วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 3 ส.ค. 2554

ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,133.46 -6.15 -0.54 1,134.35 1,125.63 5,950,004 38,555.10
SET50 791.38 -6.12 -0.77 792.77 785.86 1,051,513 27,016.41
SET100 1,726.13 -12.35 -0.71 1,728.28 1,713.51 2,012,470 32,825.96
SETHD 1,082.91 -6.51 -0.60 1,084.83 1,074.57 223,984 9,710.41
mai 318.24 +1.54 +0.49 318.35 315.65 583,860 773.94
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 3 ส.ค. 2554

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,421.00 8.87 7,440.95 19.30 -4,019.95 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,786.47 12.41 5,260.02 13.64 -473.55 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,578.26 19.66 7,610.26 19.74 -32.00 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 22,769.37 59.06 18,243.87 47.32 4,525.50 -ณ วันที่ 03/08/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 5,138 4,219 +919
ต่างชาติ 1,166 1,189 -23
ในประเทศ 11,087 11,983 -896


อันดับรายชื่อหุ้นที่มี ความคึกคักสูง (Turnover สูงเกิน 5% )
มูลค่าการซื้อขายในวัน(Trading Value) ต่อ มูลค่าหุ้นในตลาด(Market Cap) (%)ชื่อหุ้น Turnover P/E P/B Div(%)
ASIMAR 60.87% 6.93 1.61 0.00
WIN 21.09% 15.15 1.86 0.00
PE 20.65% 163.15 1.98 0.00
MME 20.35% 0.00 0.45 0.00
ML 16.22% 6.59 0.82 0.00
TWZ 14.91% 12.57 1.48 3.72
MIDA 13.41% 12.03 0.32 0.00
LIVE 12.63% 0.00 4.10 0.00
UKEM 11.46% 21.00 4.61 1.27
NEP 10.45% 48.82 2.24 0.00
BTC 10.12% 0.00 0.82 0.00
MAX 9.96% 0.00 2.00 0.00
LL 8.93% 0.00 1.37 0.00
MLINK 8.92% 48.05 0.72 0.00
CFRESH 8.35% 18.98 1.74 9.14
CEI 8.18% 8.06 1.04 0.00
BWG 6.99% 15.52 1.46 0.61
TTA 5.34% 33.68 0.58 1.24
AIM 5.10% 0.00 2.26 0.00


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...