วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 20 ม.ค. 2554

ต่างชาติกลับมาขายอีกครั้ง คงต้องตัดขาดทุน cut Tfex มา Short หลังจากเพิ่ง Long ไปเมื่อวาน

ข้อมูลล่าสุด 20 ม.ค. 2554 16:59:47
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,022.16 -12.64 -1.22 1,031.99 1,017.94 3,348,064 31,178.26
SET100 1,553.71 -22.09 -1.40 1,570.50 1,546.30 2,072,014 27,173.02
SET50 709.27 -10.52 -1.46 717.22 705.53 1,209,400 23,173.07
mai 278.50 -1.25 -0.45 280.63 277.30 414,067 580.27
ดัชนีสูงสุดและต่ำสุดจะไม่ถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการของตลท.

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 20 ม.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,321.48 10.65 3,769.81 12.09 -448.34 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,201.31 10.27 3,404.16 10.92 -202.85 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,721.76 21.56 9,355.85 30.01 -2,634.09 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 17,933.72 57.52 14,648.44 46.98 3,285.28 -
aaa

ณ วันที่ 20/01/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,418 10,145 -3,727
ต่างชาติ 907 1,187 -280
ในประเทศ 15,543 11,536 +4,007

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...