วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (1 Apr 2015) Page 2

1 เมษายน 2558 เนื่องจากเข้าฤดูการประชุมสามัญประจำปี จึงมีการปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้เถือหุ้น Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาถึง 490 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.7)

เนื่องจากมีข้อมูลจำนวนมากจึงแบ่งเป็นเพจๆ เรียงตามขนาด Market Cap
Page1 Page2 Page3 Page4 Page5 Page6 Page7 |

การเคลื่อนไหว BigName
http://i.thammada.com/2015/04/1-apr-2015-big-name.html
การเคลื่อนไหว ของกองทุน
http://i.thammada.com/2015/04/1-apr-2015-fund.html

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
SAMARTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -13,754,716-412.6447,480,012
SAMARTนายนเรศ งามอภิชน7000000*210.007,000,000
SAMARTกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ6963700*208.916,963,700
SAMARTCHASE NOMINEES LIMITED 4-5,875,209-176.265,162,655
SAMARTบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม แวลู โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด5405500*162.175,405,500
SAMARTHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD4,656,065139.6814,835,121
SAMARTSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-3,503,300-105.1010,463,300
SAMARTSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-2,400,369-72.016,428,031
SAMARTกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,360,00070.8021,709,600
SAMARTกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล1,969,30059.0811,897,800
SAMARTกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ1,716,60051.5016,317,800
SAMARTนายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร1,647,60049.4315,323,400
SAMARTCHASE NOMINEES LIMITED 1-1,472,900-44.198,601,900
SAMARTกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ1,001,40030.046,052,000
SAMARTนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์700,00021.00132,577,160
SAMARTกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25443,60013.3110,507,600
SAMARTบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-226,000-6.786,194,000
SAMARTNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC189,6715.6913,032,571
KCEHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-10,489,800-555.966,021,500
KCESTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY9,475,941502.2218,862,791
KCEJPMORGAN THAILAND FUND8479600*449.428,479,600
KCESOMERS (U.K.) LIMITED-7284600*-386.08ต่ำกว่า 0.5%
KCEHSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES5139900*272.415,139,900
KCEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,632,150245.5034,210,599
KCEบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4425200*234.544,425,200
KCERAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED4085982*216.564,085,982
KCETHE BANK OF NEW YORK MELLON-3863800*-204.78ต่ำกว่า 0.5%
KCEกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด3633200*192.563,633,200
KCEกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล3396400*180.013,396,400
KCEนางอุบล จิระมงคล-3113250*-165.00ต่ำกว่า 0.5%
KCEกองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์-3077000*-163.08ต่ำกว่า 0.5%
KCEกองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้2993400*158.652,993,400
KCEHSBC BANK PLC-SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SEC ACCOUNT A-2,839,800-150.513,580,000
KCEนายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร-1,607,500-85.2012,842,500
KCEน.ส.ธัญญา เทียนศิริยกานนท์-1,573,000-83.374,181,700
KCEกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล1,541,30081.695,488,500
KCESTATE STREET BANK EUROPE LIMITED1,064,80256.437,100,825
KCECLEARSTREAM NOMINEES LTD-860,315-45.607,229,284
KCEนายนท เกริกฤทธิ์วณิช-580,000-30.747,181,487
KCECHASE NOMINEES LIMITED-516,500-27.372,907,400
KCEนายพิธาน องค์โฆษิต500,00026.5036,076,222
KCEนายบัญชา องค์โฆษิต400,00021.2058,002,380
KCEน.ส.ประภากร มานะศิลป์-395,100-20.9410,600,000
KCEน.ส.ชุตินาถ องค์โฆษิต300,00015.9032,992,875
KCEนายอรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต300,00015.9034,623,923
KCEนางศิริพรรณ สันธนะพันธ์-300,000-15.905,504,900
KCEนายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์-263,300-13.953,215,300
KCEนางจันทิมา องค์โฆษิต200,00010.604,982,200
KCEนางวรลักษณ์ องค์โฆษิต200,00010.6030,839,750
KCEนายปัญจะ เสนาดิสัย200,00010.6027,316,750
KCEน.ส.รสริน ศิริธนะ-199,900-10.5910,328,100
KCEนายเกรียงไกร ประสงค์สุกาญจน์-161,600-8.564,071,100
BECLบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)34,000,0001,326.00150,669,550
BECLบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-25,199,800-982.7913,342,000
BECLบริษัท ไฮสตีล โปรดักส์ จำกัด22713400*885.8222,713,400
BECLHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-14407400*-561.89ต่ำกว่า 0.5%
BECLธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)-13,500,000-526.5040,295,390
BECLบริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด11800000*460.2011,800,000
BECLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -11,499,332-448.4767,166,550
BECLNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC11326401*441.7311,326,401
BECLUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account11010600*429.4111,010,600
BECLNORTRUST NOMINEES LTD.-9471600*-369.39ต่ำกว่า 0.5%
BECLสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-9449700*-368.54ต่ำกว่า 0.5%
BECLCHASE NOMINEES LIMITED-9228100*-359.90ต่ำกว่า 0.5%
BECLSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR CANADA8654700*337.538,654,700
BECLบริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด6,800,000265.2018,051,140
BECLMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC6573747*256.386,573,747
BECLSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-5,572,171-217.3116,839,563
BECLCHASE NOMINEES LIMITED 50-5092600*-198.61ต่ำกว่า 0.5%
BECLนายวิชัย เอกอุดมสิน4462100*174.024,462,100
BECLN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 14279600*166.904,279,600
BECLบริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด-3998800*-155.95ต่ำกว่า 0.5%
BECLTHE BANK OF NEW YORK MELLON-2,629,900-102.577,552,100
BECLCHASE NOMINEES LIMITED 1-1,683,900-65.674,411,400
BECLนายมิน เธียรวร-1,500,000-58.5021,000,000
BECLธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)-500,000-19.5010,891,470
BECLSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-212,900-8.309,774,133
BECLNORBAX INC.,82129,1005.034,598,500
BECLEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD113,0004.415,726,100
BECLนายชูวิทย์ จิตรสกุล37,0001.445,319,000
BECLTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED31,2001.2260,181,112
GUNKULบริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด131,923,5504,419.44527,694,200
GUNKULHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD12160000*407.3612,160,000
GUNKULบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,769,143360.7715,299,543
GUNKULUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account10,000,100335.0040,000,400
GUNKULกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล5917800*198.255,917,800
GUNKULบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด5805000*194.475,805,000
GUNKULCORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED5,000,050167.5020,000,200
GUNKULน.ส.นันท์ปภัสร์ ปิยพุฒินันท์4,704,550157.6020,006,500
GUNKULนายคณพัฒน์ จิรเกษมพงศ์3,264,450109.3618,264,600
GUNKULบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,235,00074.875,585,000
GUNKULม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล940,00031.495,500,000
MAJORN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1121927900*718.1421,927,900
MAJORบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 19,884,851651.2388,932,358
MAJORCHASE NOMINEES LIMITED 50-17781700*-582.35ต่ำกว่า 0.5%
MAJORTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-13,427,553-439.7511,572,847
MAJORTHE BANK OF NEW YORK MELLON-11,681,100-382.5610,963,600
MAJORCHASE NOMINEES LIMITED 18,488,280277.9913,611,180
MAJORJPMORGAN THAILAND FUND8325300*272.658,325,300
MAJORSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-7,887,000-258.3064,362,000
MAJORN.C.B.TRUST LIMITED-MONTLAKE UCITS PLATFORM PLC-SKYLINE UCITS FUND-7200000*-235.80ต่ำกว่า 0.5%
MAJORNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC6696800*219.326,696,800
MAJORHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD6,469,112211.8620,469,212
MAJORMORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC-5482033*-179.54ต่ำกว่า 0.5%
MAJORกองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล5381800*176.255,381,800
MAJORNORTRUST NOMINEES LIMITED-NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LIMITED LUXEMBOURG S/A UNIVEST-5322900*-174.32ต่ำกว่า 0.5%
MAJORRBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.4960617*162.464,960,617
MAJORนางภารดี พูลวรลักษณ์-4,700,000-153.9325,770,436
MAJORCHASE NOMINEES LIMITED2,937,90096.228,262,500
MAJORPERSHING LLC-2,509,319-82.185,573,430
