วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 9 ก.พ. 2555

ข้อมูลล่าสุด 09 ก.พ. 2555 17:01:55
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,117.17 +1.09 +0.10 1,121.22 1,110.60 4,742,708 43,050.92
SET50 784.72 +1.33 +0.17 787.65 779.31 1,242,436 31,325.91
SET100 1,703.52 +2.50 +0.15 1,709.70 1,692.26 2,435,815 36,845.87
SETHD 1,089.09 +5.30 +0.49 1,091.86 1,083.27 194,263 8,623.15
mai 296.63 -0.16 -0.05 298.33 295.74 315,611 1,172.22

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 9 ก.พ. 2555
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,761.82 6.42 2,928.61 6.80 -166.79 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 7,493.91 17.41 6,324.79 14.69 1,169.12 -
นักลงทุนต่างประเทศ 11,319.99 26.29 9,985.53 23.19 1,334.45 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 21,475.20 49.88 23,811.99 55.31 -2,336.79 -

ณ วันที่ 09/02/12 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 5,252 6,762 -1,510
ต่างชาติ 680 596 +84
ในประเทศ 10,937 9,511 +1,426

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...