วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (1 Apr 2015) ตารางเวลาที่ Update

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*

ระยะเวลา
ชื่อหุ้นUpdate ครั้งก่อนUpdate ล่าสุด
WIIK4-Mar-1427-Mar-15
JTS27-Feb-1418-Mar-15
KSL7-Mar-1417-Mar-15
GOLDPF28-Feb-1410-Mar-15
SMT17-Mar-1427-Mar-15
BUI17-Mar-1427-Mar-15
PICO28-Jan-143-Feb-15
GLOBAL18-Mar-1424-Mar-15
GFPT5-Mar-1411-Mar-15
TPP14-Mar-1420-Mar-15
NKI7-Mar-1413-Mar-15
SPG11-Mar-1417-Mar-15
BOL6-Mar-1411-Mar-15
TEAM12-Mar-1417-Mar-15
THANA12-Mar-1416-Mar-15
TYCN14-Mar-1418-Mar-15
MDX14-Mar-1418-Mar-15
ROBINS7-Mar-1411-Mar-15
NEP14-Mar-1417-Mar-15
NCH14-Mar-1417-Mar-15
PRIN14-Mar-1417-Mar-15
ML20-Mar-1423-Mar-15
PE11-Mar-1413-Mar-15
INOX14-Mar-1416-Mar-15
TK10-Mar-1412-Mar-15
TCJ14-Mar-1416-Mar-15
SINGER21-Mar-1423-Mar-15
PS14-Mar-1416-Mar-15
JCT14-Mar-1416-Mar-15
JCP14-Mar-1416-Mar-15
TRUBB11-Mar-1412-Mar-15
PAF18-Mar-1419-Mar-15
ASIAN17-Mar-1418-Mar-15
PRINC18-Mar-1419-Mar-15
STPI25-Mar-1426-Mar-15
INSURE18-Mar-1419-Mar-15
AMANAH12-Mar-1412-Mar-15
SANKO13-Mar-1413-Mar-15
APURE17-Mar-1417-Mar-15
EVER17-Mar-1417-Mar-15
ACD24-Mar-1424-Mar-15
INET17-Mar-1417-Mar-15
FSS6-Mar-146-Mar-15
FNS18-Mar-1418-Mar-15
RCI13-Mar-1413-Mar-15
AS18-Mar-1418-Mar-15
THE17-Mar-1417-Mar-15
ERW13-Mar-1413-Mar-15
MSC13-Mar-1413-Mar-15
NOK17-Mar-1417-Mar-15
DTC12-Mar-1412-Mar-15
SMK20-Mar-1420-Mar-15
SFP13-Mar-1413-Mar-15
TTI25-Mar-1425-Mar-15
M-CHAI26-Mar-1426-Mar-15
TFI27-Mar-1427-Mar-15
GBX26-Mar-1425-Mar-15
ARIP11-Mar-1410-Mar-15
GRAND21-Mar-1420-Mar-15
KTP18-Mar-1417-Mar-15
TKT13-Mar-1412-Mar-15
APCS13-Mar-1412-Mar-15
CWT25-Mar-1424-Mar-15
PRANDA18-Mar-1417-Mar-15
AJ17-Mar-1416-Mar-15
VARO13-Mar-1412-Mar-15
CFRESH14-Mar-1413-Mar-15
PYLON21-Mar-1420-Mar-15
THAI11-Mar-1410-Mar-15
PATO20-Mar-1419-Mar-15
CPL11-Mar-1410-Mar-15
OGC12-Mar-1411-Mar-15
BAT-3K21-Mar-1420-Mar-15
KDH13-Mar-1412-Mar-15
MTI13-Mar-1412-Mar-15
CMR21-Mar-1420-Mar-15
WIN28-Mar-1427-Mar-15
PERM28-Mar-1427-Mar-15
JUTHA28-Mar-1427-Mar-15
YCI28-Mar-1427-Mar-15
GEL21-Mar-1419-Mar-15
ASIMAR20-Mar-1418-Mar-15
EASON14-Mar-1412-Mar-15
BFIT14-Mar-1412-Mar-15
TMT7-Mar-145-Mar-15
NINE5-Mar-143-Mar-15
NYT14-Mar-1412-Mar-15
STEC14-Mar-1412-Mar-15
TCCC14-Mar-1412-Mar-15
MANRIN19-Mar-1417-Mar-15
OFM11-Mar-149-Mar-15
