วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Sep 2014)

เดือน กันยายน 2557 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว 48 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.5)

Big Name :
ประกันสังคม : เพิ่ม BEC TUF
กบข : ซื้อ LPN
เสี่ยปู่  สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล : ลด SAT
ดวง + อาจหาญ อยู่บำรุง : ขาย UEC
YOYO ThaiVI (สันติ สิงหวังชา) : ซื้อ SPALI ขาย SGP
เสี่ยป๋อง (วัชระ แก้วสว่าง) : ซื้อ VGI ICHI
หมอมุข
หมอแพะ บำรุง ศรีงาน : ขาย JMART
กองทุนกสิกร : ซื้อ LPN เพิ่ม VGI ขาย SVI SMART
กองทุนบัวหลวง : ซื้อ M ลด BLA ขาย TUF SMART
กองทุน Aberdeen : ขาย LPN
กองทุน Thai Value Focus : ซื้อ ICHI ขาย MAJOR
กองทุน กรุงศรี : เพิ่ม LPN
ทวีฉัตร จุฬางกูร+ : ขาย SAMART
ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร+ : ลด SVI
ณภัทร ปัญจคุณาธร (ขาว ThaiVI): ขาย JMART

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
MBKET28-Feb-1428-Aug-14
PAP7-Mar-1428-Aug-14
FPI5-Mar-1426-Aug-14
LPN4-Mar-1425-Aug-14
TUF11-Mar-1428-Aug-14
TNDT12-Mar-1428-Aug-14
SPALI12-Mar-1428-Aug-14
SWC13-Mar-1428-Aug-14
KCAR13-Mar-1428-Aug-14
SAT10-Mar-1425-Aug-14
UEC11-Mar-1425-Aug-14
TNITY12-Mar-1426-Aug-14
SGP11-Mar-1425-Aug-14
CNT14-Mar-1425-Aug-14
SCP17-Mar-1428-Aug-14
KASET18-Mar-1428-Aug-14
AYUD14-Mar-1422-Aug-14
BSBM21-Mar-1425-Aug-14
GCAP24-Mar-1426-Aug-14
SPCG28-Mar-1428-Aug-14
SUTHA31-Mar-1428-Aug-14
SAMART3-Apr-1422-Aug-14
APCO11-Apr-1428-Aug-14
CSS11-Apr-1426-Aug-14
ICHI18-Apr-1428-Aug-14
MAJOR17-Apr-1426-Aug-14
QLT23-Apr-1428-Aug-14
JMART21-Apr-1425-Aug-14
EPCO24-Apr-1427-Aug-14
AUCT2-May-1425-Aug-14
TICON2-May-1425-Aug-14
PHOL6-May-1428-Aug-14
JUBILE7-May-1428-Aug-14
SYNTEC9-May-1428-Aug-14
BAFS6-May-1425-Aug-14
SYMC7-May-1425-Aug-14
SVI8-May-1425-Aug-14
PM8-May-1425-Aug-14
SMIT9-May-1425-Aug-14
M9-May-1425-Aug-14
BEC9-May-1422-Aug-14
ARROW9-May-1421-Aug-14
BLA16-May-1425-Aug-14
AQUA18-Jun-1428-Aug-14
VGI15-Jul-1425-Aug-14
ABC24-Jul-1428-Aug-14
PDG28-Jul-1426-Aug-14
JMT8-Aug-1425-Aug-14
IVL18-Aug-1425-Aug-14

All Movement
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
IVLSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED287,9557.7756,304,752
IVLHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD181,0004.8946,276,107
IVLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,553,300-68.94211,120,334
BLAนายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์6,150,300516.636,150,300
BLAนางนวลกมล ลิมทรง450,00037.8023,860,100
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25180,40015.1527,000,500
BLAกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด26,9002.266,971,900
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ-94,400-7.936,516,800
BLAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -100,441-8.4448,208,664
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ-132,100-11.1013,453,400
BLAบริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด-200,000-16.80159,325,000
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-315,900-26.5431,946,900
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงทศพล-651,300-54.717,707,200
BLAนายเชิดชู โสภณพนิช-800,000-67.2032,010,010
BLAนายจิรวัฒน์ ลิมทรง-7,000,000-588.000
BECTHE BANK OF NEW YORK MELLON9,276,170431.3419,752,491
BECBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG9,183,400427.0351,256,300
BECสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)5,791,900269.3215,917,500
BECSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED3,927,043182.6153,495,515
BECCHASE NOMINEES LIMITED 461,934,37489.9512,140,400
BECNORTRUST NOMINEES LTD.984,60045.7820,790,698
BECSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY912,37542.4326,681,592
BECTHE BANK OF NEW YORK MELLON781,39136.3319,752,491
BECRBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.396,20018.4211,041,000
BECCHASE NOMINEES LIMITED 42196,0009.11189,083,570
BECHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD9,5000.4453,062,290
BECCHASE NOMINEES LIMITED 50-27,000-1.2611,726,300
BECRBC INVESTOR SERVICES TRUST-90,500-4.2112,416,400
BECTHE BANK OF NEW YORK MELLON-362,900-16.8710,113,421
BECGIC PRIVATE LIMITED - C-1,217,800-56.6317,774,600
BECTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-1,539,377-71.5818,160,687
BECกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-2,039,100-94.8220,150,100
BECTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-3,468,600-161.2989,873,997
BECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3,860,879-179.53125,088,979
BECTHE BANK OF NEW YORK MELLON-8,857,679-411.8810,113,421
BECHSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C-10,589,639-492.420
BECCHASE NOMINEES LIMITED 47-12,381,400-575.740
TUFCREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH11,572,000812.9311,572,000
TUFCHASE NOMINEES LIMITED9,244,700649.449,244,700
TUFCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CITIBANK LONDON RE FUND 2089,017,600633.499,017,600
TUFนายดิสพล จันศิริ3,770,300264.8616,028,063
TUFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)3,670,400257.8541,748,862
TUFSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED1,406,01198.7740,184,908
TUFTHE BANK OF NEW YORK MELLON1,085,80076.2833,351,764
TUFCHASE NOMINEES LIMITED 50840,50059.056,637,166
TUFกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว799,00056.1313,227,000
TUFNORBAX INC.,21156,50010.997,137,400
TUFกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25143,00010.059,579,400
TUFนางจินตนา นิรุตตินานนท์20,0001.4116,060,008
