วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 9 ส.ค. 2554

.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,042.54 -35.65 -3.31 1,071.95 1,033.38 6,699,065 63,606.85
SET50 724.92 -25.19 -3.36 747.36 718.14 1,883,446 49,463.63
SET100 1,580.23 -56.10 -3.43 1,629.32 1,565.80 3,334,106 56,115.02
SETHD 994.37 -36.79 -3.57 1,022.80 988.37 370,974 18,413.47
mai 295.80 -11.47 -3.73 302.71 295.10 272,972 748.13

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 9 ส.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 5,757.71 9.05 7,471.35 11.75 -1,713.63 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 9,706.56 15.26 8,950.28 14.07 756.28 -
นักลงทุนต่างประเทศ 8,296.69 13.04 17,291.80 27.19 -8,995.11 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 39,845.89 62.64 29,893.42 47.00 9,952.46 -

ณ วันที่ 09/08/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 7,404 8,379 -975
ต่างชาติ 1,950 4,812 -2,862
ในประเทศ 22,912 19,075 +3,837

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...