วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (27 Aug 2014)

27 สิงหาคม 2557 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว 25 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.4)

Recapitulate :
MALEE : กองทุนเปิด ยูโอบี ซื้อ ล้านหุ้น
ADVANC : สำนักงานประกันสังคม ซื้อเพิ่ม 400000 หุ้น
KCE: กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล และ กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ เก็บเพิ่ม กว่า 6 ล้านหุ้น
SIM : กองทุนเปิดบัวหลวงซื้อ กว่า 100 ล้านหุ้น
CSL กองทุนเปิด กรุงศรี ขาย กว่า 2 ล้านหุ้น
BKD : สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ซื้อ 1.8 ล้านหุ้น
KIAT : อนุรักษ์ บุญแสวง ซื้อ 1.1 ล้านหุ้น
OTO : กองทุนกสิกร และบัวหลวง ขายรวมกว่า 3 ล้านหุ้น
SAMTEL : กองทุนเปิด บัวหลวง ขาย
MACO : สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล พีรนาถ โชควัฒนา ณภัทร ปัญจคุณาธร ขาย

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
SNC24-Feb-1418-Aug-14
MONO7-Mar-1422-Aug-14
MAKRO11-Mar-1421-Aug-14
KIAT14-Mar-1422-Aug-14
MACO13-Mar-1419-Aug-14
SIRI18-Mar-1419-Aug-14
SIM21-Mar-1421-Aug-14
SAMTEL21-Mar-1421-Aug-14
KCE2-Apr-1421-Aug-14
CSL4-Apr-1422-Aug-14
SIRIP27-Mar-1413-Aug-14
ADVANC2-Apr-1418-Aug-14
OTO9-Apr-1421-Aug-14
GC18-Apr-1421-Aug-14
AIT23-Apr-1422-Aug-14
CPNRF18-Apr-1413-Aug-14
MALEE8-May-1422-Aug-14
PT8-May-1420-Aug-14
TGROWTH8-May-1413-Aug-14
CPNCG8-May-1413-Aug-14
POPF8-May-1413-Aug-14
CRYSTAL8-May-1413-Aug-14
TNPF29-May-1420-Aug-14
IVL21-Jul-1418-Aug-14
BKD28-Jul-1420-Aug-14


หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
ADVANCCHASE NOMINEES LIMITED 118,045,9003,735.5018,045,900
ADVANCTHE BANK OF NEW YORK MELLON17,066,8003,532.8339,940,300
ADVANCTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED16,746,0423,466.4342,596,730
ADVANCSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED4,308,112891.7850,852,638
ADVANCNORBAX INC.,133,580,498741.1620,066,638
ADVANCCHASE NOMINEES LIMITED 15595,178123.2026,308,489
ADVANCสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)400,00082.8026,570,900
ADVANCHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-2,038,728-422.0250,122,604
ADVANCLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED-2,222,500-460.0678,659,800
ADVANCGIC PRIVATE LIMITED - C-4,656,200-963.8317,461,500
ADVANCSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-6,796,413-1,406.8616,301,058
ADVANCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -26,623,883-5,511.14152,130,471
ADVANCBNY MELLON NOMINEES LIMITED-26,662,200-5,519.080
IVLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,984,92854.59213,673,634
IVLSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED1,031,00028.3556,016,797
IVLHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD831,20022.8646,095,107
IVLนายณัฐพล จุฬางกูร347,0009.5435,473,800
IVLนายทวีฉัตร จุฬางกูร-31,700-0.8776,232,800
KCESOMERS (U.K.) LIMITED7,284,600280.467,284,600
KCEกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล3,947,200151.973,947,200
KCEHSBC BANK PLC-SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SEC ACCOUNT A3,586,600138.086,419,800
KCECHASE NOMINEES LIMITED3,423,900131.823,423,900
KCEกองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์3,077,000118.463,077,000
KCESTATE STREET BANK EUROPE LIMITED1,769,52368.136,036,023
KCEนายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร1,230,00047.3614,450,000
KCETHE BANK OF NEW YORK MELLON825,00031.763,863,800
KCEนายเกรียงไกร ประสงค์สุกาญจน์391,10015.064,232,700
KCEนายนท เกริกฤทธิ์วณิช30,0001.167,761,487
KCEน.ส.ธัญญา เทียนศิริยกานนท์-33,700-1.305,754,700
KCEนายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์-338,000-13.013,478,600
KCESTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-763,300-29.399,386,850
KCECLEARSTREAM NOMINEES LTD-766,520-29.518,089,599
KCEน.ส.ประภากร มานะศิลป์-1,724,900-66.4110,995,100
KCERAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED-3,029,200-116.620
