วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 10 ก.พ. 2555

ข้อมูลล่าสุด 10 ก.พ. 2555 17:01:45
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,112.91 -4.26 -0.38 1,120.56 1,111.60 3,859,461 28,236.52
SET50 781.21 -3.51 -0.45 787.10 779.57 811,492 20,281.47
SET100 1,696.41 -7.11 -0.42 1,709.01 1,693.27 1,506,064 24,009.90
SETHD 1,084.00 -5.09 -0.47 1,089.88 1,082.37 165,672 5,161.98
mai 299.50 +2.87 +0.97 300.10 297.84 264,879 990.74

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 10 ก.พ. 2555
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,012.12 7.13 3,094.04 10.96 -1,081.92 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,027.85 14.26 4,590.83 16.26 -562.99 -
นักลงทุนต่างประเทศ 8,296.44 29.38 6,646.85 23.54 1,649.58 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 13,900.12 49.23 13,904.80 49.24 -4.68 -

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 4,957 4,392 +565
ต่างชาติ 687 1,790 -1,103
ในประเทศ 7,974 7,436 +538

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...