วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 5 ส.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 05 ส.ค. 2554 17:01:59
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,093.38 -30.63 -2.73 1,094.27 1,077.12 7,940,678 67,282.12
SET50 761.15 -22.17 -2.83 761.46 748.93 2,235,137 50,496.58
SET100 1,660.88 -48.80 -2.85 1,662.30 1,634.41 4,190,255 58,838.77
SETHD 1,050.49 -22.14 -2.06 1,050.49 1,031.64 433,187 16,982.89
mai 309.54 -5.86 -1.86 310.37 305.23 292,847 612.02


สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 5 ส.ค. 2554

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 5,371.00 7.98 10,795.82 16.05 -5,424.82 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 7,364.49 10.95 9,121.08 13.56 -1,756.59 -
นักลงทุนต่างประเทศ 10,484.07 15.58 16,566.72 24.62 -6,082.66 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 44,062.57 65.49 30,798.50 45.78 13,264.07 -
ณ วันที่ 05/08/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 9,812 7,789 +2,023
ต่างชาติ 6,188 6,081 +107
ในประเทศ 19,099 21,229 -2,130


อันดับรายชื่อหุ้นที่มี ความคึกคักสูง (Turnover สูงเกิน 5% )
มูลค่าการซื้อขายในวัน(Trading Value) ต่อ มูลค่าหุ้นในตลาด(Market Cap) (%)


ชื่อหุ้น Turnover P/E P/B Div(%)
LL 86.03% 0.00 1.79 0.00
DIMET 9.73% 0.00 1.19 1.43
BWG 9.63% 14.38 1.36 0.66
KBS 9.19% 18.86 0.00 0.00
NEP 8.64% 43.16 1.98 0.00
THCOM 8.49% 0.00 0.85 0.00
PE 7.89% 145.75 1.77 0.00
MLINK 7.48% 43.72 0.66 0.00
SUPER 7.15% 0.00 2.84 0.00
ASIMAR 6.61% 6.47 1.50 0.00
UKEM 5.13% 18.99 4.17 1.41


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...