MAJORนายวิชา พูลวรลักษณ์-2,300,000-75.33303,840,100
MAJORMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC1,696,32155.5517,965,821
MAJORLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 31,649,00054.0030,828,000
MAJORGIC PRIVATE LIMITED - C587,50019.248,528,100
MAJORSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-486,393-15.9353,667,821
MAJORNORBAX INC.,13201,0336.587,141,333
MAJORCHASE NOMINEES LIMITED 42-112,600-3.699,946,700
MAJORบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-100,000-3.286,250,000
MAJORUBS AG SINGAPORE BRANCH49,3001.615,644,100
GLOBALบริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด130,726,2211,215.75915,083,552
GLOBALนายวิทูร สุริยวนากุล73,109,085679.91511,763,599
GLOBALนายอนวัช สุริยวนากุล52,219,370485.64371,535,594
GLOBALนายทวีฉัตร จุฬางกูร40076700*372.7140,076,700
GLOBALกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว33,234,666309.0852,864,066
GLOBALกองทุนเปิด บัวหลวงทศพล26704500*248.3526,704,500
GLOBALนายพิทยา มหิทธิวาณิชชา-26502000*-246.47ต่ำกว่า 0.5%
GLOBALกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2526010133*241.8926,010,133
GLOBALนางวารุณี สุริยวนากุล20,718,514192.68145,029,603
GLOBALHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD20057333*186.5320,057,333
GLOBALสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)17036600*158.4417,036,600
GLOBALกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด16028290*149.0616,028,290
GLOBALนายเจียรนัย เลิศรัชต์กุล8,934,83383.0961,913,533
GLOBALน.ส.กุณฑี สุริยวนากุล5,425,66250.4635,993,038
GLOBALนายบุญยง ธัญญะวุฒิ5,181,00048.1836,225,000
GLOBALนายเกรียงไกร สุริยวนากุล4,432,32241.2231,386,256
GLOBALนางพิชญา บุญประสม พูลลาภ3,438,60031.9841,920,200
GLOBALนางปวีณา โฆษิตจิรนันท์3,404,31731.6622,624,219
GLOBALนางรัตนาวดี สุริยวนากุล3,210,21829.8622,471,526
GLOBALนางสุทธาทิพย์ เตชคุณวุฒิ2,753,98825.6119,989,516
GLOBALนางนิด แสงนิศากร2,017,80418.7716,824,634
GLOBALนายวิรุฬห์ศักดิ์ พูลลาภ1,631,56615.1716,556,066
GLOBALบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -552,471-5.1419,241,358
ICHIนายYUEH-CHIN CHIU-54000000*-1,139.40ต่ำกว่า 0.5%
ICHIMR.YUEH-CHIN CHIU51,000,0001,076.1059,842,000
ICHIHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-17543500*-370.17ต่ำกว่า 0.5%
ICHIRBC INVESTOR SERVICES TRUST12733900*268.6912,733,900
ICHIกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-12480500*-263.34ต่ำกว่า 0.5%
ICHIนายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม-9350000*-197.29ต่ำกว่า 0.5%
ICHIนายจารุวร สุขพันธุ์ถาวร-8,767,200-184.9980,000,000
ICHIนายวัชระ แก้วสว่าง-7500000*-158.25ต่ำกว่า 0.5%
ICHIกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด-6728900*-141.98ต่ำกว่า 0.5%
ICHIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,787,540122.1212,813,668
ICHISTATE STREET BANK EUROPE LIMITED4,074,60085.9712,268,800
ICHIน.ส.สุภาณี สุขพันธุ์ถาวร-1,573,000-33.1938,900,000
ICHIMISSLAI, YI-LIN-80,000-1.697,670,200
ICHIน.ส.ฐิติมา ศรีอุทัยศิริวงศ์-52,800-1.1111,635,600
ICHIนายธนพันธุ์ คงนันทะ-30,000-0.636,670,000
SIRICHASE NOMINEES LIMITED 188394862900*730.50394,862,900
SIRIUBS AG SINGAPORE BRANCH277,018,400512.48670,185,962
SIRICHASE NOMINEES LIMITED 47-265272000*-490.75ต่ำกว่า 0.5%
SIRIบริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด (มหาชน)250000000*462.50250,000,000
SIRIบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)249,353,843461.30898,415,373
SIRIN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11238216866*440.70238,216,866
SIRICHASE NOMINEES LIMITED 50-202959300*-375.47ต่ำกว่า 0.5%
SIRIนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล-177960171*-329.23ต่ำกว่า 0.5%
SIRIMR.HIRONOBU NISHII150226509*277.92150,226,509
SIRIนายวันชัย พันธุ์วิเชียร-128,500,000-237.7396,500,000
SIRIนายวันจักร์ บุรณศิริ122,712,333227.02375,469,201
SIRIHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD118,392,521219.03267,558,270
SIRIนายดิเรก วินิชบุตร-116335911*-215.22ต่ำกว่า 0.5%
SIRIN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1114870500*212.51114,870,500
SIRINORTRUST NOMINEES LTD-CL AC114786332*212.35114,786,332
SIRIN.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR90,000,000166.50280,000,000
SIRIนายนเรศ งามอภิชน-90000000*-166.50ต่ำกว่า 0.5%
SIRIนายพงศธร ศิริธรรม-83944200*-155.30ต่ำกว่า 0.5%
SIRIนางนิภา วิระเทพสุภรณ์-77000000*-142.45ต่ำกว่า 0.5%
SIRIน.ส.ชญาภา จูตระกูล71,812,380132.85277,649,520
SIRIนายพิชัย กัญจนาภรณ์-62000000*-114.70ต่ำกว่า 0.5%
SIRITHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-61493203*-113.76ต่ำกว่า 0.5%
SIRICHASE NOMINEES LIMITED 4253,395,46698.78237,359,866
SIRIบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)-52254614*-96.67ต่ำกว่า 0.5%
SIRIนายอภิชาติ จูตระกูล46,807,55486.59130,229,748
SIRITHE BANK OF NEW YORK MELLON40,983,63375.8295,799,433
SIRIธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)31,206,76057.73124,827,040
SIRIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 28,053,53151.90668,667,427
SIRIน.ส.ชุติพร บุรณศิริ25,000,00046.25100,000,000
SIRIEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD22,980,46642.5191,921,866
SIRIนายพิพัฒน์ เตียธวัฒน์16,000,00029.6088,000,000
SIRISTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-12,989,533-24.03158,535,881
SIRIบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)10,925,60020.21200,784,800
DCCนายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา900,000,0005,670.001,000,000,000
DCCนายวิบูลย์ วัชรสุรังค์316,976,4901,996.95352,196,100
DCCนายมนต์รัก แสงศาสตรา270,000,0001,701.00300,000,000
DCCนายมารุต แสงศาสตรา270,000,0001,701.00300,000,000
DCCนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล184,140,0001,160.08204,600,000
DCCน.ส.สุภาณี ทองเปล่งศรี162,400,0001,023.12180,400,000
DCCน.ส.คัทลียา แสงศาสตรา99,000,000623.70110,000,000
DCCกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล91,280,700575.07101,423,000
DCCนายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย90,000,000567.00100,000,000
DCCN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1184114600*529.9284,114,600
DCCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 57,018,898359.2264,440,120
DCCCHASE NOMINEES LIMITED54,019,400340.3260,418,200
DCCSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED51,861,959326.7360,880,710
DCCกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล49,768,200313.5455,298,000
DCCกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ44,258,900278.8348,555,000
DCCนายสุวิช ปัญญาวีร์36,715,000231.3040,800,000
DCCบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)36,074,700227.2740,083,000
DCCกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว33,994,800214.1737,150,000
DCCกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท32,747,500206.3135,998,000
DCCนายนครินทร์ แสงศาสตรา32047100*201.9032,047,100
DCCนายราชัญ ทยานุวัฒน์31,285,350197.1034,761,500
DCCCHASE NOMINEES LIMITED 4223005500*144.9323,005,500
DCCน.ส.สุพรรณิการ์ วัชรสุรังค์18,380,500115.8020,423,000
DCCน.ส.รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์18,362,700115.6920,403,000
DCCCHASE NOMINEES LIMITED 50-3935200*-24.79ต่ำกว่า 0.5%
DCCSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-2700566*-17.01ต่ำกว่า 0.5%
SPCGHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD35436600*965.6535,436,600
SPCGนายภมร พลเทพ-10350000*-282.04ต่ำกว่า 0.5%
SPCGNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND-8276500*-225.53ต่ำกว่า 0.5%
SPCGกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด-7304300*-199.04ต่ำกว่า 0.5%
SPCGSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED7297365*198.857,297,365
SPCGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -5,410,889-147.4554,927,871
SPCGMR.BAT GUAN TEO-5200050*-141.70ต่ำกว่า 0.5%
SPCGบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4900000*133.534,900,000
SPCGCHASE NOMINEES LIMITED 50-4646600*-126.62ต่ำกว่า 0.5%
SPCGนายเจริญ เอกอุดมสิน1,980,00053.9610,780,000
SPCGนายวิชัย เอกอุดมสิน800,00021.806,800,000
SPCGนายสุชาติ เศรษฐีวรรณ400,00010.905,400,000
SPCGนายวิทูร มโนมัยกุล-188,300-5.1319,290,000
KTCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,535,8001,212.8420,890,750
KTCนายมงคล ประกิตชัยวัฒนา-12,424,300-1,202.0521,970,000
KTCนายสถาพร งามเรืองพงศ์6774500*655.436,774,500
KTCกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล3153500*305.103,153,500
KTCนายศราวุธ อนรรฆธรรม-2500100*-241.88ต่ำกว่า 0.5%
KTCนายสันติ โกวิทจินดาชัย-2136000*-206.66ต่ำกว่า 0.5%
KTCHSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES2107700*203.922,107,700
KTCนายสมเกียรติ เอื้อพงศ์กิติกุล-2062700*-199.57ต่ำกว่า 0.5%
KTCนางวัชณี สิงหวังชา-2020000*-195.44ต่ำกว่า 0.5%
KTCน.ส.ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์-1,736,800-168.043,682,500
KTCSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY1,692,000163.703,307,900
KTCนางลาวัณย์ หวั่งหลี1400000*135.451,400,000
KTCนางมณีรัตน์ งามเรืองพงศ์1348100*130.431,348,100
