วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 4 ส.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 04 ส.ค. 2554 17:01:47
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,124.01 -9.45 -0.83 1,137.12 1,122.37 5,220,357 33,833.30
SET50 783.32 -8.06 -1.02 794.00 782.21 947,887 20,553.90
SET100 1,709.68 -16.45 -0.95 1,732.10 1,707.48 2,202,351 27,855.07
SETHD 1,072.63 -10.28 -0.95 1,088.07 1,072.05 324,127 7,841.23
mai 315.40 -2.84 -0.89 319.49 315.40 712,042 1,082.83
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 4 ส.ค. 2554

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,832.62 8.37 4,278.55 12.65 -1,445.93 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,880.65 11.47 4,681.50 13.84 -800.85 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,828.84 20.18 6,317.32 18.67 511.52 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 20,291.19 59.97 18,555.93 54.85 1,735.26 -
ณ วันที่ 04/08/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,018 5,332 +686
ต่างชาติ 1,518 3,476 -1,958
ในประเทศ 12,773 11,501 +1,272


ชื่อหุ้น Turnover P/E P/B Div(%)
DIMET 42.69% 0.00 1.19 1.43
LL 39.36% 0.00 1.68 0.00
ASIMAR 32.31% 6.68 1.55 0.00
SMM 22.00% 17.35 0.60 2.15
ADAM 15.66% 0.00 3.96 0.00
PE 13.28% 154.45 1.87 0.00
UKEM 9.87% 19.93 4.37 1.34
KBS 8.64% 19.57 0.00 0.00
AIM 8.47% 0.00 2.06 0.00
SAMART 8.33% 15.83 2.28 3.79
NEP 7.89% 47.27 2.17 0.00
KMC 7.87% 24.51 0.76 0.00
TPOLY 7.60% 10.34 1.25 0.72
BSM 6.96% 0.00 1.30 0.00
SMT 6.13% 11.08 2.12 4.13
MLINK 5.68% 46.32 0.70 0.00
CEI 5.61% 8.10 1.04 0.00
TWZ 5.14% 12.31 1.45 3.80
ECL 5.02% 13.17 0.70 7.41

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...