วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 1 ก.พ. 2555

ข้อมูลล่าสุด 01 ก.พ. 2555 17:01:45
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,086.36 +2.39 +0.22 1,087.53 1,078.89 4,749,986 23,472.94
SET50 759.16 +1.71 +0.23 760.08 753.02 1,777,738 15,352.34
SET100 1,651.35 +3.76 +0.23 1,653.37 1,638.66 2,663,030 18,904.19
SETHD 1,054.19 -3.85 -0.36 1,057.01 1,047.67 187,765 4,953.63
mai 290.45 -0.03 -0.01 291.99 288.66 299,234 972.47

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 1 ก.พ. 2555
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,338.82 5.70 1,721.07 7.33 -382.25 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,376.09 14.38 2,956.75 12.60 419.34 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,856.59 24.95 5,643.31 24.04 213.27 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 12,901.44 54.96 13,151.80 56.03 -250.36 -

ณ วันที่ 01/02/12 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 3,310 3,548 -238
ต่างชาติ 947 193 +754
ในประเทศ 6,633 7,149 -516

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...