TUFMRS.YUEN CHU CHOY-360,000-25.2917,428,000
TUFนายธีรพงศ์ จันศิริ-1,000,000-70.2570,939,681
TUFMR.SHEUNG SHUN CHAN-1,100,000-77.288,050,000
TUFGIC PRIVATE LIMITED - C-1,198,700-84.217,618,700
TUFMERRILL LYNCH INTERNATIONAL-GEF ACCOUNT CLIENT GENERAL THB-1,350,002-94.8414,999,998
TUFSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-1,700,700-119.4716,014,670
TUFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-3,135,060-220.2416,144,436
TUFRAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED-6,006,500-421.960
TUFCHASE NOMINEES LIMITED 1-6,210,251-436.270
TUFกองทุนเปิด บัวหลวงทศพล-6,958,300-488.820
TUFMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC-8,376,600-588.4624,137,441
TUFNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND-8,653,600-607.9216,295,020
TUFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -9,735,884-683.9576,672,925
TUFธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)-10,800,000-758.700
TUFNORTRUST NOMINEES LTD.-11,441,166-803.740
Mกองทุนเปิด บัวหลวงทศพล1,880,000113.749,454,500
MRBC INVESTOR SERVICES TRUST1,554,30094.047,227,300
Mกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,531,30092.6414,611,600
Mกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25558,00033.7610,272,900
Mกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ478,80028.975,606,200
MCACEIS BANK LUXEMBOURG130,0007.875,170,000
Mบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -870,120-52.649,009,970
MSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-5,732,900-346.840
SPALIม.ล.กมลสวัสดิ์ วิสุทธิ21,030,800546.8021,030,800
SPALIกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด18,184,400472.7918,184,400
SPALINORTRUST NOMINEES LTD.18,085,357470.2218,085,357
SPALISOMERS (U.K.) LIMITED16,531,700429.8216,531,700
SPALIกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล16,113,100418.9416,113,100
SPALIนายอธิภู ลือชัยชนะกุล11,761,100305.7911,761,100
SPALIHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD11,368,200295.5751,995,505
SPALIน.ส.กัญญาพร หงษ์ศิริกุลกิจ11,007,200286.1911,007,200
SPALIกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว10,402,600270.4710,402,600
SPALIนายนิติ วณิชย์จิรัฐติกาล9,680,100251.689,680,100
SPALIนายบาห์รัทบูซัน กวาตรา8,961,900233.018,961,900
SPALICHASE NOMINEES LIMITED 153,339,20086.8217,332,300
SPALIนายสันติ สิงหวังชา613,40015.9522,113,400
SPALIนางวัชณี สิงหวังชา100,0002.6018,400,000
SPALIกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-1,080,000-28.0810,865,500
SPALIHSBC BANK PLC-SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SEC ACCOUNT A-8,984,300-233.590
SPALIกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล-9,313,900-242.160
SPALITHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-13,376,757-347.800
SPALITHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-13,978,000-363.4341,479,300
SPALISTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-14,492,476-376.8069,509,824
SPALISTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-22,305,900-579.9544,316,100
SPALIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -85,217,876-2,215.66240,676,515
VGIนายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์3,600,00046.8066,312,000
VGISTATE STREET BANK EUROPE LIMITED2,556,71633.2479,673,307
VGICITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CITIBANK LONDON RE FUND 2082,366,20030.7628,774,488
VGIกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล1,544,90020.0822,755,000
VGINORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND750,0009.7544,941,752
VGIกองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล549,6007.1419,528,500
VGIนายจเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย142,5001.8519,890,512
VGIกองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล-393,100-5.1117,448,094
VGIHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-758,100-9.8668,806,958
VGIน.ส.พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์-2,800,000-36.4025,501,560
VGIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3,929,005-51.0899,511,413
VGIนายนเรศ งามอภิชน-13,550,900-176.1670,449,100
ICHIนายYUEH-CHIN CHIU54,000,0001,390.5054,000,000
ICHIน.ส.สุภาณี สุขพันธุ์ถาวร40,473,0001,042.1840,473,000
ICHIน.ส.วิจิตรา เหมะธุรินทร์40,107,5001,032.7740,107,500
ICHIน.ส.วริษา ภาสกรนที30,000,000772.5030,000,000
ICHIน.ส.อารยา พานิชายุนนท์20,926,600538.8620,926,600
ICHIนายวุฒิไกร สายนาค20,000,000515.0020,000,000
ICHIHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD17,543,500451.7517,543,500
ICHIกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล12,480,500321.3712,480,500
ICHIน.ส.ฐิติมา ศรีอุทัยศิริวงศ์11,688,400300.9811,688,400
ICHIนายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม9,350,000240.769,350,000
ICHIMR.YUEH-CHIN CHIU8,842,000227.688,842,000
ICHISTATE STREET BANK EUROPE LIMITED8,194,200211.008,194,200
ICHIMR.CHI WEI KUO8,085,300208.208,085,300
ICHIMISSLAI, YI-LIN7,750,200199.577,750,200
ICHIนายวัชระ แก้วสว่าง7,500,000193.137,500,000
ICHIน.ส.อรนุช รุ่งเรืองชัยบูรณ์7,306,200188.137,306,200
ICHIนายวิโรจน์ สุภาสูรย์7,277,400187.397,277,400
ICHIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,026,128180.927,026,128
ICHIกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด6,728,900173.276,728,900
ICHIนายธนพันธุ์ คงนันทะ6,700,000172.536,700,000
ICHIนายจารุวัฒน์ สุขพันธุ์ถาวร-300,000-7.7340,000,000
ICHIนายจารุวร สุขพันธุ์ถาวร-9,782,800-251.9188,767,200
ICHIนางสาวสุภาณี สุขพันธุ์ถาวร-41,000,000-1,055.750