KTC6-Mar-143-Mar-15
SVH13-Mar-1410-Mar-15
SVOA17-Mar-1413-Mar-15
IT13-Mar-149-Mar-15
NTV28-Mar-1424-Mar-15
SPACK18-Mar-1413-Mar-15
KC18-Mar-1413-Mar-15
MCS17-Mar-1412-Mar-15
TIPCO25-Mar-1420-Mar-15
IFS12-Mar-146-Mar-15
CSC18-Mar-1412-Mar-15
SPVI18-Mar-1411-Mar-15
BMCL13-Mar-146-Mar-15
HYDRO24-Mar-1417-Mar-15
CM20-Mar-1413-Mar-15
PL17-Mar-1410-Mar-15
DELTA5-Mar-1426-Feb-15
ROCK3-Apr-1427-Mar-15
IRPC6-Mar-1426-Feb-15
WG4-Apr-1427-Mar-15
THANI14-Mar-145-Mar-15
ESSO28-Mar-1419-Mar-15
PTG21-Mar-1412-Mar-15
RPC27-Mar-1417-Mar-15
YUASA21-Mar-1411-Mar-15
EA27-Mar-1417-Mar-15
TMI21-Mar-1410-Mar-15
BROCK18-Mar-146-Mar-15
CHOW20-Mar-146-Mar-15
ITD3-Apr-1420-Mar-15
MJD2-Apr-1418-Mar-15
LIT11-Apr-1423-Mar-15
ASK1-Apr-1412-Mar-15
FOCUS8-Apr-1417-Mar-15
CPH9-Apr-1418-Mar-15
CSP10-Apr-1416-Mar-15
TVI17-Apr-1420-Mar-15
MIDA25-Apr-1423-Mar-15
PPS23-Apr-1419-Mar-15
SF3-Apr-1427-Feb-15
KTB24-Apr-1420-Mar-15
KGI22-Apr-1417-Mar-15
UAC22-Apr-1417-Mar-15
THCOM4-Apr-1426-Feb-15
Q-CON2-Apr-1423-Feb-15
CHO25-Apr-1417-Mar-15
SSF18-Apr-1410-Mar-15
HFT29-Apr-1419-Mar-15
ALUCON30-Apr-1420-Mar-15
HOTPOT7-May-1427-Mar-15
PG7-May-1427-Mar-15
ILINK7-May-1427-Mar-15
NC7-May-1427-Mar-15
SPI7-May-1427-Mar-15
CENTEL7-May-1427-Mar-15
CIMBT24-Apr-1413-Mar-15
TGCI2-Apr-1419-Feb-15
SMM8-May-1427-Mar-15
S29-Apr-1417-Mar-15
OCC7-May-1424-Mar-15
SAUCE7-May-1424-Mar-15
GUNKUL23-Apr-1410-Mar-15
WACOAL7-May-1424-Mar-15
TNL7-May-1424-Mar-15
TPCORP7-May-1424-Mar-15
CI9-May-1425-Mar-15
PDI9-May-1425-Mar-15
SST8-May-1424-Mar-15
FMT9-May-1424-Mar-15
UMI29-Apr-1413-Mar-15
PREB12-May-1426-Mar-15
CPI7-May-1420-Mar-15
SIS30-Apr-1413-Mar-15
ICC6-May-1419-Mar-15
TBSP31-Mar-1411-Feb-15
TMB24-Apr-146-Mar-15
TRU14-May-1426-Mar-15
AMARIN29-Apr-1411-Mar-15
THIP8-May-1420-Mar-15
LHBANK29-Apr-1410-Mar-15
PJW7-May-1418-Mar-15
UOBKH2-May-1413-Mar-15
SAMCO18-Apr-1427-Feb-15
SCG7-May-1418-Mar-15
BJCHI9-May-1420-Mar-15
NEW9-May-1420-Mar-15
TPAC7-May-1417-Mar-15
STA15-May-1425-Mar-15
VIBHA8-May-1418-Mar-15
TOPP7-May-1417-Mar-15
BIGC22-Apr-142-Mar-15
BGT9-May-1418-Mar-15
FVC7-May-1416-Mar-15
AKP8-May-1417-Mar-15
SC8-May-1417-Mar-15
POST9-May-1418-Mar-15
MFEC2-May-1411-Mar-15
TWFP7-May-1416-Mar-15
TWS7-May-1416-Mar-15
LRH7-May-1416-Mar-15
CMO9-May-1417-Mar-15
TMC9-May-1417-Mar-15
