วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (19 Sep 2014)

22 กันยายน 2557 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 19 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.6)
BIG Name :
เสี่ยยักษ์ วิชัย วชิรพงศ์ ซื้อ CKP ; ประกันสังคม ลดพอร์ท BBL KBANK หลังจากก่อนหน้านี้ลดพอร์ท SCB ไปแล้ว

ดูความเคลื่อนไหว Big Name ท่านอื่นได้ที่ตาราง 2 และ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ตาราง 3

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
SSPF12-Sep-1312-Sep-14
AFC16-Sep-1315-Sep-14
SIAM13-Sep-1312-Sep-14
TOP3-Mar-1416-Sep-14
CKP14-Mar-1416-Sep-14
SUSCO18-Mar-1415-Sep-14
TIP17-Mar-1412-Sep-14
SLC2-Apr-1412-Sep-14
BANPU17-Apr-1412-Sep-14
KBANK18-Apr-1412-Sep-14
BBL23-Apr-1412-Sep-14
BAY23-Apr-1411-Sep-14
EASTW2-May-1411-Sep-14
BECL6-May-1411-Sep-14
KKP7-May-1412-Sep-14
MNIT26-May-1429-Aug-14
MNRF6-May-1429-Aug-14
M-STOR6-May-1429-Aug-14
MNIT7-May-1429-Aug-14

ฺBig Name Movement
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
CKPนายวิชัย วชิรพงศ์9,533,300178.279,533,300
BBLสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-1,995,300-421.0124,088,500
TOPสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)2,547,600135.0213,814,000
KBANKสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-4,795,700-1,126.9924,010,650
KBANKกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)14,327,5503,366.9714,327,550
BBLกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)9,931,2502,095.499,931,250
KKPกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล63,5002.798,281,800
KKPกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล1,123,20049.4215,397,100
BBLกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-2,249,900-474.7311,478,900
KKPกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,962,90086.378,958,500
BBLกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-10,178,300-2,147.620
KKPกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25753,40033.156,244,100
EASTWกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท5,992,90065.9222,491,600
EASTWกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ4,011,10044.1219,619,900
EASTWกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ690,0007.5910,122,800
EASTWกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว3,860,30042.4623,544,600
KKPกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด4,283,300188.474,283,300
SSPFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-18,000-0.091,402,300
SSPFนายอภิชัย เตชะอุบล-2,833,340-14.590
SSPFบริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์-3,960,000-20.390
SSPFบริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ. สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์3,940,00020.293,940,000