ICHIMR.Yuen-Chin Chiu-64,842,000-1,669.680
LPNTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED21,121,300468.8921,121,300
LPNHSBC BANK PLC - AIFMD CLIENTS - GENERAL OMNIBUS A/C20,155,500447.4520,155,500
LPNกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)19,772,500438.9519,772,500
LPNกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล16,975,400376.8516,975,400
LPNกองทุนเปิด เค หุ้นปันผล9,920,400220.239,920,400
LPNกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์8,175,500181.508,175,500
LPNกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล7,617,400169.117,617,400
LPNCHASE NOMINEES LIMITED 1397,614,100169.037,614,100
LPNนายสุเมธ เตชะไกรศรี7,500,000166.5035,440,000
LPNCHASE NOMINEES LIMITED 1014,575,300101.5712,974,800
LPNกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล1,421,70031.5635,461,900
LPNCHASE NOMINEES LIMITED 11,096,40024.3428,371,900
LPNกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ437,0009.7013,381,300
LPNนายสุเมธ เตชะไกรศรี361,6078.0335,440,000
LPNนายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์-63,800-1.428,002,600
LPNกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-334,600-7.4310,576,900
LPNกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท-519,500-11.5317,435,400
LPNกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ-754,900-16.767,509,400
LPNกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ-869,800-19.3111,190,700
LPNกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว-1,097,900-24.3716,548,600
LPNSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-1,197,393-26.5822,631,800
LPNTHE BANK OF NEW YORK MELLON-2,482,390-55.1113,667,910
LPNCHASE NOMINEES LIMITED-2,732,000-60.657,497,400
LPNนายบาห์รัทบูซัน กวาตรา-2,996,000-66.5110,124,000
LPNCHASE NOMINEES LIMITED 47-3,159,000-70.1310,321,109
LPNCHASE NOMINEES LIMITED 50-3,196,000-70.9513,652,800
LPNนายสุเมธ เตชะไกรศรี-4,058,807-90.1123,881,193
LPNSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-7,156,505-158.8736,387,595
LPNTHE BANK OF NEW YORK MELLON-8,205,900-182.177,944,400
LPNHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-8,254,363-183.2522,173,688
LPNBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH-9,066,800-201.280
LPNนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์-9,684,000-214.980
LPNCHASE NOMINEES LIMITED 46-9,900,000-219.780
LPNCHASE NOMINEES LIMITED 4-10,277,700-228.160
LPNBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG-10,826,900-240.360
LPNนายสุเมธ เตชะไกรศรี-11,197,200-248.5823,881,193
LPNTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-12,444,000-276.2647,872,900
LPNSOMERS (U.K.) LIMITED-12,615,200-280.060
LPNNORTRUST NOMINEES LTD.-13,963,769-310.000
LPNCHASE NOMINEES LIMITED 28-16,771,973-372.3474,333,071
LPNCHASE NOMINEES LIMITED 57-20,155,500-447.450
LPNบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -23,983,122-532.43204,079,334
LPNNORBAX INC.,13-30,494,900-676.990
SAMARTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 32,225,190886.1973,045,028
SAMARTSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED8,834,800242.9614,969,600
SAMARTนายนเรศ งามอภิชน7,000,000192.507,000,000
SAMARTบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม แวลู โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด6,145,200168.996,145,200
SAMARTนายประกิจ ฉัตราโสภณ5,170,500142.195,170,500
SAMARTนายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร2,440,00067.1010,200,000
SAMARTนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์500,00013.75122,717,660
SAMARTบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-170,000-4.686,750,000
SAMARTกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ-257,200-7.075,492,600
SAMARTนายศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล-1,000,000-27.507,000,000
SAMARTบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด-2,000,000-55.00172,355,200
SAMARTกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-4,149,000-114.108,210,600
SAMARTกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ-4,493,100-123.5618,762,700
SAMARTกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน-5,530,200-152.080
SAMARTบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-5,670,000-155.930
SAMARTกองทุนเปิด บัวหลวงธนคม-6,720,300-184.810
SAMARTกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ-7,257,300-199.580
SAMARTกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ-8,033,600-220.920
SAMARTกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล-8,350,000-229.630
SAMARTนายณัฐพล จุฬางกูร-8,400,000-231.000
SAMARTกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์-8,409,000-231.250
SAMARTนายทวีฉัตร จุฬางกูร-19,000,000-522.500
SPCGGulf International Investment (Hong Kong) Limited83,998,9522,183.9783,998,952
SPCGนายภมร พลเทพ10,350,000269.1010,350,000
SPCGNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND8,276,500215.198,276,500
SPCGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,046,210105.2060,338,760
SPCGนายเจริญ เอกอุดมสิน1,380,00035.888,800,000
SPCGMR.BAT GUAN TEO140,0003.645,200,050
SPCGนายสุชาติ เศรษฐีวรรณ-276,900-7.205,000,000
SPCGนายวิชัย เอกอุดมสิน-990,000-25.746,000,000
SPCGน.ส.สมปอง กุญชรยาคง-3,636,363-94.559,863,637
SPCGMR.KEVIN GERALD PARNELL-4,331,760-112.630
SPCGMR.ANTHONY DAVID PARNELL-4,750,000-123.500
MAJORLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 324,515,200534.4329,179,000
MAJORCHASE NOMINEES LIMITED 4210,059,300219.2910,059,300
MAJORCHASE NOMINEES LIMITED 509,174,000199.9917,781,700