2S8-May-1416-Mar-15
CPN9-May-1417-Mar-15
AKR9-May-1416-Mar-15
GYT9-May-1416-Mar-15
PRECHA7-May-1413-Mar-15
PPM7-May-1413-Mar-15
SORKON7-May-1413-Mar-15
SITHAI12-May-1417-Mar-15
LST7-May-1412-Mar-15
SSSC12-May-1417-Mar-15
SHANG7-May-1412-Mar-15
CHOTI12-May-1417-Mar-15
KWC8-May-1413-Mar-15
UKEM9-May-1413-Mar-15
TC8-May-1412-Mar-15
COLOR9-May-1412-Mar-15
QTC6-May-149-Mar-15
TRT7-May-1410-Mar-15
CPR6-May-149-Mar-15
AF9-May-1412-Mar-15
CPALL7-May-1410-Mar-15
A15-May-1417-Mar-15
PPP8-May-1410-Mar-15
TPA12-May-1413-Mar-15
TISCO6-May-146-Mar-15
SAM14-May-1413-Mar-15
KTIS29-May-1427-Mar-15
SE-ED23-May-1417-Mar-15
VNT9-May-143-Mar-15
SALEE20-Jun-1425-Mar-15
GENCO9-May-1410-Feb-15
KPNPF9-Jun-1410-Mar-15
MJLF9-Jun-1410-Mar-15
PCA19-Jun-1412-Mar-15
NWR25-Jun-1417-Mar-15
PF3-Jul-1417-Mar-15
TGPRO15-May-1422-Jan-15
UWC18-Jul-1423-Mar-15
VTE8-Jul-1413-Mar-15
PLE25-Jul-1424-Mar-15
OCEAN24-Jul-1420-Mar-15
DRACO23-Jul-1417-Mar-15
SUPER25-Jul-1417-Mar-15
ECF29-Jul-1417-Mar-15
BTS10-Jun-1427-Jan-15
TAKUNI6-Aug-1423-Mar-15
TRUE5-Aug-1417-Mar-15
SIMAT5-Aug-1416-Mar-15
TPIPL15-Aug-1425-Mar-15
CEN6-Jun-1414-Jan-15
PSL18-Aug-1424-Mar-15
KCE21-Aug-1425-Mar-15
THRE14-Aug-1416-Mar-15
SMIT25-Aug-1427-Mar-15
RICHY4-Aug-145-Mar-15
SVI25-Aug-1425-Mar-15
SAWAD13-Aug-1413-Mar-15
SIM21-Aug-1420-Mar-15
OTO21-Aug-1420-Mar-15
TNITY26-Aug-1425-Mar-15
SAMTEL21-Aug-1420-Mar-15
MPIC31-Jul-1426-Feb-15
SYNTEC28-Aug-1425-Mar-15
GCAP26-Aug-1423-Mar-15
VGI25-Aug-1420-Mar-15
AYUD22-Aug-1417-Mar-15
PDG26-Aug-1420-Mar-15
SSTSS5-Aug-1427-Feb-15
SNP29-Aug-1423-Mar-15
MALEE22-Aug-1416-Mar-15
BSBM25-Aug-1417-Mar-15
JUBILE28-Aug-1420-Mar-15
TH3-Sep-1425-Mar-15
MONO22-Aug-1413-Mar-15
LDC29-Aug-1420-Mar-15
LALIN29-Aug-1420-Mar-15
CNT25-Aug-1416-Mar-15
XO21-Aug-1412-Mar-15
LHPF14-Aug-145-Mar-15
QHHR14-Aug-145-Mar-15
TICON25-Aug-1416-Mar-15
BCH29-Aug-1419-Mar-15
PT20-Aug-1410-Mar-15
MAKRO21-Aug-1411-Mar-15
BKD20-Aug-149-Mar-15
LOXLEY29-Aug-1418-Mar-15
EPCO27-Aug-1416-Mar-15
TTCL28-Aug-1417-Mar-15
SPCG28-Aug-1417-Mar-15
HTECH29-Aug-1417-Mar-15
UEC25-Aug-1413-Mar-15
UTP29-Aug-1417-Mar-15
SUTHA28-Aug-1416-Mar-15
PCSGH29-Aug-1417-Mar-15
SCP28-Aug-1416-Mar-15
UVAN29-Aug-1417-Mar-15
AIT22-Aug-1410-Mar-15
M25-Aug-1413-Mar-15
UBIS29-Aug-1416-Mar-15
SGP25-Aug-1412-Mar-15
