วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 2 ก.พ. 2555

ข้อมูลล่าสุด 02 ก.พ. 2555 17:01:46
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,091.67 +5.31 +0.49 1,098.89 1,091.01 4,417,190 31,848.76
SET50 763.40 +4.24 +0.56 769.03 762.25 1,208,398 22,893.95
SET100 1,660.39 +9.04 +0.55 1,672.57 1,658.63 2,139,300 27,043.84
SETHD 1,063.88 +9.69 +0.92 1,071.28 1,059.54 261,800 7,978.10
mai 290.81 +0.36 +0.12 292.38 290.25 419,554 1,041.05

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 2 ก.พ. 2555
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,015.63 6.33 2,244.92 7.05 -229.29 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,212.45 13.23 4,585.44 14.40 -372.99 -
นักลงทุนต่างประเทศ 10,213.03 32.07 5,260.91 16.52 4,952.13 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 15,407.65 48.38 19,757.50 62.04 -4,349.85 -

ณ วันที่ 02/02/12 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 4,438 3,818 +620
ต่างชาติ 876 777 +99
ในประเทศ 7,117 7,836 -719

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...