MAJORNORBAX INC.,796,599,935143.886,599,935
MAJORMORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC5,482,033119.515,482,033
MAJORCHASE NOMINEES LIMITED5,324,600116.085,324,600
MAJORCHASE NOMINEES LIMITED 15,122,900111.685,122,900
MAJORGIC PRIVATE LIMITED - C3,484,10075.957,940,600
MAJORบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)114,8002.506,350,000
MAJORMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC20,2000.4416,269,500
MAJORN.C.B.TRUST LIMITED-MONTLAKE UCITS PLATFORM PLC-SKYLINE UCITS FUND-400,000-8.727,200,000
MAJORNORTRUST NOMINEES LIMITED-NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LIMITED LUXEMBOURG S/A UNIVEST-1,685,900-36.755,322,900
MAJORPERSHING LLC-2,413,300-52.618,082,749
MAJORTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-4,273,958-93.1725,000,400
MAJORSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-4,386,139-95.6254,154,214
MAJORTHE BANK OF NEW YORK MELLON-5,444,200-118.6822,644,700
MAJORบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -5,828,473-127.0669,047,507
MAJORนายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์-7,889,200-171.980
MAJORกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-8,369,700-182.460
MAJORHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-8,642,300-188.4014,000,100
MAJORSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-17,007,700-370.7772,249,000
TICONบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)73,515,7511,293.88261,094,507
TICONนางสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล16,915,495297.7141,492,970
TICONน.ส.สมลักษณ์ เชาวะเจริญ13,648,440240.2113,648,440
TICONกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล6,810,400119.866,810,400
TICONบริษัท ซิตี้ วิลล่า จำกัด6,428,025113.1338,568,150
TICONRAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED5,542,00097.545,542,000
TICONTHE BANK OF NEW YORK MELLON4,774,72084.0413,129,807
TICONนายชาลี โสภณพนิช4,128,98572.6724,773,910
TICONNORTRUST NOMINEES LTD.3,533,46062.1924,250,747
TICONกองทุนรวม สาทรซิตี้ทาวเวอร์3,250,53257.2119,503,194
TICONน.ส.ศิริพันธ์ บูรณะวรกุล2,319,00040.8112,914,232
TICONนางสิริญา โสภณพนิช1,909,78733.6111,458,725
TICONนายอภิชัย กิตติวรวิทย์กุล1,500,00026.408,500,000
TICONบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,452,48025.568,714,880
TICONนายรัตนชัย ผาตินาวิน1,345,90023.6915,800,000
TICONบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)972,58717.125,835,524
TICONEAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES970,69717.085,824,184
TICONSOMERS (U.K.) LIMITED454,6008.008,956,800
TICONนายวรพันธ์ เทพบัญชาพร112,7601.986,525,060
TICONนายประชา กิจวรเมธา-370,000-6.5132,589,903
TICONน.ส.จุฑารัตน์ แซ่คู-1,038,800-18.2813,001,200
TICONนางยุพดี ควน-1,151,096-20.2631,236,904
TICONSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-1,528,339-26.9024,856,820
TICONEAST FOURTEEN LIMITED-OLD WESTBURY SMALL & MID CAP FUND-5,033,137-88.580
TICONบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)-5,217,000-91.820
TICONนายวรพจน์ จรรย์โกมล-5,699,280-100.310
TICONนายประดิษฐ วงศ์อภิสัมโพธิ์-6,584,400-115.890
TICONนายจตุพล เกรียงไชยกิจกุล-7,314,100-128.7331,589,400
TICONCHASE NOMINEES LIMITED 1-8,038,275-141.470
TICONบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -10,039,587-176.7045,955,733
TICONNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND-13,005,175-228.890
BAFSTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT693,80024.984,741,200
BAFSกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ492,80017.744,770,700
BAFSนายวิโรจน์ ตั้งสุรกิจ280,90010.113,366,000
BAFSกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน210,2007.572,835,900
BAFSนายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล29,5001.068,759,500
BAFSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -52,800-1.903,276,000
BAFSRBC INVESTOR SERVICES TRUST-221,900-7.992,645,000
BAFSบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-1,356,900-48.858,348,400
BAFSกองทุนเปิด ธนชาต Low Beta-3,069,200-110.490
SGPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,772,676147.5718,316,476
SGPHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD8,238,900124.418,238,900
SGPนางวัชณี สิงหวังชา5,750,00086.8331,000,000
SGPนายมงคล ประกิตชัยวัฒนา5,439,80082.145,439,800
SGPนายนุรักษ์ มหัทธนะอานนท์-6,592,100-99.540
SGPUOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED-7,244,000-109.3874,573,900
SGPนายสันติ สิงหวังชา-7,288,900-110.0624,151,200
MBKETบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,977,93366.412,977,933
MBKETน.ส.วรรณพร เห็นแสงวิไล1,832,50040.8621,282,800
SVIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 27,629,701127.65106,503,397
SVIนายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล23,000,000106.2623,000,000
SVIนายอนันต์ ระวีแสงสูรย์17,000,00078.5417,000,000
SVIกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว13,000,30060.0613,000,300
SVIนายอนุรักษ์ บุญแสวง11,582,40053.5111,582,400
SVIนายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี3,453,50015.9617,481,000
SVIนายวิบูลย์ วัชรสุรังค์1,732,0008.0016,902,100
SVIนายอนุชา กิจธนามงคลชัย1,500,0006.9327,000,000
SVIบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม แวลู โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด1,051,2004.8614,642,571
SVIนางสุพรรณ สุรเมธากุล775,0003.5812,650,000
SVIนายอนันต์ ศิริโหราชัย510,0002.3618,067,206
SVIดร.สุวรรณ วลัยเสถียร-1,126,300-5.2022,657,414
SVIRAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED-11,569,940-53.450
SVIนายชาลี วลัยเสถียร โดย บลจ.วรรณ จำกัด-11,588,571-53.540
SVISTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-12,819,714-59.230
SVIกองทุนเปิด เค หุ้นปันผล-14,462,700-66.820
SVIHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-21,437,029-99.040
SVIนายฮารกิชิน ทันวานี-23,500,000-108.570
AYUDนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล1,251,80048.514,106,800
AYUDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,590-0.061,307,610
AYUDนายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์-30,000-1.162,657,700
AYUDนายยรรยง ภัทรเลาหะ-64,200-2.491,602,500
AYUDนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล-2,855,500-110.650
APCOดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา36,121,5461,092.68136,229,279
APCOนายชินการ สมะลาภา9,000,000272.2534,000,000
APCOนางอรุณี วิริยะจิตรา4,050,503122.5315,553,020
APCOนายนพสิทธิ์ ธนะรุ่งรักษ์2,143,00064.832,143,000
APCOนายณัฐพัฒน์ รังสรรค์2,140,00064.749,640,000
APCOนายมนต์ชัย ลีศิริกุล1,945,00058.843,100,000
APCOคุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์1,570,57147.515,852,041
APCOน.ส.เพชรดา สุคันธาภรณ์1,500,68045.401,500,680
APCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,440,72043.584,739,620
APCOนายสมชาย พงศ์สุริยนันท์736,42122.282,486,421
APCOน.ส.พชร เดชาประพันธ์631,87619.112,275,976
APCOนายชิงชัย หาญเจนลักษณ์442,93713.401,650,097
APCOนายพิทยา ว่าพัฒนวงศ์412,05712.461,535,057
APCOนายวิทยา นราธัศจรรย์345,06710.441,885,067
APCOบริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด234,0007.081,404,000
APCOนายฉัตรชัย เภาโบรมย์-1,110,000-33.580
APCOนายชาญกิจ สมะลาภา-1,680,000-50.821,370,000
APCOนายพิชัย โอทยากุล-2,000,000-60.500
APCOนายทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย-2,200,000-66.550
SATNORTRUST NOMINEES LTD.8,986,300160.8514,518,000
SATCHASE NOMINEES LIMITED 1378,531,200152.718,531,200
SATTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED3,194,20057.183,194,200
SATบริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด3,000,00053.70111,332,250
SATนายสาธิต วิทยากร2,800,00050.122,800,000
SATEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD2,600,10046.542,600,100
SATDBS BANK A/C SG0900110824768,00013.7513,267,977
SATDBS BANK LTD FOR CLIENT A/C SG1400336924734,00013.142,934,000
SATบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 564,27210.1019,098,719
SATนายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์-1,500-0.038,345,900
SATน.ส.วิลาสินี กิตะพาณิชย์-68,000-1.223,261,500
SATRAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED-2,193,400-39.260
SATนายวีรศักดิ์ กิตะพาณิชย์-2,200,625-39.390
SATนายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์-3,000,000-53.706,861,342
SATCHASE NOMINEES LIMITED 1-3,160,425-56.570
SATนายสำราญ กนกวัฒนาวรรณ-3,500,000-62.650
SATนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด-8,750,000-156.630
SATนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล-20,864,200-373.474,262,800
JMARTนายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา19,792,643273.1498,963,218
JMARTน.ส.ยุวดี พงษ์อัชฌา18,761,621258.9193,808,105
JMARTน.ส.จุฑามาศ สุขุมวิทยา8,193,939113.0840,969,697
JMARTนายเอกชัย สุขุมวิทยา7,890,000108.8839,450,000
JMARTSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED6,635,40091.5732,921,400
JMARTคณะบุคคลแวลูอินเวสเตอร์ โดย นายณภัทร ปัญจคุณาธร5,500,00075.905,500,000
JMARTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,410,28047.069,151,420
JMARTนายเดช บุลสุข2,919,50040.292,919,500
JMARTนายพีรนาถ โชควัฒนา2,025,76327.969,258,818
JMARTนายอดิศักดิ์ นาคเนาวทิม900,47512.433,431,175
JMARTนายสมศักดิ์ ติรกานันท์872,31512.043,079,175
JMARTน.ส.ภานุรัตน์ จตุรานนท์615,0658.493,082,125
JMARTนายอรุณ ไชยศิรินนท์504,2506.962,701,250
JMARTน.ส.อัมพร เรืองประเสริฐกุล450,0006.213,300,000
JMARTนางวราณี เสรีวิวัฒนา-333,700-4.6116,266,700
JMARTนายบำรุง ศรีงาน-2,233,900-30.830
JMARTนายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ-2,340,000-32.290
JMARTนายนพจิตร สินธุฉัตร-2,359,280-32.560
JMARTนายณภัทร ปัญจคุณาธร-4,400,000-60.720
AQUAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 44,307,41869.5644,307,418
AQUAนายปุลิน จีนตระกูล26,885,00042.2126,885,000
AQUAนายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล22,970,00036.0622,970,000
AQUAนายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม6,329,9009.9495,829,900
AQUAนางสุมาลี อ่องจริต3,800,0005.97303,800,000
AQUAนายเจริญชัย แสงทองอร่าม3,000,0004.7133,000,000
AQUAนางจิตธาดา เปาอินทร์150,0000.2479,650,000
AQUAน.ส.จิตวดี เอี้ยวศิวิกูล-314,838-0.4954,200,060
AQUAน.ส.จิราพัชร ไชยวรรณา-874,900-1.37200,000,018
AQUAน.ส.ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล-889,652-1.40142,958,022
AQUAน.ส.สุรีพร อุทัยวิวัฒน์กุล-1,000,000-1.5745,000,000
AQUAนางมนธิรา ผดุงรัตน์-2,000,000-3.14118,000,000
AQUAนายพิสุทธิ์ สันติโชค-20,999,000-32.970
AQUAนายพลสิทธิ ภูมิวสนะ-30,000,064-47.100
AQUAนายวันชัย พันธุ์วิเชียร-40,000,000-62.800
AQUAนายธีระชัย รัตนกมลพร-40,000,000-62.800
AQUAนายกำพล วิระเทพสุภรณ์-42,000,000-65.94534,000,000
AQUAน.ส.เพียงใจ ทาอุบล-43,476,402-68.260
AQUAน.ส.รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์-56,231,400-88.28102,541,841
AQUAบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)-100,285,132-157.450
AUCTนายเทพทัย ศิลา33,200,000385.1291,200,000
AUCTนายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา15,000,000174.0015,000,000
AUCTนายสุวิทย์ ยอดจรัส10,000,000116.0013,888,800
AUCTนายอมรวัฒน์ ถิรกฤตพร10,000,000116.0010,000,000