KTCนายบรรยง อนรรฆธรรม1300000*125.781,300,000
KTCนายจเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย-516,900-50.011,569,200
LPNบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -42,386,018-712.09161,693,316
LPNTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-38,898,300-653.498,974,600
LPNTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-21121300*-354.84ต่ำกว่า 0.5%
LPNSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-17,826,545-299.4918,561,050
LPNกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-16975400*-285.19ต่ำกว่า 0.5%
LPNนายสุเมธ เตชะไกรศรี16,375,812275.1140,257,005
LPNN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 114818700*248.9514,818,700
LPNนายสุเมธ เตชะไกรศรี-14,275,812-239.8321,164,188
LPNCHASE NOMINEES LIMITED 14214065300*236.3014,065,300
LPNสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)13850000*232.6813,850,000
LPNCHASE NOMINEES LIMITED 50-13652800*-229.37ต่ำกว่า 0.5%
LPNกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล11,844,600198.9979,596,700
LPNกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ11291800*189.7011,291,800
LPNกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด11107900*186.6111,107,900
LPNHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD10,499,823176.4032,673,511
LPNกองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล10398000*174.6910,398,000
LPNRBC INVESTOR SERVICES TRUST9237900*155.209,237,900
LPNCHASE NOMINEES LIMITED 1-8,952,200-150.4019,419,700
LPNCHASE NOMINEES LIMITED 468335900*140.048,335,900
LPNกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์-8175500*-137.35ต่ำกว่า 0.5%
LPNCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC8143300*136.818,143,300
LPNนายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์-8002600*-134.44ต่ำกว่า 0.5%
LPNนายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข-8000000*-134.40ต่ำกว่า 0.5%
LPNนายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์-8000000*-134.40ต่ำกว่า 0.5%
LPNCITIBANK INTERNATIONAL LIMITED,LUXEMBOURG-MASTER SIF SICAV-SIF7748700*130.187,748,700
LPNกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-7617400*-127.97ต่ำกว่า 0.5%
LPNCHASE NOMINEES LIMITED 139-7614100*-127.92ต่ำกว่า 0.5%
LPNCHASE NOMINEES LIMITED-7497400*-125.96ต่ำกว่า 0.5%
LPNกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)5,516,60092.6825,289,100
LPNCHASE NOMINEES LIMITED 285,129,22086.1779,462,291
LPNนายสุเมธ เตชะไกรศรี4,817,00580.9340,257,005
LPNกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ4,793,40080.5315,984,100
LPNTHE BANK OF NEW YORK MELLON3,662,09561.5211,606,495
LPNSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-3,603,400-60.5419,028,400
LPNกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ3,237,60054.3916,618,900
LPNกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล2,741,60046.0638,203,500
LPNนายสุเมธ เตชะไกรศรี-2,717,005-45.6521,164,188
LPNTHE BANK OF NEW YORK MELLON-2,061,415-34.6311,606,495
LPNCHASE NOMINEES LIMITED 1011,337,70022.4714,312,500
LPNกองทุนเปิด เค หุ้นปันผล-804,900-13.529,115,500
LPNกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-579,600-9.749,708,400
LPNกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30238,7004.0110,815,600
TPCบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด441,40012.36394,583,574
AAVนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์2134088286*10,670.442,134,088,286
AAVนายทัศพล แบเลเว็ลด์-1305424800*-6,527.12ต่ำกว่า 0.5%
AAVนายบวรนวเทพ เทวกุล-283499900*-1,417.50ต่ำกว่า 0.5%
AAVนายพรอนันต์ เกิดประเสริฐ-281500400*-1,407.50ต่ำกว่า 0.5%
AAVนายธนภัทร งามปลั่ง-274925900*-1,374.63ต่ำกว่า 0.5%
AAVบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 274,311,5011,371.56372,594,091
AAVนายปรีชญา รัศมีธานินทร์-259,925,818-1,299.6326,500,000
AAVนายสันติสุข คล่องใช้ยา-139675000*-698.38ต่ำกว่า 0.5%
AAVกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-34799400*-174.00ต่ำกว่า 0.5%
AAVกองทุนเปิด บัวแก้ว33069700*165.3533,069,700
AAVกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน-32328100*-161.64ต่ำกว่า 0.5%
AAVบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)31200000*156.0031,200,000
AAVม.ล.บวรนวเทพ เทวกุล25151977*125.7625,151,977
AAVบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก24276300*121.3824,276,300
AAVกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ-18,793,300-93.9752,821,300
AAVกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ-10,442,600-52.2140,461,900
AAVกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-4,606,900-23.03104,327,000
AAVกองทุนเปิด บัวหลวงทศพล2,444,60012.22112,054,600
AAVกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว342,9001.71165,317,300
AAVกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ29,2000.1534,038,800
TTANORTRUST NOMINEES LTD-CL AC-15,138,400-201.3413,413,539
TTAกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว-11778500*-156.65ต่ำกว่า 0.5%
TTATHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-9076389*-120.72ต่ำกว่า 0.5%
TTAบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)8035854*106.888,035,854
TTAนายสืบตระกูล สุนทรธรรม8000000*106.408,000,000
TTAนางปรียา สุนทรธรรม-8000000*-106.40ต่ำกว่า 0.5%
TTANORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT-7231116*-96.17ต่ำกว่า 0.5%
TTAนายนเรศ งามอภิชน-4,978,300-66.219,000,000
TTAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,401,92731.9539,873,325
TTAนายประทีป ตั้งมติธรรม236,0003.1411,947,648
TTASTATE STREET BANK EUROPE LIMITED144,0001.9210,172,580
TTASTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-143,696-1.916,744,510
TTAนายเกียรติ ศรีจอมขวัญ143,1271.907,600,000
LHBANKนายวันชัย พันธุ์วิเชียร162065700*291.72162,065,700
LHBANKบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)144,685,597260.434,485,253,517
LHBANKนางพรรณทิพย์ เตชะไพบูลย์-119674497*-215.41ต่ำกว่า 0.5%
LHBANKนายสำเริง มนูญผล-116988117*-210.58ต่ำกว่า 0.5%
LHBANKนายไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข-108270926*-194.89ต่ำกว่า 0.5%
LHBANKนายสมนึก สิงห์พัฒนากุล103838887*186.91103,838,887
LHBANKบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)90,849,096163.532,816,321,976
LHBANKนายวิน สิงห์พัฒนากุล79756160*143.5679,756,160
LHBANKนายวิศิษฐ์ เจนอัครเศรษฐ์75415251*135.7575,415,251
LHBANKนางสินี ศิริสัมพันธ์-69629252*-125.33ต่ำกว่า 0.5%
LHBANKน.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์34,153,50061.482,138,758,529
LHBANKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 24,313,84743.76214,835,844
LHBANKนายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์6,000,00010.80178,000,001
LHBANKนายอนุพงษ์ อัศวโภคิน3,058,8835.5194,825,387
LHBANKนายอาชนัน อัศวโภคิน3,058,8835.5194,825,387
THAIHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-29843176*-322.31ต่ำกว่า 0.5%
THAIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -8,115,874-87.6569,496,882
THAISTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY6,938,70074.9420,178,019
THAIนายเอี่ยม อาชวกุลเทพ-1,000,000-10.8015,790,000
THAISTATE STREET BANK EUROPE LIMITED884,2009.5516,854,355
THAIEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD629,4006.8017,012,811
APNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC200910757*1,446.56200,910,757
APNORTRUST NOMINEES LTD.-163672867*-1,178.44ต่ำกว่า 0.5%
APนายจรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา70864200*510.2270,864,200
APน.ส.อัญญดา อัศวโภคิน61000000*439.2061,000,000
APนายพิเชษฐ วิภวศุภกร-55,865,758-402.23135,476,666
APบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 40,968,337294.97337,684,325
APN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 138500000*277.2038,500,000
APCHASE NOMINEES LIMITED 50-35000000*-252.00ต่ำกว่า 0.5%
APGOLDMAN SACHS INTERNATIONAL27634270*198.9727,634,270
APนายศิริศักดิ์ สนโสภณ-25,900,000-186.4821,300,000
APSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY24,844,910178.8842,156,810
APนายชาญชัย ไกรฤทธิชัย21,911,312157.7640,924,436
APกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส-21526200*-154.99ต่ำกว่า 0.5%
APMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC19227190*138.4419,227,190
APบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด18726140*134.8318,726,140
APTHE BANK OF NEW YORK MELLON16691610*120.1816,691,610
APDANSKE BANK A/S-15317288*-110.28ต่ำกว่า 0.5%
APSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED9,608,16769.1895,289,801
APกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล7,351,00852.9340,757,088
APกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล7,089,21251.0437,271,332
APEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD5,506,73039.6528,391,030
APนายอนุพงษ์ อัศวโภคิน5,458,86939.30670,047,561
APนางศิริรัตน์ วิภวศุภกร5,224,83737.6257,473,213
APCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS4,906,58035.3333,972,380
APRAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED4,633,15533.3628,118,930
APHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-3,156,535-22.7330,070,035
APนายไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข2,400,00017.2827,500,000
APUBS AG SINGAPORE BRANCH1,560,36011.2317,163,960
APนางพรรณทิพย์ เตชะไพบูลย์1,500,00010.8016,500,000
CHGนายณรัณ รติพาณิชย์วงศ์38,405,420752.7577,540,310
CHGนายสมบูรณ์ รติพาณิชย์วงศ์-38405420*-752.75ต่ำกว่า 0.5%
CHGกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด-6389000*-125.22ต่ำกว่า 0.5%
CHGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,137,10081.0938,077,800
CHGCHASE NOMINEES LIMITED-1,764,400-34.5815,751,000
CHGกองทุนเปิด ธนชาต Low Beta1,194,60023.417,490,400
CHGนางสุวิมล อธิกิจ-1,026,400-20.1231,385,860
CHGนายพลสิน พลัสสินทร์-1,000,000-19.6016,720,585
CHGHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-537,220-10.5328,414,280
CHGนายธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์20,0000.3918,762,655
IFECน.ส.กนกวรรณ พรทรัพย์อนันต์60000000*738.0060,000,000
IFECนายนเรศ งามอภิชน54000000*664.2054,000,000
IFECนายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร26,384,580324.5370,280,000
IFECนางกนกวรรณ พรทรัพย์อนันต์-18000000*-221.40ต่ำกว่า 0.5%
IFECนายมิตรพัน สถาวรมณี-17914300*-220.35ต่ำกว่า 0.5%
IFECนายอมรวัฒน์ ถิรกฤตพร17,800,000218.9459,200,000
IFECMR.JIKUN ZHOU16500000*202.9516,500,000
IFECนางประภาภรณ์ เชิงวิวัฒน์กิจ16402050*201.7516,402,050
IFECนายศิรประเสริฐ จีระพรประภา11988800*147.4611,988,800
IFECนายสุรพงษ์ ภูสนาคม10800000*132.8410,800,000
IFECกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล10691200*131.5010,691,200
IFECนายภมร พลเทพ10000000*123.0010,000,000
IFECนายอธิสันต์ จิรารยะพงศ์9000000*110.709,000,000
IFECบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด8936100*109.918,936,100
IFECนายจรัส โลหะ-8535000*-104.98ต่ำกว่า 0.5%
IFECนายณรงค์ เตชะไชยวงศ์8,493,300104.4729,873,709
IFECน.ส.โสพิศ ภูสนาคม8410500*103.458,410,500
IFECนางอภิญญา เศรษฐพัฒนชัย-6740500*-82.91ต่ำกว่า 0.5%
IFECนายขวัญชัย เกิดแก้วฟ้า6,597,70081.1511,709,700
IFECนายสนิท ดุษฎีโหนด-6330000*-77.86ต่ำกว่า 0.5%
IFECนายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์5,938,16073.04100,989,974
IFECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,419,92766.6711,164,448
IFECนายจตุพล กิจกาญจนมงคล-5240000*-64.45ต่ำกว่า 0.5%
IFECน.ส.สุภาวรรณ สงวนถ้อยคำ-5024700*-61.80ต่ำกว่า 0.5%
IFECนายจิรสิทธ วุฒิไกร-5000000*-61.50ต่ำกว่า 0.5%
IFECนายทวี กุลเลิศประเสริฐ4,007,25049.2918,412,400
IFECนายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์3,052,00037.548,407,000
IFECนางนันท์นภา สวนใจเย็น2,950,00036.298,000,000
IFECนายแชมป์ ศรีโชคชัย2,401,29729.5411,403,892
IFECนายอานนท์ชัย วีระประวัติ2,000,00024.6018,000,000
IFECนายอนันต์ ตันตสิรินทร์1,830,00022.5115,480,000
IFECนายเสถียร ภู่ประเสริฐ1,270,80015.6310,270,800
IFECนายไกรวุฒิ คุณะเกษม1,186,40014.5910,561,500
IFECนายมานิต มัสยวาณิช163,5002.019,463,500
IFECนายอรรถวุฒิ สุจริต120,0001.488,100,000
ESSOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 62,933,960371.31112,268,362
ESSOSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-5,452,900-32.1719,941,300
ESSOSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY3,893,50022.9727,039,600
ESSOEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD-3,188,500-18.8120,659,500
ESSOนายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย1,150,1006.7931,175,900
BCHTHE BANK OF NEW YORK MELLON127,981,7751,023.85152,772,275
BCHTHE BANK OF NEW YORK MELLON-82,904,875-663.2422,617,300
BCHN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1170646500*565.1770,646,500
BCHTHE BANK OF NEW YORK MELLON47,250,100378.00152,772,275
BCHCHASE NOMINEES LIMITED 50-47073150*-376.59ต่ำกว่า 0.5%
BCHNORTRUST NOMINEES LTD.-46088375*-368.71ต่ำกว่า 0.5%
BCHNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC45504575*364.0445,504,575
BCHSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY12806713*102.4512,806,713
BCHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,902,412-23.22141,245,205
BCHTHE BANK OF NEW YORK MELLON-2,173,200-17.3922,617,300
BCHบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)-1,685,200-13.4834,785,350
BCHHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD1,226,3709.8140,810,820
BCHกองทุนเปิด กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ894,0007.1513,999,475
BCHAIA Company Limited-TIGER-555,000-4.4427,500,000
BCHCHASE NOMINEES LIMITED 42188,5001.5138,020,025
VIBHAนายพรชัย อรพินท์-27,000,000-415.8028,477,880
VIBHAบริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด23,000,000354.20149,735,760
VIBHAน.ส.พิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์6545640*100.806,545,640
VIBHAนายวรพันธ์ อุณจักร-6,063,040-93.3718,100,000
VIBHAบริษัท สินแพทย์ จำกัด4,147,10063.87101,360,100
VIBHAบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)4,000,00061.6086,076,720
VIBHAนายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1,549,95223.8731,350,000
VIBHAนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล1,499,94023.10178,000,000
VIBHAนายวิบูลย์ วัชรสุรังค์643,3009.9111,605,780
VIBHAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 595,4009.179,904,631
VIBHAนายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล568,0008.7527,500,000
VIBHAน.ส.นิรมล วิริยะเมตตากุล-26,000-0.4017,604,000
OFMDBS BANK LTD7048800*415.887,048,800
OFMบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)-3680000*-217.12ต่ำกว่า 0.5%
OFMน.ส.สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล2966800*175.042,966,800
OFMนายธวัชชัย ตันติพจน์-2070000*-122.13ต่ำกว่า 0.5%
OFMนายพิธาน ตันติพจน์1840000*108.561,840,000
OFMนางณัฐธีรา บุญศรี1765700*104.181,765,700
OFMนายอดิเทพ พิศาลบุตร์1637000*96.581,637,000
OFMนายทวีฉัตร จุฬางกูร-1616100*-95.35ต่ำกว่า 0.5%
OFMนายวสรรณ์ อนุรักษ์วงศ์ศรี-1610000*-94.99ต่ำกว่า 0.5%
OFMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,000,60059.047,749,201
OFMนายมนต์ชัย ลีศิริกุล150,0008.853,500,000
OFMนายณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์-93,500-5.5231,385,500
OFMนายพีรณัฎฐ์ ตันติพจน์-75,000-4.431,845,100
VGIบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)193,134,2001,052.58577,511,696
VGIHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-68806958*-375.00ต่ำกว่า 0.5%
VGIนายนเรศ งามอภิชน-50,449,100-274.9520,000,000
VGIนายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์-47,812,000-260.5818,500,000
VGINORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND-44941752*-244.93ต่ำกว่า 0.5%
VGINORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC30442252*165.9130,442,252
VGIน.ส.พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์-25501560*-138.98ต่ำกว่า 0.5%
VGIกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-23,634,400-128.8133,061,491
VGIกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-22755000*-124.01ต่ำกว่า 0.5%
VGIนายจเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย-19890512*-108.40ต่ำกว่า 0.5%
VGIกองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-19528500*-106.43ต่ำกว่า 0.5%
VGIกองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล-17448094*-95.09ต่ำกว่า 0.5%
VGIกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-14,079,400-76.7317,164,321
VGICITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CITIBANK LONDON RE FUND 208-9,500,000-51.7819,274,488
VGISTATE STREET BANK EUROPE LIMITED6,947,70037.8686,621,007
VGIAIA Company Limited-TIGER-3,800,000-20.7121,700,004
VGIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3,126,981-17.0496,384,432
CKPบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)-41,974,500-700.97213,425,499
CKPบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)-21,000,000-350.70328,600,000
CKPนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล17764000*296.6617,764,000
CKPนายกำพล วิระเทพสุภรณ์10000000*167.0010,000,000
CKPบริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด-8000000*-133.60ต่ำกว่า 0.5%
CKPนายวิชัย เอกอุดมสิน7,950,000132.7713,500,000
CKPนายเจริญ เอกอุดมสิน6300000*105.216,300,000
CKPน.ส.สุรีย์รัตน์ เตชะกมลสุข3,211,50053.6313,735,200
CKPนายวิชัย วชิรพงศ์-2,441,700-40.787,091,600
CKPบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-970,000-16.206,127,000
EASTWNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC42184575*459.8142,184,575
EASTWNORTRUST NOMINEES LTD.-38527775*-419.95ต่ำกว่า 0.5%
EASTWกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท4,022,30043.8426,513,900
EASTWกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ3,935,30042.8923,555,200
EASTWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,067,448-22.5426,131,720
EASTWกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว1,914,40020.8725,459,000
EASTWAIA Company Limited- AIA D-PLUS-730,900-7.979,015,600
EASTWกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ727,4007.9310,850,200
EASTWนายมิน เธียรวร696,7007.5921,000,000
EASTWNORBAX INC.,13-264,300-2.88113,958,000
EASTWTHE BANK OF NEW YORK MELLON19,2000.2118,445,100