All Movement
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
KBANKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 26,915,1386,325.06698,108,343
KBANKCHASE NOMINEES LIMITED 13716,639,5743,910.3016,639,574
KBANKTHE BANK OF NEW YORK MELLON15,855,6633,726.0828,871,503
KBANKกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)14,327,5503,366.9714,327,550
KBANKNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND6,038,9141,419.1450,715,390
KBANKCHASE NOMINEES LIMITED 465,176,3881,216.4518,580,927
KBANKHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD5,161,1221,212.8657,934,338
KBANKSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED3,976,801934.55226,266,773
KBANKRBC INVESTOR SERVICES TRUST3,311,138778.1228,239,232
KBANKบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก1,689,512397.0433,018,483
KBANKCHASE NOMINEES LIMITED 421,363,000320.31112,135,400
KBANKCHASE NOMINEES LIMITED 471,280,800300.9921,887,393
KBANKCHASE NOMINEES LIMITED-712,400-167.4120,492,600
KBANKGIC PRIVATE LIMITED - H-1,035,900-243.4412,036,681
KBANKRBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.-1,600,974-376.2312,663,881
KBANKTHE BANK OF NEW YORK MELLON-2,145,107-504.1028,871,503
KBANKTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-2,871,800-674.8722,894,141
KBANKSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-2,961,825-696.03110,611,118
KBANKCHASE NOMINEES LIMITED 99-3,578,700-840.9924,923,765
KBANKCHASE NOMINEES LIMITED 1-3,817,538-897.1249,819,829
KBANKGIC PRIVATE LIMITED - C-4,332,900-1,018.2340,691,600
KBANKสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-4,795,700-1,126.9924,010,650
KBANKNORTRUST NOMINEES LTD.-4,866,520-1,143.6315,918,183
KBANKTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-12,254,226-2,879.740
KBANKCHASE NOMINEES LIMITED 15-13,108,581-3,080.520
KBANKBNY MELLON NOMINEES LIMITED-14,126,731-3,319.780
KBANKCHASE NOMINEES LIMITED 30-16,521,274-3,882.500
BBLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 65,323,48513,783.26652,967,763
BBLTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED23,507,9684,960.1860,123,744
BBLUBS AG SINGAPORE BRANCH11,012,5502,323.6511,012,550
BBLกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)9,931,2502,095.499,931,250
BBLTHE BANK OF NEW YORK MELLON6,753,7881,425.0519,502,088
BBLบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก3,282,778692.6765,940,321
BBLCHASE NOMINEES LIMITED 151,211,305255.5918,330,879
BBLHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD1,211,112255.5420,209,126
BBLTHE BANK OF NEW YORK MELLON802,600169.3513,550,900
BBLUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account-36,200-7.6433,907,350
BBLHSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C-999,200-210.8310,462,359
BBLRBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.-1,143,798-241.3411,731,474
BBLTHE BANK OF NEW YORK MELLON-1,670,964-352.5719,502,088
BBLสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-1,995,300-421.0124,088,500
BBLกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-2,249,900-474.7311,478,900
BBLNORTRUST NOMINEES LTD.-2,754,469-581.1917,097,537
BBLGIC PRIVATE LIMITED - C-2,867,300-605.0025,076,400
BBLCHASE NOMINEES LIMITED 1-3,225,354-680.5514,429,080
BBLSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-4,074,106-859.6450,554,278
BBLTHE BANK OF NEW YORK MELLON-7,622,152-1,608.2713,550,900
BBLMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC-7,986,008-1,685.0536,771,427
BBLกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-10,178,300-2,147.620
BBLSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-10,712,528-2,260.3452,952,187
BBLCHASE NOMINEES LIMITED-13,486,900-2,845.740
BBLBNY MELLON NOMINEES LIMITED-31,563,967-6,660.0012,406,184
BAYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 30,834,5551,526.3130,834,555
BAYบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก698,38134.5737,904,458
TOPTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT49,356,4602,615.8949,356,460
TOPTHE BANK OF NEW YORK MELLON25,684,1491,361.2637,145,151
TOPCHASE NOMINEES LIMITED 4610,360,900549.1310,360,900
TOPHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD4,609,366244.3031,329,921
TOPTHE BANK OF NEW YORK MELLON3,428,099181.6914,889,101
TOPสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)2,547,600135.0213,814,000
TOPBNY MELLON NOMINEES LIMITED938,65549.7514,129,297
TOPTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED580,81130.7812,995,038
TOPTHE BANK OF NEW YORK MELLON-124,541-6.6037,145,151
TOPEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD-706,100-37.4214,164,600
TOPCHASE NOMINEES LIMITED 15-1,126,676-59.7143,421,043
TOPSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-1,445,578-76.6256,073,245