AUCTนายวิชญ เมฆาอภิรักษ์8,520,00098.838,520,000
AUCTนายอลงกรณ์ ใจอิ่มสิน8,500,00098.608,500,000
AUCTนายชาย มโนภาส7,400,00085.847,400,000
AUCTพลตรีอภิรัชต์ คงสมพงษ์6,000,00069.606,000,000
AUCTนายณัฏฐชัย รัตนะธัมมาวงศ์5,885,20068.275,885,200
AUCTนายนริศ จิระวงศ์ประภา5,000,00058.005,000,000
AUCTนายสุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์4,450,00051.624,450,000
AUCTนายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์4,399,40051.038,049,400
AUCTน.ส.อัมพร เรืองประเสริฐกุล3,200,00037.123,200,000
AUCTน.ส.สรัญญา วรวงศ์วสุ960,00011.144,000,000
AUCTนางศัลยา จารุจินดา414,6004.815,714,600
AUCTนายนคร หาญไกรวิไลย์200,0002.327,200,000
AUCTนายสุไทย พิณรัตน์-500,000-5.8016,500,000
AUCTนายณัฐวัฒน์ พิณรัตน์-556,000-6.455,294,000
AUCTน.ส.เสาวลักษณ์ ชัยเดชสุริยะ-726,200-8.426,640,200
AUCTนายธีระ คุณารักษ์วงศ์-2,850,000-33.060
AUCTนายปวีณ นพคุณทอง-5,330,000-61.830
AUCTนายภาคภูมิ ศิลา-10,000,000-116.0059,000,000
AUCTนายวรัญญู ศิลา-10,000,000-116.0048,000,000
AUCTนายสุรชัย จินารักษ์พงศ์-21,500,000-249.400
AUCTนายสุรทิน วิลาศชัยยันต์-22,000,000-255.200
AUCTน.ส.ธิดารัตน์ ศิลา-28,100,000-325.9645,300,000
AUCTนายพะเนียง พงษธา-36,706,400-425.790
JUBILEนายวิชญ เมฆาอภิรักษ์969,20033.92969,200
JUBILEนางอังคณา อย่างเจริญ610,50021.371,551,500
JUBILEHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD202,8007.101,695,400
JUBILEนายธนเสฏฐ์ สุวรรณวรดิษฐ์27,9000.981,410,700
JUBILEนายพีรนาถ โชควัฒนา21,9000.77955,200
JUBILEคณะบุคคลแวลูอินเวสเตอร์ โดย นายณภัทร ปัญจคุณาธร20,0000.702,275,000
JUBILEนายคเชนทร์ เบญจกุล7,1000.252,642,500
JUBILEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,0000.181,057,500
JUBILEนายอภิรเมธ อุตรวณิช-4,000-0.14897,900
JUBILEนายอธิพัชร์ เอื้อผดุงเลิศ-70,000-2.451,100,000
JUBILEนายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล-97,400-3.41875,000
PMTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT6,742,00067.4210,285,300
PMนายสุภชัย นิมิตรุ่งทวี4,379,90043.804,379,900
PMRBC INVESTOR SERVICES TRUST4,296,10042.964,296,100
PMHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD2,554,90025.5532,538,200
PMNORTRUST NOMINEES LIMITED-NTGS1,600,42516.0010,129,625
PMCHASE NOMINEES LIMITED 1878,7278.797,429,727
PMMAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.835,0008.3515,324,800
PMนายวรพจน์ หิรัณย์ภิวงศ์31,1110.314,888,888
PMดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์-50,400-0.503,300,000
PMนายอภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์-260,000-2.606,900,000
PMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -795,100-7.9546,108,890
PMNORTRUST NOMINEES LTD.-2,264,600-22.654,411,900
PMบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)-51,754,700-517.550
CNTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,961,00062.4838,097,544
CNTบริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด5,272,87630.06581,126,256
CNTVICTOR INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD.-5,272,876-30.06102,472,280
JMTนางพนิดา คุปต์นิรัติศัยกุล2,545,20046.582,545,200
JMTนางวันทนีย์ เพชรโลหะกุล84,6001.553,456,200
JMTนายสมบูรณ์ ฐิติสกุล-20,000-0.372,000,000
JMTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -123,300-2.262,245,434
JMTน.พ.สมชาติ คุปต์นิรัติศัยกุล-2,545,200-46.580
SYMCนายพิริยรัชต์ ภัทรกิตติ์เกษม1,577,70026.821,577,700
SYMCน.ส.พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์1,036,70017.624,747,000
SYMCกองทุนเปิด บัวหลวงธนคม180,0003.062,826,200
SYMCกองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ170,0002.891,884,100
SYMCนายวีรชัย วงศ์จีระศักดิ์40,0000.684,293,460
SYMCน.ส.บุษกร จารุวชิราธนากุล-14,300-0.248,377,700
SYMCนายวันชัย สมบูรณ์ผล-15,800-0.2712,984,201
SYMCนายมาโนช อยู่บรรยงค์-40,700-0.699,640,319
SYMCบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-1,831,800-31.141,839,000
CSSนางพชรพรรณ อรุณยิ่งมงคล17,281,825122.7017,281,825
CSSนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล7,000,00049.707,000,000
CSSนายพีรเจต สุวรรณนภาศรี2,100,00014.916,200,000
CSSนายเกรียง ศรีอัษฎาพร1,194,0008.485,950,000
CSSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,078,0007.657,629,600
CSSนายวิเชียร อิทธิแสง732,2225.2032,135,310
CSSนายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์550,0003.9119,550,000
CSSนายบรรยเวกษก์ ธารทอง-200,000-1.4214,396,462
CSSนายสุกิจ กังสวิวัฒน์-600,000-4.2620,512,725
CSSนายเมธา เตมีศรีสุข-1,130,000-8.026,838,462
CSSนายนฤเทพ สันตะรัตติวงศ์-1,400,000-9.9414,800,838
CSSนายมนตรี กังสวิวัฒน์-1,534,085-10.8925,147,615
CSSนายสกล สัณหฉวี-2,150,000-15.2717,256,100
CSSน.ส.สุดารัตน์ อิทธิแสง-2,809,522-19.958,428,565
CSSน.ส.อลิสา ศุทธาวุฒิวงศ์-4,551,575-32.320
CSSน.ส.สุชาดา ศุขภูมิ-5,000,000-35.500
CSSนางอรณี เมฆมณี-5,000,000-35.5016,102,275
CSSนางวันดี กังสวิวัฒน์-5,053,900-35.8819,968,825
CSSนายสมศักดิ์ เตชทิพากร-5,900,000-41.890
CSSน.ส.ดรุณี ฉัตราติชาต-16,881,825-119.860
EPCOนายเจริญ ศรเลิศล้ำวาณิช12,791,00092.1012,791,000
EPCOนายยุทธ ชินสุภัคกุล4,136,00029.7832,578,340
EPCOน.ส.โสพิศ ภูสนาคม3,500,00025.203,500,000
EPCOนางแจ๋ว ภูสนาคม3,500,00025.203,500,000
EPCOนายสุรพงษ์ ภูสนาคม3,500,00025.203,500,000
EPCOนางจันทิรา ลือสกุล3,250,40023.403,250,400
EPCOนายณัฐพนธ์ กีรติปัญญศักดิ์3,222,20023.203,222,200
EPCOนายสมชาย สาธิตอเนกชัย1,100,0007.924,300,000
EPCOนางมาริสา ณ นคร140,0001.0120,419,288
EPCOนางนลิน คุณจักร94,7000.685,109,000
EPCOน.ส.แมรี่ ศรเลิศล้ำวาณิช-3,200,000-23.040
EPCOน.ส.มาลินี ชินสุภัคกุล-3,328,100-23.9635,295,401
EPCOนายมงคล ศรเลิศล้ำวาณิช-3,936,000-28.340
EPCOน.ส.จิราพัชร ไชยวรรณา-4,685,240-33.730
