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,014.30 16.08 10,063.79 26.91 -4,049.49 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 25,506.66 68.20 18,836.43 50.36 6,670.23 -

ณ วันที่ 24/01/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 16,342 11,918 +4,424
ต่างชาติ 2,492 4,104 -1,612
ในประเทศ 26,896 29,708 -2,812

USDTHB=X6:20AM EST30.96Up 0.27Up 0.88%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...