วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 13 ก.พ. 2555

ข้อมูลล่าสุด 13 ก.พ. 2555 17:01:45
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,117.40 +4.49 +0.40 1,120.50 1,113.57 4,196,026 27,850.80
SET50 784.08 +2.87 +0.37 786.57 781.09 758,127 19,829.73
SET100 1,702.93 +6.52 +0.38 1,708.15 1,696.73 1,560,784 23,442.46
SETHD 1,081.43 -2.57 -0.24 1,087.54 1,080.13 183,509 6,253.16
mai 300.21 +0.71 +0.24 301.05 299.28 267,501 770.10การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 13 ก.พ. 2555
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,175.64 7.81 2,232.64 8.02 -56.99 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,160.41 18.53 4,685.25 16.82 475.15 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,675.67 20.38 5,795.35 20.81 -119.68 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 14,839.08 53.28 15,137.56 54.35 -298.48 -ณ วันที่ 13/02/12 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 3,186 3,497 -311
ต่างชาติ 654 371 +283
ในประเทศ 5,909 5,881 +28

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...