EPCOนายภานุต อยู่ทอง-5,199,000-37.430
EPCOนายพรหมมาตร์ ชายสิม-6,000,000-43.2019,000,000
EPCOนางสุนันทา จันทรเสรีกุล-6,014,308-43.300
EPCOนางเซียวหล่าน แซ่จอง-6,280,000-45.220
EPCOนางวนิดา จิระภิญโญ-9,152,100-65.900
SYNTECนายปรีชา แอ่งขุมทรัพย์60,000,000151.2060,000,000
SYNTECน.ส.ณิชยา พหูสูตร53,583,200135.03126,547,660
SYNTECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 49,245,600124.1099,024,700
SYNTECนายพรชัย เหล่าเศรษฐานันท์35,006,20088.2235,006,200
SYNTECNORTRUST NOMINEES LTD.17,317,20043.6417,317,200
SYNTECนายพิชัย เหล่าเศรษฐานันท์14,226,00035.8514,226,000
SYNTECนายณัฐพัฒน์ รังสรรค์13,060,50032.9151,060,500
SYNTECนายจิรโมท พหูสูตร9,000,00022.68115,922,260
SYNTECนางยุวดี ว่องกุศลกิจ1,890,5004.7619,369,000
SYNTECนายสิริชัย ปิ่นมณีนพรัตน์470,0001.1812,376,800
SYNTECนางแววตา ทองมั่น-25,000-0.0614,295,616
SYNTECนางพิมลวรรณ ธานีหิรัญรัตน์-2,000,000-5.0470,954,460
SYNTECนายชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ-3,500,000-8.8255,500,000
SYNTECนายวัชระ ปัญจอานนท์-8,500,000-21.420
SYNTECนายอนันต์ ระวีแสงสูรย์-9,000,000-22.680
SYNTECนายโอฬาร อภิรักษ์อร่ามวง-10,000,000-25.200
SYNTECนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล-10,000,000-25.200
SYNTECนางเยาวลักษณ์ สารภาค-12,000,000-30.240
SYNTECนายไชยา สกุลชัยวาณิชย์-13,550,900-34.150
SYNTECนายเศกสรร เศรษฐสกล-15,508,600-39.0852,534,600
SYNTECนายกำจร อรุณวิไลรัตน์-17,676,900-44.550
SYNTECนายสมชาย ปัดภัย-20,700,000-52.160
SYNTECนางเยาวลักษณ์ ชัยสุทธิพงษ์กุล-49,381,582-124.440
PAPนายวิชัย เลขะพจน์พานิช9,159,50052.2158,687,500
PAPนายประยูร เลขะพจน์พานิช8,237,50046.9528,687,500
PAPนายสมชัย เลขะพจน์พานิช4,488,50025.5858,687,500
PAPนายชูวิทย์ จิตรสกุล10,0000.063,460,000
PAPนายนันทวัฒน์ สถิรไชยวิทย์-150,000-0.864,850,000
PAPนางปราณี คูวุฒยากร-1,082,300-6.1712,750,000
PAPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -9,457,500-53.9113,580,600
PAPนางสุมน เลขะพจน์พานิช-21,000,000-119.7012,750,000
FPIนายสุรพล ปิยะธีรธิติวรกุล815,90010.202,450,000
FPIนายนพพล ม่วงศิริ167,8002.102,610,700
FPIน.ส.พัฐสุดา ว่องเวศน์69,1000.863,464,700
FPIนายวีระ วงศ์แจ่มเจริญ-196,600-2.461,950,000
SCPนายสุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์3,000,00033.903,000,000
SCPน.ส.ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์1,600,00018.081,600,000
SCPนางสุชาดา ยิ่งชัชวาลย์100,0001.132,400,000
SCPน.ส.ประกายแก้ว งานทวี-1,000-0.012,317,760
SCPนายสิทธิ์ ผลเจริญ-513,000-5.8013,500,000
SCPนายวิชัย ภู่บุบผาพันธ์-1,519,900-17.170
SCPนางสุมนี โภคาชัยพัฒน์-1,700,000-19.210
SCPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,959,699-22.1418,275,501
SCPนายบวรวัตร์ ปราชญ์วัฒนา-2,286,200-25.830
SCPนายนพดล พิทักษ์เผ่า-8,371,300-94.600
KCARนายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล1,000,00011.6010,000,000
KCARUBS (LUXEMBOURG) S.A.610,0007.085,610,000
KCARกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ225,8002.626,248,700
KCARบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 33,4000.391,295,100
KCARนายสยาม สุวัฒนางกูร-55,700-0.651,582,700
KCARนายสุเมธ ว่องไว-798,600-9.262,907,600
SMITน.ส.ปิยะนุช แต้มศิริชัย470,7002.1515,315,000
SMITนายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล276,0001.263,410,000
SMITน.ส.ปรางทิพย์ ศิวรักษ์272,3001.2417,290,000
SMITน.ส.ณัฐพร แต้มศิริชัย180,8000.8223,780,400
SMITนายชยกร ลิมป์ศิริพันธ์178,9000.825,428,300
SMITนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล140,0000.6418,500,000
SMITนายธนา เสนาวัฒนกุล80,1000.373,462,674
SMITนายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล54,8000.2513,750,000
SMITนายกมล ปาโกวงค์-246,400-1.123,053,600
UECนายณัฐพัฒน์ รังสรรค์3,421,60014.173,421,600
UECนายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ2,886,00011.952,886,000
UECนายไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร1,244,4005.1514,691,700
UECนายพงศ์เทพ อุทัยสินธุเจริญ130,0000.5422,053,880
UECนายประวิตร อัศวานนท์100,0000.416,300,000
UECนางพิมพา อุทัยสินธุเจริญ80,0000.3317,338,520
UECน.ส.เบ็ญจา หาญภักดี40,0000.178,900,000
UECMRS.LU, PAI CIN-ZU-244,000-1.015,576,860
UECนางชลันดา อุทัยสินธุเจริญ-2,427,500-10.053,234,900
UECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -4,735,300-19.6021,241,100
UECรัอยโทดวง อยู่บำรุง-10,000,000-41.400
UECนายอาจหาญ อยู่บำรุง-17,300,000-71.620
ARROWนายสกล งามเลิศชัย1,090,9008.891,090,900
ARROWนางประครอง นามนันทสิทธิ์30,0000.2414,040,500
ARROWนายมงคล สิริสิทธิโชติ-260,000-2.121,440,000
ARROWนายศรัณย์ภัทร ลีลิตธรรม-555,500-4.532,038,500
ARROWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -822,500-6.703,996,700
ARROWนายวรพรรณ ลี้เจริญ-1,376,500-11.220
TNDTนายอนุรักษ์ บุญแสวง1,699,00027.011,699,000
TNDTนางธิติมา หวังธีระประเสริฐ780,00012.40780,000
TNDTนายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล550,0008.75550,000
TNDTนายฉัตรชัย เภาโบรมย์250,0003.981,310,000
TNDTนายวิทนาถ วรรธนะกุล78,0001.24756,000
TNDTนายวรนันท์ ธินรุ่งโรจน์51,0000.81718,000
TNDTน.ส.จันทรวรรณ จรูญธรรม4,0000.06880,000
TNDTน.ส.รัสสิยา ศตวุฒิ-15,000-0.24855,000
TNDTนางวัธนี ปานงาม-35,000-0.562,441,000
TNDTนายเจริญ วัฎฎะสิงห์-50,000-0.804,100,000
TNDTนางจุไรศรี ศตวุฒิ-150,000-2.391,833,800
TNDTนายสมพงษ์ วงค์กุศลเลิศ-335,000-5.332,510,700
TNDTนายเรวัต ปรีดารัชตะ-600,000-9.540
PDGนางมาลินี อมรวิชัยไพศาล3,017,80017.653,017,800
PDGนายสมศักดิ์ ศิวะนาวินทร์2,800,00016.382,800,000
PDGนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์2,400,00014.042,400,000
PDGน.ส.สุภรัตน์ ศักดิ์วรารัตน์1,800,00010.531,800,000
PDGนายคุณา วิทยฐานกรณ์100,0000.596,100,000
BSBMนายวชิระ ทยานาราพร8,892,30011.388,892,300
BSBMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 250,8000.3253,163,000
BSBMนายอิทธิชัย เลิศธรรมนนท์-242,300-0.317,250,000
BSBMนายนวโรจน์ ยะสวัสดิ์-6,000,000-7.680
BSBMนายกำจร อรุณวิไลรัตน์-7,467,000-9.560
TNITYนายณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์1,550,00011.011,550,000
TNITYนายสมบัติ ธีรรัตน์บงกช1,509,30010.721,509,300
TNITYนายวชิระ ทยานาราพร1,250,0008.881,250,000
TNITYนายกีรติ พานิชชีวะ884,0006.28884,000
TNITYนายชัญญะ มหาดำรงค์กุล340,5002.421,957,400
TNITYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 206,7001.471,694,275
TNITYนายอุดมศิลป์ เลิศวรปรีชา-20,000-0.141,160,000
TNITYนายอมรวัฒน์ ถิรกฤตพร-100,000-0.716,680,000
TNITYน.ส.บุศรา อุไรกุล-1,139,600-8.090
TNITYนายไกรสร เมฆขจรวงษ์-1,350,800-9.590
TNITYน.ส.พัชรี โกวิทจินดาชัย-3,703,300-26.290
QLTRBC INVESTOR SERVICES TRUST1,459,50017.665,648,100
QLTนางนวลนภา ลิปิธร508,2006.152,196,000
QLTนายธวัชชัย ลิปิธร152,9001.853,694,020
QLTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 38,8300.47724,765
QLTนายหาญเจต ลิขิตสินโสภณ33,0000.401,456,000
QLTนายวัชระ ไชยแก้ว19,0000.23555,650
QLTนางกุลจิรพัส ธัชกุลอิศม์เดช-819,700-9.926,544,840
QLTน.ส.ณัฐชา เตชาชัยนิรันดร์-2,100,000-25.410
SWCนางวรรณา ศรีโรจนกุล1,004,3007.331,004,300
SWCน.ส.เอริสา ยุติธรรมดำรง1,000,0007.301,000,000
SWCนางอรพรรณ ชูกลิ่น1,000,0007.301,000,000
SWCนายไพสิฐ เจนกุลประสูตร763,9005.58763,900
SWCน.ส.ไหม ชินกนกรัตน์166,0001.213,270,000
SWCนางจงจิต ชินกนกรัตน์134,0000.984,134,000
SWCนายณภัทร ตันติเจริญเกียรติ68,6000.501,200,000
SWCนางวนิดา ตันติเจริญเกียรติ-1,000,000-7.303,000,000
SWCน.ส.ลีลานุติ์ ยุติธรรมดำรง-1,000,000-7.300
SWCน.ส.วรรณภา ชุติกุศล-1,004,300-7.330
SWCนายวรสิทธิ์ เคหะเสถียร-5,356,700-39.106,806,000
GCAPนายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล4,400,00017.074,400,000
GCAPนายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์2,231,0008.662,231,000
GCAPนายสุทัศ เตชคุณวุฒิ1,825,0007.081,825,000
GCAPนายประภัทร วัชโลณุรักษ์1,680,0006.521,680,000
GCAPนางเล็ก ศุภวัฒน์ตั้งพิศาล1,500,0005.821,500,000
GCAPนางงามมาศ เกษมเศรษฐ์1,250,0004.851,250,000
GCAPนายภาคภูมิ สุขสมวัฒน์1,238,2004.801,238,200
GCAPนายชัยยศ วิญญูวนิช1,170,0004.541,170,000
GCAPนายสุทธิศักดิ์ มหิทธิวาณิชชา1,110,0004.311,110,000
GCAPนายพรชัย จารุเมธี-135,000-0.527,180,000
GCAPน.ส.วราภรณ์ หยกอุบล-350,000-1.361,600,000
GCAPนายกิตติศักดิ์ หยกอุบล-700,000-2.721,200,000
GCAPนายสมศักดิ์ วิระวณิชย์ชัย-1,050,200-4.070
GCAPนายเสกสรร ทะอินตา-1,300,000-5.040
GCAPนายนพปฎล แจ่มเลิศ-1,400,000-5.430
GCAPนายจีรศักดิ์ หิรัญมุทราภรณ์-1,850,000-7.180
GCAPน.ส.อุไรวรรณ แซ่หลี-1,989,400-7.720
GCAPนายชายชาญ หลูไพบูลย์-2,000,000-7.760
GCAPน.ส.วิลาวัณย์ ธูปอินทร์-2,600,000-10.090
GCAPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,694,800-10.460
GCAPนายอนุรักษ์ บุญแสวง-3,400,000-13.190
GCAPบริษัท สองน้ำ จำกัด-4,500,000-17.4660,500,000
KASETนายวศินน์ ผาติกุลเศรษฐ์1,666,9005.301,666,900
KASETนางเพ็ญนิภา ตวงสิทธิสมบัติ500,0001.592,300,000
KASETนายวรศักดิ์ ออศิริวิกรณ์-1,685,700-5.360
PHOLนายชวลิต หวังธำรง4,081,76016.4124,490,560
PHOLนางอนัญญา จารุตั้งตรง3,138,49912.6218,830,999
PHOLน.ส.ธัญธิดา หวังธำรง3,047,92012.2518,287,520
PHOLนางเนาวรัตน์ หวังธำรง2,600,00010.4515,600,000
PHOLนายธันยา หวังธำรง2,000,0008.0412,000,000
PHOLนายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ253,7601.021,522,560
PHOLนายอภิชาติ จารุตั้งตรง1,350,0005.438,100,000
PHOLนายอุเทน พัฒนานิผล840,0003.38840,000
PHOLนายธีรเดช จารุตั้งตรง791,5003.184,749,000
PHOLน.ส.ธนัฐสิริ สิริวรสิทธ์704,0002.834,224,000
PHOLนายสมเกียรติ ธนาพรสังสุทธิ์255,0001.031,455,000
PHOLนายพรชัย ชุนหจินดา205,0000.821,230,000
PHOLนายไพฑูรย์ พันธุวดีธร200,0000.801,200,000
PHOLนางเอื้อจิต สุกใส192,6000.771,005,600
PHOLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 157,5800.634,065,980
PHOLนายศรัญ ประกายรุ้งทอง150,0000.60920,000
PHOLนายสาธิต ทองโชคชัย146,0000.59876,000
PHOLนายอดุลย์ บำรุง-940,000-3.780
PHOLนายพงศกร เอื้อชวาลวงศ์-1,200,000-4.820
ABCนายปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์944,554,5004,288.281,049,505,000
ABCINTER SYSTEM CO.,LTD.72,000,000326.8880,000,000
ABCน.ส.ฐิตินาถ ณ พัทลุง22,663,200102.8925,163,500
ABCน.ส.ธนิยา สิริโยธิน10,002,00045.4111,067,000
ABCน.ส.วินพา อุ่นจิตร9,425,00042.7910,365,000
ABCนายชวลิต ลิ่มอติบูลย์8,316,00037.759,240,000
ABCนายอัครณัฐ คชพงษ์สิทธิโชค7,560,00034.328,400,000
ABCนายมนตรี แก้วผ่อง7,200,00032.698,000,000
ABCนางชนุชญา สิริโยธิน6,329,30028.747,028,200
SUTHAนายปิยวัฒน์ ยงสวัสดิ์วาณิชย์4,000,00036.804,000,000
SUTHAนางกอแก้ว ธรรมมงคล3,429,00031.553,429,000
SUTHAนายกมล กาญจนสิทธิ์3,270,00030.083,270,000
SUTHAน.ส.ต้องรัก กิจวัฒนชัย2,850,00026.222,850,000
SUTHAนายสมพงษ์ กิตติพิพัฒน์ภูติ2,097,10019.292,097,100
SUTHAน.ส.ณัฐฐิญา ทองเจริญ2,000,00018.402,000,000
SUTHAนายปั้น สารสาส1,980,00018.221,980,000
SUTHAนายวิรัช พฤกษ์วัฒนากุล1,867,50017.181,867,500
SUTHAนายวีระเดช จันทร์แจ้ง-1,277,200-11.750
SUTHAนายณัฐพล ทรงสายชลชัย-1,300,000-11.960
SUTHAนายอุกฤษฏ์ จูฑะเตมีย์-1,500,000-13.800
SUTHAนายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์-1,500,010-13.800
SUTHAนายสันติทวี สารสาส-2,000,000-18.400
SUTHAนายสมเกียรติ ภู่ละออ-2,000,000-18.400
SUTHAนางสาวสิริพร สกุลเรืองรักษ์-2,000,000-18.400
SUTHAนางสาวสาริณีน์ เนื่องจำนงค์-2,000,000-18.400
SUTHAนายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์-2,776,320-25.544,000,000
SUTHAนางสาวณัฐฐิญา ทองเจริญ-3,500,000-32.200
SUTHAนางสาวต้องรัก กิจวัฒนชัย-5,000,000-46.000


Fullscreen capture 19-Aug-14 11833 AM

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...