วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 10 ส.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 10 ส.ค. 2554 17:01:57
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,060.21 +17.67 +1.69 1,066.83 1,047.44 4,811,943 35,299.40
SET50 737.35 +12.43 +1.71 742.22 727.11 983,753 26,124.56
SET100 1,607.32 +27.09 +1.71 1,619.03 1,585.83 1,942,484 30,152.58
SETHD 1,013.56 +19.19 +1.93 1,017.83 1,000.65 255,861 9,237.40
mai 301.49 +5.69 +1.92 303.47 299.63 571,596 721.35

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 10 ส.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,394.79 6.78 3,507.26 9.94 -1,112.47 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,304.95 9.36 3,643.06 10.32 -338.11 -
นักลงทุนต่างประเทศ 9,060.25 25.67 10,850.01 30.74 -1,789.76 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 20,539.40 58.19 17,299.07 49.01 3,240.34 -

ณ วันที่ 10/08/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 5,313 5,547 -234
ต่างชาติ 2,227 1,322 +905
ในประเทศ 14,421 15,092 -671

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...