TOPGIC PRIVATE LIMITED - C-3,805,300-201.6817,975,400
TOPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -4,386,211-232.47136,051,675
TOPSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-6,847,917-362.9465,621,369
TOPTHE BANK OF NEW YORK MELLON-22,380,591-1,186.1714,889,101
BANPUบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 52,869,1801,612.51224,573,438
BANPUSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY6,654,465202.9628,010,507
BANPUบริษัท ซิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด4,647,300141.7437,600,000
BANPUHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD3,987,083121.6190,701,613
BANPUนายกมล ว่องกุศลกิจ2,550,00077.7845,646,210
BANPUCHASE NOMINEES LIMITED 282,126,26064.8519,737,950
BANPUนายสุนทร ว่องกุศลกิจ151,3004.6122,663,260
BANPUTHE BANK OF NEW YORK MELLON-68,000-2.0718,463,620
BANPUGIC PRIVATE LIMITED - H-703,900-21.4715,103,500
BANPUนายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ-954,700-29.1236,754,410
BANPUนางอารดา ลัทธะพานิชย์-1,400,000-42.7013,791,000
BANPUGIC PRIVATE LIMITED - C-1,937,300-59.0947,673,500
BANPUSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-4,436,767-135.3243,922,986
BANPUนายประทีป ตั้งมติธรรม-12,722,400-388.0319,304,000
BANPUSOMERS (U.K.) LIMITED-15,216,900-464.120
BANPUนายทวีฉัตร จุฬางกูร-17,650,000-538.330
BANPUนายณัฐพล จุฬางกูร-24,914,100-759.880
KKPCHASE NOMINEES LIMITED 13722,466,422988.5222,466,422
KKPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,344,020191.1448,457,522
KKPกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด4,283,300188.474,283,300
KKPSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED2,743,500120.7116,354,079
KKPกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,962,90086.378,958,500
KKPกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล1,123,20049.4215,397,100
KKPกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25753,40033.156,244,100
KKPNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND207,2009.125,260,700
KKPCHASE NOMINEES LIMITED 50162,0657.134,897,907
KKPTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT87,0003.839,489,400
KKPนางวรรณสมร วรรณเมธี73,9003.2524,440,203
KKPกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล63,5002.798,281,800
KKPนายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน-25,000-1.1015,694,371
KKPNORTRUST NOMINEES LTD.-44,500-1.969,175,901
KKPJ.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND-128,200-5.646,284,817
KKPNORBAX INC.,82-5,912,900-260.170
KKPTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-6,849,124-301.360
KKPCHASE NOMINEES LIMITED 30-22,466,422-988.520
BECLTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED60,149,9122,225.5560,149,912
BECLCHASE NOMINEES LIMITED 16,095,300225.536,095,300
BECLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,211,540192.8378,665,882
BECLNORBAX INC.,824,469,400165.374,469,400
BECLSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY3,708,900137.239,987,033
BECLนายมิน เธียรวร3,452,300127.7422,500,000
BECLTHE BANK OF NEW YORK MELLON1,644,40060.8410,182,000
BECLSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED954,60035.3222,411,734
BECLCHASE NOMINEES LIMITED 50684,90025.345,092,600
BECLNORTRUST NOMINEES LTD.630,70023.349,471,600
BECLHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD397,00014.6914,407,400
BECLEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD49,1001.825,613,100
BECLนายชูวิทย์ จิตรสกุล6,5000.245,282,000
BECLธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)-1,500,000-55.5053,795,390
BECLBNY MELLON NOMINEES LIMITED-57,056,600-2,111.090
CKPนายวิชัย วชิรพงศ์9,533,300178.279,533,300
CKPนายวิชัย เอกอุดมสิน5,550,000103.795,550,000
CKPบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-250,000-4.687,097,000
CKPน.ส.สุรีย์รัตน์ เตชะกมลสุข-2,741,300-51.2610,523,700
CKPบริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด-6,053,500-113.200
CKPบริษัท ไฮสตีล โปรดักส์ จำกัด-9,534,200-178.290
CKPบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก-23,082,000-431.630
EASTWTHE BANK OF NEW YORK MELLON8,532,20093.8518,425,900
EASTWNORTRUST NOMINEES LTD.7,455,30082.0138,527,775
EASTWกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท5,992,90065.9222,491,600
EASTWกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ4,011,10044.1219,619,900
EASTWกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว3,860,30042.4623,544,600
EASTWBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH3,813,80041.9544,592,900
EASTWนายมิน เธียรวร3,303,30036.3420,303,300
EASTWBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH1,400,00015.4014,752,600
EASTWกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ690,0007.5910,122,800
EASTWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3,536,600-38.9028,199,168
EASTWบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-14,574,400-160.320
EASTWNORBAX INC.,13-17,598,100-193.58114,222,300
TIPนายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล1,650,00067.651,650,000
TIPนายชัยยันต์ เอื้อวัฒนา513,00021.033,965,000
TIPนายประยุทธ เอื้อวัฒนา427,30017.5210,896,500
TIPนายทรงยศ เอื้อวัฒนา320,00013.122,800,000
TIPนายสิทธิรัชต์ ธนะรัชต์30,0001.236,242,500
TIPธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)-897,100-36.7835,745,300
TIPนายกิติชัย เตชะงามเลิศ-1,779,000-72.942,020,000
TIPบริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)-4,634,300-190.0110,586,300
SUSCOนางนิภา ภาคย์วิศาล6,317,45027.296,317,450
SUSCOนายมงคล สิมะโรจน์5,100,00022.03130,670,000
SUSCOนายอดิศักดิ์ ภูติกชกร4,000,00017.2811,000,000
SUSCOนายภิมุข สิมะโรจน์1,000,0004.3226,600,000
SUSCOน.ส.ปคินันท์ อรรณนพพร238,4001.037,722,700
SUSCOนายพนัส รุ่งนพคุณศรี-29,000-0.1313,200,000
SUSCOนายมาวีร์ สิมะโรจน์-1,500,000-6.4827,000,000
SUSCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,573,500-11.1214,602,626
SUSCOนายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์-3,000,000-12.9610,000,000
SUSCOน.ส.วีรินทร์ สิมะโรจน์-3,073,700-13.2811,276,300
SUSCOนายธนธรณ์ เกื้อกูลศรี-6,000,000-25.920
SIAMCLSA SINGAPORE PTE - CUSTODY13,272,55534.2413,272,555
SIAMนายกิตติชัย ไกรก่อกิจ8,798,00022.708,798,000
SIAMนางสมทรง ลาภานันต์รัตน์4,194,30010.824,194,300
SIAMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 826,7002.1315,709,100
SIAMนายพรชัย จักรธำรงค์-100,000-0.265,900,000
SIAMTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-CGT EXEMPT-13,292,455-34.290
SLCนายเอกวิชญ์ กมลเทพา385,000,00092.40385,000,000
SLCนายยรรยงค์ อินทรสงเคราะห์320,000,00076.80320,000,000
SLCนายระวีโรจน์ เขียนนิลศิริ220,000,00052.80220,000,000
SLCนายสมบัติ พานิชชีวะ167,192,60040.13267,192,600
SLCนายตรีขนิษฐ์ มากรักษา150,000,00036.00210,028,500
SLCนายภาณุรักษ์ แสงอร่าม80,000,00019.2080,000,000
SLCนายศิร์วสิษฎ์ สายน้ำผึ้ง75,000,00018.0075,000,000
SLCนายสุทธิพงศ์ ชลวิไล50,010,00012.0050,010,000
SLCนายไชยะ วงศ์วัตถาภรณ์39,400,0009.4639,400,000
SLCนายน้ำ ชลสายพันธ์28,904,0006.9428,904,000
SLCนายอินทรัตน์ วงค์ศรี27,800,0006.6727,800,000
SLCนายณัฐพล ทรงสายชลชัย27,247,5006.5427,247,500
SLCนายภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์24,914,1005.9850,005,000
SLCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11,559,2002.7741,650,120
SLCนายประยุทธ หอสว่างวงศ์-1,000,000-0.2445,000,000
SLCนายศรันย์ อดุลตระกูล-16,894,000-4.050
SLCบริษัท บีโฟร์พี คอนซัลแต้นท์ แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด-20,000,000-4.800
SLCนายกฤตย์ อินทรพรอุดม-21,293,200-5.110
SLCนายวิโรจน์ ฉันท์พิชัย-22,140,900-5.310
SLCนายปรีชา สุขบุญพันธ์-45,811,300-10.990
SLCน.ส.กนานุช เล็กวิจิตร-71,813,044-17.24131,676,956
SLCนางรัชนีกร จินตกานนท์-100,297,297-24.0790,207,903
SLCนายสุรพล ซีประเสริฐ-184,000,000-44.160
SLCนายสงกรานต์ ตันศิริ-240,000,000-57.600
AFCนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต1,102,10014.001,697,000
AFCนายสารับยีตซิงห์ กุราตี25,1000.32364,600
AFCนายสุรชัย รติทอง-50,000-0.64843,800
AFCน.ส.ดลฤดี งามขจีจิต-120,000-1.52300,000
AFCนายณรงค์ชัย สิมะโรจน์-292,300-3.710
AFCนายธนโชค วีรวรรณ-306,174-3.890
AFCน.ส.นุชนภา วงษ์เจริญสิน-848,700-10.780
MNITนายธนันท์ พัฒนกิจจำรูญ3,131,00010.273,131,000
MNITนางนารี กวิตานนท์2,500,0008.202,500,000
MNITนายทวี ปิยะพัฒนา950,0003.124,175,000
MNITนายสุภิณฑ์ อึ้งรักษี-2,600,000-8.530
MNITนายชาติ วานิชสวัสดิ์-2,749,500-9.020
MNIT2ธนาคาร ออมสิน 10.0015,034,870
MNIT2นางสาวสุริยา นานา10.002,336,167
MNIT2นายกณนาต์ นานา10.002,336,167
MNIT2นายยุพ นานา10.002,336,167
MNIT2บริษัท ณฐกรเรสซิเดนท์ จำกัด -625,300-5.6318,821,493
MNRFนางศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์3,000,00027.303,000,000
MNRFนายแพทย์เทียม หล่อเทียนทอง199,5001.821,575,200
MNRFนางศรีรัตน์ ลีลาประชากุล-1,000,000-9.100
MNRFบริษัท ณฐกรเรสซิเดนท์ จำกัด -2,745,800-24.995,660,400
M-STORนางสาวอำพันธุ์ ศรีวีระกุล หรือ นายสุวิช เทียนบุญส่ง1,000,00011.001,000,000
M-STORบริษัท สยามนิปปอน เอ็นจิเนียริ่งพาร์ท จำกัด-1,861,280-20.470
SSPFบริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ. สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์3,940,00020.293,940,000
SSPFCREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 2,833,34014.592,833,340
SSPFนางสาวศรัญญา เข็มทอง1,607,0008.281,607,000
SSPFนายวัชระ ปัญจวัฒนา175,0000.902,175,000
SSPFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-18,000-0.091,402,300
SSPFนางสาวกีรรัตน์ วิภูสุพรรณ์-1,500,000-7.730
SSPFนายอภิชัย เตชะอุบล-2,833,340-14.590
SSPFบริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์-3,960,000-20.390

Fullscreen capture 16-Sep-14 125730 AM

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...