DEMCO29-Aug-1416-Mar-15
AUCT25-Aug-1412-Mar-15
BEAUTY29-Aug-1416-Mar-15
ASIA2-Sep-1419-Mar-15
AQUA28-Aug-1413-Mar-15
CCET2-Sep-1418-Mar-15
SWC28-Aug-1413-Mar-15
LH1-Sep-1417-Mar-15
PM25-Aug-1410-Mar-15
JMART25-Aug-1410-Mar-15
KCAR28-Aug-1413-Mar-15
JMT25-Aug-1410-Mar-15
ICHI28-Aug-1413-Mar-15
IVL25-Aug-1410-Mar-15
WINNER29-Aug-1413-Mar-15
ANAN29-Aug-1413-Mar-15
PAP28-Aug-1412-Mar-15
GC21-Aug-145-Mar-15
MBAX1-Sep-1416-Mar-15
IHL29-Aug-1413-Mar-15
SEAFCO2-Sep-1417-Mar-15
TVO29-Aug-1413-Mar-15
SPALI28-Aug-1412-Mar-15
CPF29-Aug-1413-Mar-15
BAFS25-Aug-149-Mar-15
SRICHA29-Aug-1413-Mar-15
OISHI29-Aug-1413-Mar-15
BH29-Aug-1413-Mar-15
SCCC6-Aug-1418-Feb-15
TNDT28-Aug-1411-Mar-15
MEGA29-Aug-1412-Mar-15
KBS4-Sep-1417-Mar-15
RS29-Aug-1411-Mar-15
SYMC25-Aug-146-Mar-15
SAT25-Aug-146-Mar-15
SABINA29-Aug-1410-Mar-15
FPI26-Aug-146-Mar-15
MAJOR26-Aug-146-Mar-15
BSM1-Sep-1411-Mar-15
PHOL28-Aug-146-Mar-15
MC1-Sep-1410-Mar-15
QH4-Sep-1412-Mar-15
TOG29-Aug-146-Mar-15
QLT28-Aug-145-Mar-15
THREL3-Sep-1411-Mar-15
RATCH3-Sep-1411-Mar-15
PTTEP8-Aug-1413-Feb-15
TRIF29-Aug-146-Mar-15
CCP9-Sep-1416-Mar-15
CK9-Sep-1416-Mar-15
INTUCH27-Aug-142-Mar-15
ABPIF18-Sep-1423-Mar-15
LPN25-Aug-1427-Feb-15
MBKET28-Aug-142-Mar-15
APCO28-Aug-142-Mar-15
ADVANC18-Aug-1420-Feb-15
DTCPF29-Aug-142-Mar-15
SNC18-Aug-1419-Feb-15
TIP12-Sep-1416-Mar-15
KKP12-Sep-1416-Mar-15
MONTRI15-Sep-1418-Mar-15
SCB10-Sep-1413-Mar-15
SSTPF15-Sep-1418-Mar-15
BAY11-Sep-1413-Mar-15
PTTGC1-Sep-143-Mar-15
SCC14-Aug-1413-Feb-15
CPTGF29-Aug-1427-Feb-15
TPC14-Aug-1412-Feb-15
SMPC29-Aug-1427-Feb-15
EGCO9-Sep-1410-Mar-15
BBL12-Sep-1413-Mar-15
KBANK12-Sep-1413-Mar-15
MIPF29-Aug-1427-Feb-15
TTLPF29-Aug-1427-Feb-15
CKP16-Sep-1416-Mar-15
BCP9-Sep-149-Mar-15
WHAPF22-Sep-1420-Mar-15
LUXF15-Sep-1411-Mar-15
CTARAF9-Jun-142-Dec-14
BECL11-Sep-146-Mar-15
SKR2-Oct-1427-Mar-15
BANPU12-Sep-146-Mar-15
EASTW11-Sep-143-Mar-15
PTT18-Sep-149-Mar-15
DRT23-Sep-1412-Mar-15
EFORL30-Sep-1417-Mar-15
JAS1-Oct-1416-Mar-15
SENA6-Oct-1420-Mar-15
TOP16-Sep-1427-Feb-15
IRCP15-Oct-1427-Mar-15
TVD7-Oct-1416-Mar-15
VNG15-Oct-1424-Mar-15
SIRI10-Oct-1418-Mar-15
TCAP7-Oct-1412-Mar-15
TAE7-Oct-1411-Mar-15
MCOT8-Oct-1412-Mar-15
SLC13-Oct-1416-Mar-15
EE10-Oct-1412-Mar-15
TAPAC10-Sep-1410-Feb-15
MACO14-Oct-1413-Mar-15
MODERN20-Oct-1417-Mar-15