CCETนายวิทิต พงศ์พิโรดม72701040*296.6272,701,040
CCETนางจรัสศรี พงศ์พิโรดม44200000*180.3444,200,000
CCETKGI ASIA LIMITED-5,588,648-22.80269,112,136
CCETSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-3,913,956-15.9729,397,404
CCETบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,340,536-9.55118,400,557
CCETEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD1,841,1007.5128,867,236
TVOบริษัท เชียร์(ประเทศไทย) จำกัด16949493*366.1116,949,493
TVOบริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จำกัด-15949493*-344.51ต่ำกว่า 0.5%
TVOนางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม-6,800,000-146.8811,425,771
TVOนายไพศาล ชาติพิทักษ์5,127,100110.7512,227,100
TVOนายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม4284700*92.554,284,700
TVOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3,758,281-81.1824,467,904
TVOนางยุวเรศ ชูสกุล3,740,00080.7810,640,000
TVOSKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB1,867,80040.347,584,000
TVOSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-1,592,684-34.409,782,564
TVOSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY1,475,40031.876,771,187
TVOนายไพวรรณ ชาติพิทักษ์800,00017.2840,250,000
TVOนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล400,0008.6415,700,000
TVOนายวิชิต วิทยฐานกรณ์320,0006.918,620,000
TVOนายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล300,0006.4811,881,837
TVOนายอภิสิทธิ์ วิทยฐานกรณ์-63,800-1.389,151,292
AMATAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 33,386,301540.86135,013,422
AMATANORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND-24767101*-401.23ต่ำกว่า 0.5%
AMATAนายทวีฉัตร จุฬางกูร-24,750,000-400.956,700,000
AMATANORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC14506601*235.0114,506,601
AMATAN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1114,314,200231.8932,010,000
AMATAกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล11444300*185.4011,444,300
AMATAนายณัฐพล จุฬางกูร-10500000*-170.10ต่ำกว่า 0.5%
AMATANORTRUST NOMINEES LIMITED-NTGS-LUX-8199400*-132.83ต่ำกว่า 0.5%
AMATAนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร-7400000*-119.88ต่ำกว่า 0.5%
AMATACHASE NOMINEES LIMITED 16317900*102.356,317,900
AMATAกองทุนเปิด เค หุ้นทุน6144600*99.546,144,600
AMATAนายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์-5998900*-97.18ต่ำกว่า 0.5%
AMATABNY MELLON NOMINEES LIMITED-5683600*-92.07ต่ำกว่า 0.5%
AMATAEAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES5453100*88.345,453,100
AMATATHE BANK OF NEW YORK MELLON-5,131,800-83.1452,990,700
AMATASTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-4,788,900-77.5843,455,875
AMATACHASE NOMINEES LIMITED 422,510,30040.6710,500,900
AMATAกองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้-2,034,900-32.975,439,400
AMATAกองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล-2,027,200-32.847,869,200
AMATAนายชวลิต ยอดมณี-1,650,000-26.7326,296,080
AMATAนายวิฑูรย์ กรมดิษฐ์-1,375,400-22.2816,662,870
AMATASTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR CANADA-736,600-11.935,428,000
AMATAHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-165,600-2.6819,099,100
AMATASTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-10,800-0.1748,494,828
PTGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 65569600*652.4265,569,600
PTGTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT49450000*492.0349,450,000
PTGHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-40750700*-405.47ต่ำกว่า 0.5%
PTGนายพะเนียง พงษธา38903000*387.0838,903,000
PTGนายพิชัย วิจักขณ์พันธ์20421600*203.1920,421,600
PTGนายวุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์-15970000*-158.90ต่ำกว่า 0.5%
PTGน.ส.ณัฐรดา แย้มฉายา-14338000*-142.66ต่ำกว่า 0.5%
PTGนางเพ็ญนภา พงษ์สุรพันธ์-11,151,800-110.968,648,200
PTGกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-10,625,000-105.728,610,000
PTGกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ-9613200*-95.65ต่ำกว่า 0.5%
PTGกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ-9322900*-92.76ต่ำกว่า 0.5%
PTGบริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด8352100*83.108,352,100
PTGนายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล-8,005,100-79.6528,379,900
PTGนายสุรชัย โชติจุฬางกูร-7,720,000-76.8119,400,000
PTGนายศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์-7,650,900-76.13302,000,100
PTGกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-6,386,300-63.5415,136,600
PTGน.ส.จันทวรัจฉร์ จันทรศารทูล3,372,30033.55183,372,300
PTGน.ส.ภัคจิรา รัชกิจประการ1,280,50012.7471,280,500
PTGนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ1,060,40010.5575,583,400
PTGนางเลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์879,8008.7577,849,140
PTGนายวีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช280,0002.79144,975,800
PTGน.ส.ลภัสอร คชเสนี269,0002.6860,269,000
PTGนายพิทักษ์ รัชกิจประการ17,0000.17129,260,634
TICONบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)216,523,9123,269.51477,618,419
TICONนายประชา กิจวรเมธา-32589903*-492.11ต่ำกว่า 0.5%
TICONนายจตุพล เกรียงไชยกิจกุล-31589400*-477.00ต่ำกว่า 0.5%
TICONNORTRUST NOMINEES LTD.-24250747*-366.19ต่ำกว่า 0.5%
TICONNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC23199557*350.3123,199,557
TICONCHASE NOMINEES LIMITED21261600*321.0521,261,600
TICONTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT18817200*284.1418,817,200
TICONSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-15,983,870-241.368,872,950
TICONJPMORGAN THAILAND FUND14999200*226.4914,999,200
TICONน.ส.สมลักษณ์ เชาวะเจริญ-13648440*-206.09ต่ำกว่า 0.5%
TICONน.ส.จุฑารัตน์ แซ่คู-13001200*-196.32ต่ำกว่า 0.5%
TICONบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)-9506575*-143.55ต่ำกว่า 0.5%
TICONSOMERS (U.K.) LIMITED-8956800*-135.25ต่ำกว่า 0.5%
TICONนายอภิชัย กิตติวรวิทย์กุล-8500000*-128.35ต่ำกว่า 0.5%
TICONกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล-6810400*-102.84ต่ำกว่า 0.5%
TICONกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์5655600*85.405,655,600
TICONRAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED-5542000*-83.68ต่ำกว่า 0.5%
TICONบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-2,600,000-39.266,114,880
TICONTHE BANK OF NEW YORK MELLON-2,326,900-35.1410,802,907
TICONนายรัตนชัย ผาตินาวิน1,800,00027.1817,600,000
TICONEAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES1,535,60023.197,359,784
TICONบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 393,0055.9346,348,738
TICONนายวรพันธ์ เทพบัญชาพร-376,100-5.686,148,960
TCCCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3541202*-98.27ต่ำกว่า 0.5%
BAFSSINOPEC (HONG KONG) AVIATION COMPANY LIMITED-7800000*-247.65ต่ำกว่า 0.5%
BAFSCREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH7660700*243.237,660,700
BAFSกองทุนเปิด ธนชาต Low Beta3555500*112.893,555,500
BAFSนางประไพ เลิศพาณิชย์กุล2554100*81.092,554,100
BAFSTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-1,926,800-61.182,814,400
BAFSกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ1,094,10034.745,864,800
BAFSบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)-904,500-28.723,595,500
BAFSบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-768,100-24.397,580,300
BAFSCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-MTB PB ASEAN DIVIDEND FUND-310,000-9.843,504,000
BAFSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -291,000-9.242,985,000
BAFSCACEIS BANK FRANCE-290,000-9.213,375,560
BAFSกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน262,0008.323,097,900
BAFSนายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล-204,500-6.498,555,000
BAFSนายวิโรจน์ ตั้งสุรกิจ171,9005.463,537,900
BAFSกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล55,0001.754,878,900
BAFSกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ-16,900-0.544,751,700
TASCOนางอนุรัตน์ เทียมทัน-1000000*-105.00ต่ำกว่า 0.5%
TASCOนายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย-808600*-84.90ต่ำกว่า 0.5%
TASCOEAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES774090*81.28774,090
TASCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -405,649-42.599,309,002
TASCOนายสาธิต วิทยากร-213,100-22.38850,000
TASCOนายสมจิตต์ เศรษฐิน200,00021.003,200,016
TASCOดร.พิชิต เลิศตำหรับ-110,000-11.551,460,000
TASCOบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)-50,000-5.2537,063,166
TASCOนายกิตติพงษ์ ภัทรชัยกุล-40,800-4.281,398,600
TASCOHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD18,3001.921,822,200
ROJNANIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION82,149,107694.16410,745,536
ROJNAนายดิเรก วินิชบุตร63,765,650538.82318,828,252
ROJNAนายประชา กิจวรเมธา-37519958*-317.04ต่ำกว่า 0.5%
ROJNAนายวิชัย วชิรพงศ์36870800*311.5636,870,800
ROJNAนายนเรศ งามอภิชน30000000*253.5030,000,000
ROJNAบริษัท มาซาฮิโร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด29,402,752248.45147,013,761
