วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 2 ส.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 02 ส.ค. 2554 17:01:57
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,139.61 -4.53 -0.40 1,145.37 1,133.54 6,310,382 33,963.71
SET50 797.50 -3.94 -0.49 802.33 793.10 993,163 21,741.44
SET100 1,738.48 -8.18 -0.47 1,748.29 1,728.69 2,036,562 27,745.52
SETHD 1,089.42 -6.28 -0.57 1,097.36 1,083.13 210,103 6,996.38
mai 316.70 -2.90 -0.91 319.47 316.30 215,238 760.7
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 2 ส.ค. 2554

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,603.01 4.72 4,662.79 13.73 -3,059.79 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,237.61 9.53 3,892.94 11.46 -655.34 -
นักลงทุนต่างประเทศ 9,615.05 28.31 5,902.92 17.38 3,712.14 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 19,508.04 57.44 19,505.06 57.43 2.98 -ณ วันที่ 02/08/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 4,975 4,911 +64
ต่างชาติ 1,197 1,455 -258
ในประเทศ 9,521 9,327 +194


อันดับรายชื่อหุ้นที่มี ความคึกคักสูง (Turnover สูงเกิน 5% )
มูลค่าการซื้อขายในวัน(Trading Value) ต่อ มูลค่าหุ้นในตลาด(Market Cap) (%)ชื่อหุ้น Turnover P/E P/B Div(%)
PE 69.01% 169.68 2.06 0.00
GENCO 27.03% 71.79 0.68 0.00
BTC 22.40% 0.00 0.82 0.00
PRO 20.66% 0.00 1.69 0.00
LIVE 14.42% 0.00 3.64 0.00
LL 12.23% 0.00 1.41 0.00
TWZ 10.96% 12.31 1.45 3.80
BWG 10.88% 15.61 1.47 0.61
ECL 10.78% 13.01 0.69 7.50
NEP 9.83% 48.82 2.24 0.00
APURE 9.34% 0.00 1.50 0.00
ML 8.78% 6.65 0.83 0.00
CMO 8.12% 5.39 0.78 10.69
SUPER 8.03% 0.00 3.30 0.00
SMT 7.93% 10.71 2.05 4.27
MLINK 7.52% 47.61 0.72 0.00
ASIMAR 6.93% 6.34 1.47 0.00
KMC 6.53% 26.18 0.81 0.00
MIDA 6.28% 12.03 0.32 0.00
ESTAR 6.11% 577.66 0.69 0.00
PT 5.72% 11.11 2.31 3.71
UKEM 5.43% 20.33 4.46 1.32
THCOM 5.37% 0.00 0.88 0.00ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...