วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 8 ส.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 08 ส.ค. 2554 17:01:54
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,078.19 -15.19 -1.39 1,087.16 1,061.69 4,977,401 41,010.54
SET50 750.11 -11.04 -1.45 757.11 737.31 1,166,124 30,755.68
SET100 1,636.33 -24.55 -1.48 1,651.76 1,609.18 2,215,827 35,784.86
SETHD 1,031.16 -19.33 -1.84 1,042.67 1,019.31 242,362 10,397.51
mai 307.27 -2.27 -0.73 309.89 304.43 419,800 850.52
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 8 ส.ค. 2554

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,749.97 9.14 4,116.49 10.04 -366.51 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,510.31 13.44 5,458.01 13.31 52.30 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,444.71 13.28 10,772.20 26.27 -5,327.49 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 26,305.56 64.14 20,663.85 50.39 5,641.71 -ณ วันที่ 08/08/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 7,017 6,920 +97
ต่างชาติ 2,058 4,128 -2,070
ในประเทศ 17,574 15,601 +1,973


อันดับรายชื่อหุ้นที่มี ความคึกคักสูง (Turnover สูงเกิน 5% )
มูลค่าการซื้อขายในวัน(Trading Value) ต่อ มูลค่าหุ้นในตลาด(Market Cap) (%)ชื่อหุ้น Turnover P/E P/B Div(%)
LL 38.30% 0.00 1.61 0.00
SLC 22.03% 0.00 1.60 0.00
DIMET 14.73% 0.00 1.18 1.44
ADAM 13.87% 0.00 3.96 0.00
NEP 12.83% 44.71 2.05 0.00
CYBER 11.79% 0.00 1.38 0.00
PRO 10.63% 0.00 1.50 0.00
ECL 8.05% 13.17 0.70 7.41
MLINK 7.88% 43.72 0.66 0.00
GENCO 7.08% 63.28 0.60 0.00
MALEE 5.31% 9.78 2.78 0.00
UKEM 5.30% 19.26 4.23 1.39
LIVE 5.28% 0.00 4.40 0.00


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...