KCEนายอมเรศ ชุมสาย ณ อยุธยา-3,600,000-138.600
KCEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -4,059,189-156.2829,578,449
KCEนายพิชัย วิจักขณ์พันธ์-5,693,200-219.190
KCEHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-9,332,300-359.2916,511,300
SIRIบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)204,674,400421.63204,674,400
SIRIนายศิร์วสิษฎ์ สายน้ำผึ้ง80,000,000164.80150,000,000
SIRIบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)69,799,900143.7969,799,900
SIRISTATE STREET BANK EUROPE LIMITED67,080,218138.19173,294,214
SIRIนางจิดาภา กันตสุสิระ64,925,000133.7564,925,000
SIRIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 48,189,88999.27570,294,158
SIRIHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD40,266,90082.95199,103,549
SIRICHASE NOMINEES LIMITED 4724,000,00049.44265,272,000
SIRIบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)20,000,00041.20649,061,530
SIRIN.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR14,000,40028.84190,000,000
SIRIEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD8,337,50017.1861,087,200
SIRITHE BANK OF NEW YORK MELLON6,970,30014.3654,815,800
SIRICHASE NOMINEES LIMITED 424,361,5008.98165,338,400
SIRICHASE NOMINEES LIMITED 50940,0001.94180,518,500
SIRIนายดิเรก วินิชบุตร-1,000,000-2.0649,000,011
SIRIUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account-5,000,000-10.3050,000,000
SIRIน.ส.ชญาภา จูตระกูล-6,700,000-13.80185,414,640
SIRIUBS AG SINGAPORE BRANCH-10,172,900-20.96132,905,372
SIRIนายชัชชัย กีรติวรสกุล-20,265,000-41.7555,300,000
SIRIนายคีรี กาญจนพาสน์-34,000,000-70.0458,000,000
SIRITHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-55,715,027-114.7761,754,573
SIRIN.C.B.TRUST LIMITED-AEGON CUSTODY B.V.-80,900,000-166.650
SIRIนายเอี่ยม อิ่มอำนวยทรัพย์-100,000,000-206.000
SIRIบริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)-249,674,400-514.330
SIMบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)560,527,7002,118.793,081,067,100
SIMกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ38,857,200146.8838,857,200
SIMกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล38,197,700144.3938,197,700
SIMกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ36,571,400138.2436,571,400
SIMนางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์34,400,000130.0334,400,000
SIMกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน23,640,00089.3623,640,000
SIMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,032,4007.6836,096,800
SIMน.ส.ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง-1,152,800-4.3622,847,200
SIMนายกุลวุฒิ วิรัตน์มาลี-23,950,000-90.530
SIMนายทวีฉัตร จุฬางกูร-24,692,200-93.340
SIMบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด-36,811,500-139.150
SIMบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)-67,793,200-256.260
SIMAXIATA GROUP BERHAD-1,053,000,000-3,980.340
SAMTELบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,887,00035.2914,010,424
SAMTELSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED377,6007.064,188,800
SAMTELกองทุนเปิด บัวหลวงธนคม-180,000-3.374,703,400
SAMTELกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-913,900-17.0912,940,400
SAMTELกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ-1,144,400-21.405,781,600
SAMTELกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ-3,207,300-59.980
SAMTELกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-4,786,800-89.513,587,900
AITนายฮารกิชิน ทันวานี3,000,00096.003,000,000
AITนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล2,150,00068.802,150,000
AITนายวิโรจน์ พิริยะธรรมวงศ์1,105,00035.361,105,000
AITบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 685,67621.948,305,879
AITนายธวัช ตันติเมธ30,0000.962,458,300
AITน.ส.จันทณา กระแสร์แสน20,0000.642,060,000
AITนายฐิติกร สพโชคชัย-1,708-0.051,150,000
AITนายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ-23,300-0.751,530,032