ROJNAนายชาย วินิชบุตร25,776,859217.81128,884,296
ROJNASMK ASIA LTD20,815,417175.89104,077,085
ROJNAน.ส.จุฑารัตน์ แซ่คู-15562968*-131.51ต่ำกว่า 0.5%
ROJNAนางสมทรง ลาภานันต์รัตน์-14204471*-120.03ต่ำกว่า 0.5%
ROJNAบริษัท กิมฟอง จำกัด11,814,82799.8459,074,136
ROJNAนายสุพจน์ ลาภานันต์รัตน์-11725123*-99.08ต่ำกว่า 0.5%
ROJNAนางเชอรี่ จรัญวาศน์11,070,41693.5580,526,481
ROJNAนายวัชระ แก้วสว่าง11000000*92.9511,000,000
ROJNAน.ส.ศิริพันธ์ บูรณะวรกุล-9500000*-80.28ต่ำกว่า 0.5%
ROJNAนายอภิชัย กิตติวรวิทย์กุล-8500000*-71.83ต่ำกว่า 0.5%
ROJNAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,045,32651.0835,244,305
ROJNAนายจิระพงษ์ วินิชบุตร5,605,95747.3728,029,786
ROJNAนางวีรวรรณ วินิชบุตร2,509,30821.2012,546,540
ROJNAนายเนตร จรัญวาศน์320,9002.7111,819,900
RSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 72,413,9421,122.4281,087,137
RSนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์71,100,0001,102.05405,500,000
RSนายโสรัตน์ วณิชวรากิจ-68,347,100-1,059.38113,052,900
RSนายโยธิน วณิชวรากิจ-43945400*-681.15ต่ำกว่า 0.5%
RSนายสันติ โกวิทจินดาชัย24650000*382.0824,650,000
RSนายปราโมทย์ พสวงศ์-20000000*-310.00ต่ำกว่า 0.5%
RSนายอาทิตย์ ศรีภูมิ-16500000*-255.75ต่ำกว่า 0.5%
RSนายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์16496900*255.7016,496,900
RSนายสุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์-11750400*-182.13ต่ำกว่า 0.5%
RSนายพะเนียง พงษธา-10201800*-158.13ต่ำกว่า 0.5%
RSSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED7181900*111.327,181,900
RSนายสาธิต วิทยากร-6900000*-106.95ต่ำกว่า 0.5%
RSนายวิโรฒ ทศศิลาพร6800000*105.406,800,000
RSน.ส.พรชื่น หัสธรรม-6725900*-104.25ต่ำกว่า 0.5%
RSSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY6266500*97.136,266,500
RSนายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย6000000*93.006,000,000
RSนายวิชญ เมฆาอภิรักษ์-5850100*-90.68ต่ำกว่า 0.5%
RSกองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว5794700*89.825,794,700
RSนายเกษม งามเอกเอื้อ-5750000*-89.13ต่ำกว่า 0.5%
RSน.ส.กันธิมา พรศรีนิยม5400000*83.705,400,000
RSบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)-441,600-6.8417,258,400
RSน.ส.ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง330,0005.126,000,000
RSนายชาญยุทธิ์ เหล่ารัดเดชา-200,000-3.1011,400,000
SAMTELกองทุนเปิด บัวหลวงธนคม-4703400*-117.59ต่ำกว่า 0.5%
SAMTELSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-4188800*-104.72ต่ำกว่า 0.5%
SAMTELกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-3587900*-89.70ต่ำกว่า 0.5%
SAMTELกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-1,038,000-25.9511,902,400
SAMTELบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 601,34315.0314,611,767
SAMTELกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ-502,800-12.575,278,800
MEGAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -14,247,189-253.6016,019,511
MEGADBS BANK LTD13180000*234.6013,180,000
MEGAN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1112269900*218.4012,269,900
MEGASTATE STREET BANK EUROPE LIMITED11,775,000209.6027,829,000
MEGAนายวิเวก ดาวัน-7,700,000-137.0645,982,716
MEGAMR.SUDHIR GANDHI-7,306,100-130.054,500,000
MEGAบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5500000*97.905,500,000
MEGANORBAX INC.,215,122,50091.1814,085,000
MEGATHE BANK OF NEW YORK MELLON3,958,30070.469,142,600
MEGAMR.Thomas Abraham-2,400,000-42.7210,268,200
MEGAกองทุนเปิด เค สตาร์หุ้นทุนคืนกำไร-1,118,300-19.915,402,000
MEGATHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-408,400-7.277,093,900
STAนายไวยวุฒิ สินเจริญกุล-36,276,100-435.31133,799,170
STAนายวิทย์นาถ สินเจริญกุล22600000*271.2022,600,000
STAนายวิชญ์พล สินเจริญกุล22000000*264.0022,000,000
STAบริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด13,218,100158.62270,509,760
STAนางวรดี สินเจริญกุล12680220*152.1612,680,220
STACITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL10,673,300128.0821,726,050
STAนายพุทธิรัตน์ ภัทรธราธิป-10370295*-124.44ต่ำกว่า 0.5%
STAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -10,164,637-121.9844,688,373
STAนายอร่าม ศิริสุวัฒน์-10,032,505-120.3945,335,800
STAนายณัฐพัฒน์ รังสรรค์10000000*120.0010,000,000
STAนายสมหวัง สินเจริญกุล-10,000,000-120.008,913,305
STAน.ส.พัณณินอร ศิริสุวัฒน์8863745*106.368,863,745
STAUOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED8,615,075103.3818,615,075
STAEAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT6843100*82.126,843,100
STAนายสุทัศ เหลืองด่านสกุล-6720000*-80.64ต่ำกว่า 0.5%
STATHE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES-5,180,000-62.1673,347,125
STAEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD-679,500-8.158,518,500
STAนางพร้อมสุข สินเจริญกุล150,0001.809,000,000
STAนายสุรศักดิ์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ20,0000.247,958,700
STACIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE.LTD.5,0000.067,505,000
UWCนายวรวิทย์ ลีนะบรรจง475897381*571.08475,897,381
UWCนายแสวง ศิริจันทโรภาส447301169*536.76447,301,169
UWCน.ส.พรรณี อัคราช414747584*497.70414,747,584
UWCนายน้ำ ชลสายพันธ์385187891*462.23385,187,891
UWCนายชูชาติ ชัยชูเกียรติ380000000*456.00380,000,000
UWCน.ส.ปัถยา สิทธิพงศ์สาร350000000*420.00350,000,000
UWCน.ส.กัลยารัตน์ เครือวัลย์325535850*390.64325,535,850
UWCนายวัฒนพงษ์ โชติมา315350000*378.42315,350,000
UWCน.ส.ชินสิรี ลีนะบรรจง255006000*306.01255,006,000
UWCนายสุเทพ ศิริจันทโรภาส201600000*241.92201,600,000
UWCนายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์200384000*240.46200,384,000
UWCนางกนกวัลย์ ยอดวานิช200000000*240.00200,000,000
UWCนางชลทร คุนผลิน200000000*240.00200,000,000
UWCพันเอกปริญญ รื่นภาควุฒิ200000000*240.00200,000,000
UWCนายจิรวุฒิ คุวานันท์183068000*219.68183,068,000
UWCนางเนตริกา โกรพินธานนท์170000000*204.00170,000,000
UWCนางเยาวณี นิรันดร158726308*190.47158,726,308
UWCนายวรงกร อนุรักษ์รุ่งโรจน์150000000*180.00150,000,000
UWCนายสมเกียรติ เอื้อพงศ์กิติกุล150000000*180.00150,000,000
UWCนายอัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล138256881*165.91138,256,881
UWCนายชาลี จังวิจิตรกุล134911494*161.89134,911,494
UWCUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account129724000*155.67129,724,000
UWCนายณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ129500324*155.40129,500,324
UWCนายสมศักดิ์ คุปตเมธี120826741*144.99120,826,741
UWCนายเด่นพร อังสนันท์100000000*120.00100,000,000
UWCร.อ.ชาคริต ศึกษากิจ100000000*120.00100,000,000
UWCนายเชิญพร เต็งอำนวย88287310*105.9488,287,310
UWCนายชนะชัย ลีนะบรรจง83961242*100.7583,961,242
UWCน.ส.วีณา พรลิขิตสุวรรณ80000000*96.0080,000,000
UWCน.ส.ทิพวรรณ อุทัยสาง74550194*89.4674,550,194
UWCนายวราวุธ ยันต์เจริญ73779843*88.5473,779,843
UWCนางนิตา ประเสริฐศักดิ์73601760*88.3273,601,760
UWCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 68,668,44182.4071,139,638
UWCนายภาณุวัฒน์ บุญญะกิติ68132098*81.7668,132,098
UWCนายสุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์-22462500*-26.96ต่ำกว่า 0.5%
UWCนายดนุวัศ ปริตรศานติก-12085283*-14.50ต่ำกว่า 0.5%
UWCนายวสันต์ ลลิตนรเศรษฐ์-9325100*-11.19ต่ำกว่า 0.5%
UWCนายธรรศ ทรัพย์ทวีพร-8314100*-9.98ต่ำกว่า 0.5%
UWCนายวิชเทพ ทรัพย์ทวีพร-7246500*-8.70ต่ำกว่า 0.5%
UWCนายอดิศร หาญวงศ์-6917600*-8.30ต่ำกว่า 0.5%
UWCนายวิชัย พิสิทธิวิทยานนท์-6690700*-8.03ต่ำกว่า 0.5%
UWCบริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)-4980000*-5.98ต่ำกว่า 0.5%
UWCน.ส.นฤมล สิทธิ์บูรณะ-4173100*-5.01ต่ำกว่า 0.5%
UNIQบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 29,339,899404.8979,342,899
UNIQกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด21836100*301.3421,836,100
UNIQMERRILL LYNCH INTERNATIONAL-NON COLLATERAL ACCOUNT THB-21500000*-296.70ต่ำกว่า 0.5%
UNIQNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC13644100*188.2913,644,100
UNIQนายเกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย12,925,491178.37291,514,828
UNIQกองทุนเปิด กรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์-12394000*-171.04ต่ำกว่า 0.5%
UNIQHSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES-11081000*-152.92ต่ำกว่า 0.5%
UNIQนายสมยศ อนันตประยูร-10086900*-139.20ต่ำกว่า 0.5%
UNIQHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-10075100*-139.04ต่ำกว่า 0.5%
UNIQนายวันชัย พันธุ์วิเชียร-10000000*-138.00ต่ำกว่า 0.5%
UNIQกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว9855600*136.019,855,600
UNIQกองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว9710900*134.019,710,900
UNIQCHASE NOMINEES LIMITED 50-9496000*-131.04ต่ำกว่า 0.5%
UNIQกองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (5)8667300*119.618,667,300
UNIQกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล7939100*109.567,939,100
UNIQกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด7933100*109.487,933,100
UNIQกองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว-7411500*-102.28ต่ำกว่า 0.5%
UNIQนายสุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง-6634200*-91.55ต่ำกว่า 0.5%
UNIQกองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30-6340000*-87.49ต่ำกว่า 0.5%
