วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 8 ก.พ. 2555

ข้อมูลล่าสุด 08 ก.พ. 2555 17:01:55
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,116.08 +14.96 +1.36 1,121.36 1,107.52 5,174,149 45,368.93
SET50 783.39 +12.44 +1.61 787.15 776.21 1,394,645 32,401.92
SET100 1,701.02 +25.81 +1.54 1,709.12 1,686.36 2,860,795 38,465.94
SETHD 1,083.79 +11.76 +1.10 1,089.99 1,078.32 258,251 8,643.75
mai 296.79 +3.33 +1.13 296.79 293.21 330,914 1,189.30

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 8 ก.พ. 2555
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,146.66 6.94 3,385.99 7.46 -239.34 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 7,281.30 16.05 5,312.42 11.71 1,968.87 -
นักลงทุนต่างประเทศ 11,921.10 26.28 6,471.85 14.26 5,449.25 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 23,019.88 50.74 30,198.66 66.56 -7,178.79 -

ณ วันที่ 08/02/12 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 5,768 7,604 -1,836
ต่างชาติ 863 1,604 -741
ในประเทศ 13,325 10,748 +2,577

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...