วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 3 ก.พ. 2555

ข้อมูลล่าสุด 03 ก.พ. 2555 17:01:54
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,098.95 +7.28 +0.67 1,099.62 1,090.27 4,006,800 26,088.02
SET50 768.96 +5.56 +0.73 769.42 761.94 1,060,615 19,414.72
SET100 1,671.99 +11.60 +0.70 1,672.95 1,657.50 1,797,054 22,070.75
SETHD 1,073.13 +9.25 +0.87 1,074.80 1,063.26 210,494 7,373.21
mai 289.76 -1.05 -0.36 291.69 288.94 375,359 665.80

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 3 ก.พ. 2555
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,953.49 7.49 2,351.65 9.01 -398.16 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,426.74 13.14 4,632.46 17.76 -1,205.72 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,751.32 29.71 4,820.88 18.48 2,930.44 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 12,956.47 49.66 14,283.02 54.75 -1,326.55 -

ณ วันที่ 03/02/12 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 5,943 4,648 +1,295
ต่างชาติ 545 456 +89
ในประเทศ 8,275 9,659 -1,384

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...