วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 1 ส.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 01 ส.ค. 2554 17:01:49
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,144.14 +10.61 +0.94 1,148.28 1,141.17 5,197,399 34,640.05
SET50 801.44 +7.43 +0.94 805.59 799.33 864,623 24,013.32
SET100 1,746.66 +16.24 +0.94 1,754.91 1,741.72 2,015,563 29,290.47
SETHD 1,095.70 +8.98 +0.83 1,100.32 1,092.95 263,966 9,293.75
mai 319.60 +1.58 +0.50 319.60 316.81 240,702 742.34
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 1 ส.ค. 2554

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,062.94 5.96 4,001.06 11.55 -1,938.12 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,729.52 10.77 2,679.98 7.74 1,049.54 -
นักลงทุนต่างประเทศ 10,705.97 30.91 6,451.75 18.63 4,254.22 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 18,141.63 52.37 21,507.27 62.09 -3,365.64 -ณ วันที่ 01/08/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 4,297 4,277 +20
ต่างชาติ 1,660 2,461 -801
ในประเทศ 9,820 9,039 +781


อันดับรายชื่อหุ้นที่มี ความคึกคักสูง (Turnover สูงเกิน 5% )
มูลค่าการซื้อขายในวัน(Trading Value) ต่อ มูลค่าหุ้นในตลาด(Market Cap) (%)


ชื่อหุ้น Turnover P/E P/B Div(%)
PE 44.81% 167.50 2.03 0.00
SUPER 33.08% 0.00 3.33 0.00
ECL 31.64% 13.50 0.72 7.23
ASIMAR 21.57% 6.43 1.49 0.00
GENCO 21.38% 68.95 0.65 0.00
BWG 17.34% 15.80 1.49 0.60
LL 12.91% 0.00 1.30 0.00
NEP 12.11% 48.82 2.24 0.00
AKR 9.49% 0.00 2.59 0.00
TGPRO 8.71% 0.00 0.00 0.00
SMT 8.42% 10.49 2.00 4.36
PT 7.85% 11.39 2.37 3.62
UKEM 6.56% 20.86 4.58 1.28
NWR 6.29% 262.76 0.89 0.00
KBS 5.13% 19.43 0.00 0.00

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...