วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 7 ก.พ. 2555

ข้อมูลล่าสุด 07 ก.พ. 2555 17:01:47
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,101.12 +7.11 +0.65 1,102.33 1,092.77 3,752,476 30,401.07
SET50 770.95 +5.13 +0.67 772.13 764.11 972,378 21,990.10
SET100 1,675.21 +10.66 +0.64 1,677.29 1,661.32 1,920,286 25,352.01
SETHD 1,072.03 +1.70 +0.16 1,076.60 1,067.38 175,052 7,003.45
mai 293.46 +3.35 +1.15 293.46 290.39 209,094 653.33

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 7 ก.พ. 2555
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,368.74 4.50 2,106.80 6.93 -738.06 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,322.60 14.22 4,329.19 14.24 -6.59 -
นักลงทุนต่างประเทศ 9,881.06 32.50 7,577.45 24.92 2,303.61 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 14,828.67 48.78 16,387.63 53.90 -1,558.96 -

ณ วันที่ 07/02/12 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 4,870 4,510 +360
ต่างชาติ 1,031 695 +336
ในประเทศ 8,519 9,215 -696

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...