วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 6 ก.พ. 2555

ข้อมูลล่าสุด 06 ก.พ. 2555 17:01:50
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,094.01 -4.94 -0.45 1,107.50 1,094.01 4,220,142 28,018.72
SET50 765.82 -3.14 -0.41 775.68 765.82 928,655 19,759.30
SET100 1,664.55 -7.44 -0.44 1,686.00 1,664.55 2,343,227 23,571.19
SETHD 1,070.33 -2.80 -0.26 1,082.27 1,070.33 179,350 7,000.52
mai 290.11 +0.35 +0.12 291.99 289.32 419,755 1,111.10

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 6 ก.พ. 2555
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,391.44 4.97 1,908.22 6.81 -516.78 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,451.26 12.32 3,971.26 14.17 -520.00 -
นักลงทุนต่างประเทศ 8,485.57 30.29 6,275.43 22.40 2,210.14 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 14,690.44 52.43 15,863.80 56.62 -1,173.36

ณ วันที่ 06/02/12 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 5,331 5,229 +102
ต่างชาติ 507 1,136 -629
ในประเทศ 11,177 10,650 +527

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...