UNIQน.ส.รัชนัน อัศวเปรม6000000*82.806,000,000
UNIQกองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (8)5870800*81.025,870,800
UNIQน.ส.ชเวศรา พรพิบูลย์-5850000*-80.73ต่ำกว่า 0.5%
UNIQกองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์5525200*76.255,525,200
UNIQกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว5486900*75.725,486,900
UNIQนายสุรเดช ยิ้มแย้ม-3,841,582-53.0110,908,793
UNIQCHASE NOMINEES LIMITED 42-3,811,500-52.605,692,500
UNIQนายวัฒนะ วัฒนศัพท์-3,637,415-50.206,878,285
UNIQบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด3,083,40042.559,918,400
UNIQกองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์-2,848,900-39.317,665,500
UNIQนางถนอมศรี สุดโต2,495,40134.4450,191,401
UNIQน.ส.สมใจ ประทุมทอง2,297,80131.7146,216,976
UNIQTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-2,184,500-30.1519,115,500
UNIQSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED1,733,98023.9346,213,580
UNIQนายธวัช เสริมคชสีห์1,364,21318.8355,518,488
UNIQRBC INVESTOR SERVICES TRUST664,4109.1713,952,610
UNIQCARTABAN NOMINEES (TEMPATAN) SDN BHD-492,330-6.799,183,370
UNIQCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-THAI FOCUSED EQUITY FUND LTD469,4406.489,858,240
UNIQนายชัชวาลย์ พฤทธิวรสิน363,0225.017,623,472
UNIQบริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)330,1054.566,932,205
OHTLCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS2,900-140,000
OHTLAIA Company Limited- AIA D-PLUS-1,150-383,350
OHTLนายยุทธชัย จรณะจิตต์1,000-231,350
OHTLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -100-286,000
PSLBANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE93295350*1,334.1293,295,350
PSLMR.MUNIR MOINUDDIN HASHIM-92839850*-1,327.61ต่ำกว่า 0.5%
PSLนายณัฐพล จุฬางกูร19800000*283.1419,800,000
PSLSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-16,388,880-234.3613,481,960
PSLHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD11,330,600162.0319,648,900
PSLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -7,804,910-111.6162,323,486
PSLบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)-7442600*-106.43ต่ำกว่า 0.5%
PSLนายพิสิฐ ธนถาวรลาภ7398100*105.797,398,100
PSLกองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-7221200*-103.26ต่ำกว่า 0.5%
PSLกองทุนเปิด เค สตาร์หุ้นทุนคืนกำไร-5603600*-80.13ต่ำกว่า 0.5%
PSLSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY4,604,00065.8419,959,218
PSLEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD2,157,10030.858,599,300
PSLBANQUE PICTET & CIE SA175,8002.519,794,800
TTCLนายเจียรนัย เลิศรัชต์กุล6497600*172.196,497,600
TTCLHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-6,192,861-164.113,760,400
TTCLนายศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล6000000*159.006,000,000
TTCLกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ3884400*102.943,884,400
TTCLกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์-3147000*-83.40ต่ำกว่า 0.5%
TTCLกองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์-2989305*-79.22ต่ำกว่า 0.5%
TTCLบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)856,18122.694,546,200
TTCLSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED753,90019.9810,472,239
TTCLกองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล514,00013.626,043,962
TTCLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -474,839-12.5850,168,620
TTCLกองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้-404,300-10.714,151,869
TTCLนายณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล230,0006.104,481,000
TTCLMR.HIRONOBU IRIYA100,0002.6515,761,134
TTCLนางสุรัตนา ตฤณรตนะ80,0002.125,735,948
TTCLน.ส.กรรติกา ตันธุวนิตย์50,0001.335,708,041
TTCLนางนิจพร จรณะจิตต์50,0001.334,897,207
TTCLนายทิวา จารึก-22,300-0.596,624,300
OISHIนายทวีฉัตร จุฬางกูร1,452,700111.869,122,700
OISHIHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-1352900*-104.17ต่ำกว่า 0.5%
GFPTนายสุจิน ศิริมงคลเกษม-90,558,820-1,032.37132,236,280
GFPTนายพิษณุ ศิริมงคลเกษม57,205,900652.1580,000,000
GFPTSOMERS (U.K.) LIMITED-44618100*-508.65ต่ำกว่า 0.5%
GFPTด.ช.ก้องภพ ลิมทรง25065200*285.7425,065,200
GFPTนายสมเกียรติ ลิมทรง-25065200*-285.74ต่ำกว่า 0.5%
GFPTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -18,461,325-210.4662,851,024
GFPTSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED16369978*186.6216,369,978
GFPTNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC14028121*159.9214,028,121
GFPTนายจรงกิจ ศิริมงคลเกษม12285910*140.0612,285,910
GFPTนายจรงกร ศิริมงคลเกษม12279410*139.9912,279,410
GFPTนางปรานี ภาคสุข-11391930*-129.87ต่ำกว่า 0.5%
GFPTTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-9059163*-103.27ต่ำกว่า 0.5%
GFPTSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY8,764,23799.9121,633,837
GFPTนายธีรพงศ์ จันศิริ7250000*82.657,250,000
GFPTN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 16961000*79.366,961,000
GFPTCHASE NOMINEES LIMITED 50-6961000*-79.36ต่ำกว่า 0.5%
GFPTนายสงคราม ชีวประวัติดำรงค์6953600*79.276,953,600
GFPTน.ส.วิวรรยา ศิริมงคลเกษม-6345000*-72.33ต่ำกว่า 0.5%
GFPTน.ส.วริสรา ศิริมงคลเกษม1,910,20021.789,049,500
GFPTNORBAX INC.,79-1,500,000-17.1020,000,000
GFPTนายอนุชา กิจธนามงคลชัย540,0006.1644,900,000
EARTHCREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH100,000,000470.00200,000,000
EARTHนางวรนุช พิหเคนทร์-100,000,000-470.0062,519,200
EARTHนายพิพรรธ พิหเคนทร์-93,100,000-437.57211,438,202
EARTHทันตแพทย์ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม-88973500*-418.18ต่ำกว่า 0.5%
EARTHนายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม60937800*286.4160,937,800
EARTHSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-50748300*-238.52ต่ำกว่า 0.5%
EARTHนายพัชวัฏ คุณชยางกูร49,585,900233.05113,968,400
EARTHนายจิตตเกษม คุณชยางกูร39652827*186.3739,652,827
EARTHนายเมธา รังสิยาวรานนท์-31458100*-147.85ต่ำกว่า 0.5%
EARTHนายขจรพงศ์ คำดี30,610,000143.87372,148,202
EARTHนายยืนยง พันธุ์วงศ์กล่อม-27894320*-131.10ต่ำกว่า 0.5%
EARTHDEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM26881912*126.3426,881,912
EARTHนายพิบูล พิหเคนทร์-20,000,000-94.00250,338,202
EARTHนางวิไล พันธุ์วงศ์กล่อม18999500*89.3018,999,500
EARTHน.ส.สุภาภรณ์ สายคำ18065700*84.9118,065,700
EARTHนางลักขณา จันทร์เต็ม17533200*82.4117,533,200
EARTHABN AMRO NOMINEES SERVICES (HONG KONG) LIMITED17292400*81.2717,292,400
EARTHUBS AG HONG KONG BRANCH15495600*72.8315,495,600
EARTHน.ส.นภิศชญา สมิตาชนม์15236519*71.6115,236,519
EARTHนายเกษมสัณห์ คุณชยางกูร12,897,00060.6261,896,060
EARTHนายพิสุทธิ์ พิหเคนทร์11,600,00054.52237,619,099
EARTHน.ส.วราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม5,426,50025.5049,911,512
EARTHนายพิรุฬห์ พิหเคนทร์5,000,00023.50230,038,202
EARTHนายวิชาญ แซ่ลี-3,004,200-14.1219,796,700
EARTHน.ส.ปัณฑรีย์ เลาวกุล2,500,00011.7523,848,100
EARTHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,615,9007.5946,565,955
SCนายทวีฉัตร จุฬางกูร-40203800*-146.34ต่ำกว่า 0.5%
SCกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว20,175,70073.4496,281,700
SCกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ19376300*70.5319,376,300
SCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -11,703,598-42.60114,122,721
SCกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด9,536,60034.7151,418,100
SCนายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์4,972,55018.1048,481,737
SCกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/253,112,50011.3332,153,800
SCกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ3,064,00011.1524,589,400
SCนายวิทวัส พรกุล3,000,00010.9222,000,000
SCEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD2,999,50010.9227,912,625
SCกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล-1,628,500-5.9324,538,600
MBKETน.ส.วรรณพร เห็นแสงวิไล578,60013.1921,861,400
MBKETบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 145,1003.313,123,033
SNPบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)11,984,900317.60165,570,320
SNPนายชาลี วลัยเสถียร6223000*164.916,223,000
SNPนายชาลี วลัยเสถียร โดย บลจ.วรรณ จำกัด-4000000*-106.00ต่ำกว่า 0.5%
SNPนายปราการ ไรวา2889090*76.562,889,090
PCSGHนายมิน เธียรวร14000000*116.9014,000,000
PCSGHนางวรรณา เรามานะชัย-12,999,990-108.55565,000,000
PCSGHนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ-12200000*-101.87ต่ำกว่า 0.5%
PCSGHกองทุนเปิด กรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์-9302500*-77.68ต่ำกว่า 0.5%
PCSGHบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด8003100*66.838,003,100
PCSGHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7754100*64.757,754,100
PCSGHAIA Company Limited-TIGER-1,605,300-13.4013,394,700
PCSGHRBC INVESTOR SERVICES TRUST1,532,90012.8037,189,200
PCSGHกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25955,0007.9717,807,300
BEAUTYSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED23182935*991.0723,182,935
BEAUTYนายสุวิน ไกรภูเบศ-15,252,600-652.0581,747,400