RICH21-Oct-1417-Mar-15
UNIQ24-Oct-1417-Mar-15
PRG20-Oct-1413-Mar-15
AP24-Oct-1416-Mar-15
VIH29-Oct-1420-Mar-15
TNPF10-Sep-1430-Jan-15
MBK24-Oct-1413-Mar-15
MINT21-Oct-1410-Mar-15
GOLD30-Oct-1418-Mar-15
UV30-Oct-1416-Mar-15
HMPRO27-Oct-1412-Mar-15
LANNA4-Nov-1418-Mar-15
M-II29-Oct-1412-Mar-15
OHTL13-Nov-1427-Mar-15
GLAND18-Nov-1427-Mar-15
MNIT224-Oct-1427-Feb-15
HPF24-Oct-1427-Feb-15
TTW31-Oct-146-Mar-15
M-STOR24-Oct-1427-Feb-15
MNRF24-Oct-1427-Feb-15
POPF2-Oct-144-Feb-15
CEI31-Oct-145-Mar-15
ROJNA12-Nov-1416-Mar-15
MNIT29-Oct-1427-Feb-15
SSC11-Nov-1411-Mar-15
ABC27-Nov-1427-Mar-15
KASET18-Nov-1417-Mar-15
EARTH1-Dec-1425-Mar-15
QHPF12-Nov-145-Mar-15
TIES25-Nov-1417-Mar-15
TSF27-Nov-1419-Mar-15
ECL3-Dec-1425-Mar-15
BROOK18-Nov-1410-Mar-15
DCC14-Nov-146-Mar-15
SEAOIL21-Nov-1413-Mar-15
DTAC6-Nov-1425-Feb-15
AGE28-Nov-1418-Mar-15
UPOIC21-Nov-1411-Mar-15
IFEC3-Oct-1421-Jan-15
WORK27-Nov-1417-Mar-15
KAMART28-Nov-1417-Mar-15
DSGT28-Nov-1417-Mar-15
URBNPF25-Nov-1413-Mar-15
UNIPF4-Nov-1420-Feb-15
CHG25-Nov-1411-Mar-15
ARROW28-Nov-1413-Mar-15
BKI1-Dec-1416-Mar-15
DCON12-Dec-1427-Mar-15
UOB8TF18-Nov-142-Mar-15
CHUO28-Nov-1412-Mar-15
TUF2-Dec-1416-Mar-15
HANA28-Nov-1411-Mar-15
AAV1-Dec-1412-Mar-15
TASCO1-Dec-1411-Mar-15
TFD1-Dec-1410-Mar-15
NBC25-Nov-143-Mar-15
AMATA28-Nov-146-Mar-15
BJC19-Dec-1427-Mar-15
FORTH2-Dec-149-Mar-15
MFC12-Dec-1419-Mar-15
CSL21-Nov-1425-Feb-15
TPOLY12-Dec-1417-Mar-15
AJD9-Dec-1413-Mar-15
EIC15-Dec-1419-Mar-15
DNA15-Dec-1418-Mar-15
ASP9-Dec-1412-Mar-15
TFUND26-Nov-1427-Feb-15
TLOGIS26-Nov-1427-Feb-15
SPF25-Nov-1426-Feb-15
BTSGIF28-Nov-1427-Feb-15
TLGF31-Oct-1430-Jan-15
FUTUREPF28-Nov-1427-Feb-15
BKKCP28-Nov-1427-Feb-15
ERWPF10-Nov-144-Feb-15
PPF10-Nov-144-Feb-15
TGROWTH10-Nov-144-Feb-15
SIRIP10-Nov-144-Feb-15
SPWPF10-Nov-144-Feb-15
TRUEIF10-Nov-143-Feb-15
TIF128-Nov-1420-Feb-15
CPNCG12-Nov-144-Feb-15
ACAP24-Nov-1416-Feb-15
CPNRF12-Nov-144-Feb-15
CRYSTAL13-Nov-144-Feb-15
SUSCO25-Dec-1413-Mar-15
SAMART6-Jan-1520-Mar-15
TWZ1-Dec-1411-Feb-15
GRAMMY8-Jan-1519-Mar-15
KIAT5-Jan-1512-Mar-15
KKC6-Jan-1510-Mar-15
WHA13-Jan-1517-Mar-15
EMC6-Jan-155-Mar-15
TSC11-Dec-144-Feb-15
AJP8-Jan-153-Mar-15
METCO15-Dec-146-Feb-15
TTA7-Jan-1510-Feb-15

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...