วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 14 ก.พ. 2555

ข้อมูลล่าสุด 14 ก.พ. 2555 17:01:49
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,106.41 -10.99 -0.98 1,121.70 1,102.77 5,566,462 41,964.96
SET50 776.12 -7.96 -1.02 787.35 773.24 1,228,804 30,509.64
SET100 1,685.50 -17.43 -1.02 1,709.75 1,679.26 2,409,666 35,724.37
SETHD 1,066.99 -14.44 -1.34 1,084.10 1,064.39 197,498 8,651.33
mai 297.11 -3.10 -1.03 301.78 296.56 335,083 892.17

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 14 ก.พ. 2555
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,628.60 6.26 3,843.18 9.16 -1,214.58 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,098.49 14.53 7,001.46 16.68 -902.97 -
นักลงทุนต่างประเทศ 11,554.64 27.53 8,437.55 20.11 3,117.09 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 21,683.23 51.67 22,682.77 54.05 -999.54 -

ณ วันที่ 14/02/12 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,476 6,269 +207
ต่างชาติ 1,141 613 +528
ในประเทศ 9,761 10,496 -735

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...