BEAUTYN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 118766500*374.778,766,500
BEAUTYCHASE NOMINEES LIMITED 50-8766500*-374.77ต่ำกว่า 0.5%
BEAUTYนางทุเรียน ศรียงค์-8,118,300-347.061,815,900
BEAUTYHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-4,094,200-175.032,014,000
BEAUTYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,526,838108.0213,349,524
BEAUTYนายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์-2,500,000-106.8810,000,000
BEAUTYนายอมรวัฒน์ ถิรกฤตพร-2190000*-93.62ต่ำกว่า 0.5%
BEAUTYนายอรรถพล ธรรมานนท์-1888888*-80.75ต่ำกว่า 0.5%
BEAUTYบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1810000*77.381,810,000
BEAUTYนายคเชนทร์ เบญจกุล1676700*71.681,676,700
BEAUTYน.ส.มาลี กิตติชูโชติ-1530000*-65.41ต่ำกว่า 0.5%
BEAUTYนายสรสรรค คูห์รัตนพิศาล830,00035.484,840,000
BEAUTYนายสุนทร คูห์รัตนพิศาล800,00034.205,209,000
BEAUTYนายจีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล750,00032.063,050,000
BEAUTYSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-734,400-31.403,280,200
BEAUTYน.ส.สรัญญา วรวงศ์วสุ-522,600-22.341,602,400
BEAUTYTHE BANK OF NEW YORK MELLON409,20017.497,822,900
BEAUTYนายจเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย278,60011.912,641,900
BEAUTYนายสุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์19,8000.852,200,000
SPIMR.HUNG TONG LEE-6323990*-161.26ต่ำกว่า 0.5%
SPIบริษัท โชควัฒนา จำกัด3,046,00077.6775,892,150
SPIนายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน-910,000-23.213,718,550
SPIบริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด682,80017.4118,702,660
SPIบริษัท โชคธนสิน จำกัด-480,000-12.244,787,310
SPIนายบุญเกียรติ โชควัฒนา240,0006.124,223,580
SPIบริษัท ยูนีแชมป์ จำกัด230,0005.877,743,300
SPIน.ส.ศิริกุล ธนสารศิลป์200,0005.102,797,720
SPIบริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด200,0005.102,925,210
SPIEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD-104,900-2.672,801,300
SPIบริษัท หลานปู่ จำกัด100,0002.558,309,490
SPIบริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด-90,000-2.3015,287,040
SPIบริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด10,2000.2613,345,310
ANANนายณัฐดนัย เรืองกฤตยา-97718500*-367.42ต่ำกว่า 0.5%
ANANกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล48549600*182.5548,549,600
ANANน.ส.พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์45,575,200171.3675,125,200
ANANกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-31809900*-119.61ต่ำกว่า 0.5%
ANANนายณัฐชาต คำศิริตระกูล-31330000*-117.80ต่ำกว่า 0.5%
ANANนายวิชัย วชิรพงศ์30726100*115.5330,726,100
ANANกองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล30644300*115.2230,644,300
ANANนายปรีชา แอ่งขุมทรัพย์-26,000,000-97.7634,000,000
ANANกองทุนเปิด กรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์-22649800*-85.16ต่ำกว่า 0.5%
ANANกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ-17291700*-65.02ต่ำกว่า 0.5%
ANANบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)16859800*63.3916,859,800
ANANบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด12,623,00047.4640,660,400
ANANบริษัท โชติชลิต จำกัด10,000,00037.6030,000,000
ANANนายพีรนาถ โชควัฒนา8,318,50031.2830,472,900
ANANบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -4,949,399-18.61130,098,401
ANANทันตแพทย์ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม-4,823,200-18.1424,415,800
ANANน.ส.สุพัตรา ติรกานันท์3,873,40014.5628,104,500
ANANSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR CANADA-3,274,900-12.3132,860,200
ANANกองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์-2,849,100-10.7120,973,900
ANANSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED2,238,7008.4224,493,300
WORKMINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED32000000*1,336.0032,000,000
WORKHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-3,099,900-129.423,967,600
WORKนายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์2500000*104.382,500,000
WORKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,627,78067.969,164,380
WORKบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม แวลู โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด1532100*63.971,532,100
WORKกองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์-1333000*-55.65ต่ำกว่า 0.5%
WORKนายจีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล430,00017.954,430,000
WORKบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด349,50014.592,055,600
WORKนางวันทนีย์ เพชรโลหะกุล-299,000-12.481,844,800
WORKนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล40,0001.673,200,000
THREHWIC ASIA FUND472,677,2241,342.401,264,027,222
THREกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว31,815,62690.3697,461,892
THREกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ30,979,37087.9884,694,070
THREกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท29,470,51083.7095,167,610
THREบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -23,219,858-65.94499,150,836
THRECHASE NOMINEES LIMITED-21795800*-61.90ต่ำกว่า 0.5%
THREนายสุชาย ศรีปรัชญาอนันต์-18070200*-51.32ต่ำกว่า 0.5%
THRETHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT16,907,69948.02500,507,498
THREGIC PRIVATE LIMITED - C15,960,14345.3375,545,942
THREบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)13,265,98537.68145,925,835
THREกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ10,805,65030.6938,239,150
THREGIC PRIVATE LIMITED - H8,606,98924.4433,631,655
THREบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)7,177,53620.3878,952,896
THREบริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)5,787,08316.4463,657,919
THREBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH4,129,27311.7345,422,006
THREBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH4,050,90311.5044,559,936
THREบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)3,006,3278.5433,069,597
THREบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,800,0007.9530,800,000
THREBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG2,603,9307.4089,643,230
THREAIA Company Limited-APEX2,310,1766.5625,411,942
THRETHE FALCON INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED2,099,8405.9621,890,443
MONOนายพิชญ์ โพธารามิก1,211,359,8804,700.082,217,484,780
MONOนายทวีฉัตร จุฬางกูร-52692900*-204.45ต่ำกว่า 0.5%
MONOนายโสรัชย์ อัศวะประภา35,500,000137.7468,000,000
MONOกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล17203100*66.7517,203,100
MONOนายนวมินทร์ ประสพเนตร12,900,00050.0522,900,000
MONOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11,999,06046.5622,259,060
MONOMR.SANG DO LEE10,200,00039.5818,700,000
VNTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,010,870-20.1113,272,432
VNTนายอนุชา กิจธนามงคลชัย320,0003.2011,500,002
VNTนายเชวง อพาธา250,0002.5013,950,000
VNTEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD90,7000.916,688,917
GRAMMYนายณัฐพล จุฬางกูร10,957,500157.7962,397,500
GRAMMYบริษัท เกิดฟ้า จำกัด-10,700,000-154.0815,939,745
GRAMMYบริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน)-10000000*-144.00ต่ำกว่า 0.5%
GRAMMYนายระฟ้า ดำรงชัยธรรม9000000*129.609,000,000
GRAMMYนายทวีฉัตร จุฬางกูร6,673,30096.10132,082,123
GRAMMYนายกำพล วิระเทพสุภรณ์-5650000*-81.36ต่ำกว่า 0.5%
GRAMMYกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/255151900*74.195,151,900
GRAMMYนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล4820080*69.414,820,080
GRAMMYนายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม1,700,00024.489,000,000
GRAMMYกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ66,5000.964,816,500
MCRBC INVESTOR SERVICES TRUST10,078,200147.1421,229,300
MCกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ8250900*120.468,250,900
MCนายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล-7130000*-104.10ต่ำกว่า 0.5%
MCน.ส.สุณี เสรีภาณุ5,596,10081.70358,261,500
MCCACEIS BANK LUXEMBOURG-5566300*-81.27ต่ำกว่า 0.5%
MCTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT5,456,20079.6670,350,000
MCนายศิริศักดิ์ สนโสภณ5100000*74.465,100,000
MCนายสุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์-5020000*-73.29ต่ำกว่า 0.5%
MCHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-4,964,900-72.495,956,600
MCกองทุนเปิด เค หุ้นปันผล4924600*71.904,924,600
MCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -4,574,215-66.7819,458,000
MCนางสุรีย์เนตร พิพัฒน์กิตติกุล-4340000*-63.36ต่ำกว่า 0.5%
MCกองทุนเปิด กรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์-4298300*-62.76ต่ำกว่า 0.5%
MCบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด-4222800*-61.65ต่ำกว่า 0.5%
MCนายเจษฎา เลิศนันทปัญญา4024700*58.764,024,700
MCN.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR3,090,10045.128,134,900
MCกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว996,70014.556,352,500
MCนางปรารถนา มงคลกุล600,0008.7631,471,000
MCSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-143,800-2.104,920,900

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...