AITน.ส.พิมผกา สพโชคชัย-31,100-1.001,053,700
AITน.ส.ปานทิพย์ เล็กมณี-310,000-9.922,690,000
AITน.ส.เสาวลักษณ์ อุ่นทรพันธุ์-1,054,804-33.750
AITนายโชดิวัต ดั่นธนสาร-2,500,000-80.006,967,000
AITนายสมศักดิ์ เหล่าวรวิทย์-4,448,700-142.360
CSLนายธนาวุธ ศรีบุญเรือง300,0003.004,200,000
CSLนายสุโรจน์ ตรีโลจน์วงศ์100,0001.003,300,000
CSLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ-135,500-1.365,061,400
CSLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-653,100-6.534,163,500
CSLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-663,400-6.6313,359,300
CSLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-1,289,500-12.9026,054,300
CSLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,695,000-16.9516,846,100
MONOนายทวีฉัตร จุฬางกูร30,892,700129.1352,692,900
MONOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,260,00042.8910,260,000
MONOนางลลนา ธาราสุข-8,267,300-34.560
MALEEกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว1,042,80043.801,042,800
MALEEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 917,39838.5312,629,893
MALEEนายสุรศักดิ์ บูรพาเดชะ654,90027.511,676,300
MALEESTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY499,80020.992,059,000
MALEEHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD438,00018.406,242,053
MALEETHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT141,0005.921,341,000
MALEEนายวิทยา นราธัศจรรย์100,0004.201,050,000
MALEEนายทรงพล เตชะกรินทร์-64,400-2.704,385,600
MALEEนางกมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ-407,000-17.0921,878,600
MALEENORTRUST NOMINEES LTD.-742,500-31.190
MALEEนายมนต์ชัย ลีศิริกุล-1,000,000-42.000
MALEEนายธนินโชตน์ ตันติภัณฑ์รักษ์-1,350,000-56.700
MACOบริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)74,900,0001,303.2674,900,000
MACOนายนเรศ งามอภิชน24,200,000421.0824,200,000
MACOนายวันชัย พันธุ์วิเชียร24,050,000418.4724,050,000
MACOนายพงศธร ศิริธรรม3,096,70053.883,096,700
MACOนายณัฐพล พิทยานนท์2,247,00039.102,247,000
MACOนายนาวิน พฤกษาวรกุล1,360,50023.673,151,216
MACOนายพานิช มณีรัตนะพร1,274,00022.175,603,694
MACOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 993,61517.292,762,468
MACOน.ส.ภัทรา มณีรัตนะพร63,0001.104,083,552
MACOบริษัท หลานปู่ จำกัด-289,000-5.032,044,252
MACOบริษัท พีรธร จำกัด-300,000-5.221,528,402
MACOคณะบุคคลแวลูอินเวสเตอร์ โดย นายณภัทร ปัญจคุณาธร-1,100,000-19.142,900,000
MACOน.ส.ภานุรัตน์ จตุรานนท์-1,536,000-26.730
MACOนายสุธี ลัคนสุทิน-1,600,000-27.840
MACOนายรุ่งศักดิ์ คำศิริตระกูล-1,697,625-29.540
MACOนายศักดิ์ชัย เติมขจรกิจ-1,805,774-31.420
MACOนางนงนุช ภัทรากุลพิเชฐ-1,824,873-31.750
MACOนายณัฐชาต คำศิริตระกูล-1,913,724-33.300
MACOนางสุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์-2,111,035-36.731,807,877
MACOนายชัยณรงค์ เกรียงโกมล-2,170,600-37.770
MACOนายยุตินัย ติรกานันท์-2,174,300-37.832,451,132
MACOน.ส.พรรัตน์ มณีรัตนะพร-2,538,800-44.187,436,026
MACOนางจินดา มีประเสริฐสกุล-2,579,136-44.880
MACOนายสมศักดิ์ ติรกานันท์-3,072,219-53.460
MACOนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล-3,348,500-58.260
MACOนายพีรนาถ โชควัฒนา-3,702,230-64.424,658,312
MACOนางชลลดา ฟูวัฒนศิลป์-4,260,000-74.122,488,982
MACOน.ส.นุชวารี อัชนะพรกุล-4,423,219-76.960
MACOน.ส.ญาณิศา ตัณศลารักษ์-9,291,588-161.679,965,965
MACOนายแทนพงศ์ ตัณศลารักษ์-9,291,597-161.679,965,956
MACOนายวิชิต ดิลกวิลาศ-9,768,570-169.972,986,825
MACOนายนพดล ตัณศลารักษ์-11,824,061-205.7410,343,059
MACOบริษัท ดีคอร์ป กรุ๊ป จำกัด-15,089,928-262.5615,000,000
MACOนายพิเชษฐ มณีรัตนะพร-23,032,946-400.7715,301,622
SNCนายวันชัย ชัยสวัสดิ์2,474,10043.052,474,100
SNCนายอนุชา กิจธนามงคลชัย2,180,00037.932,180,000
SNCนายชัยวัฒน์ วิชชาวุธ1,620,00028.191,620,000
SNCนายสกล งามเลิศชัย250,0004.352,349,000
SNCASIA INVESTMENT PARTNERS LIMITED-347,500-6.0545,816,400
SNCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,227,480-21.366,140,454
SNCCITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-IPB CUSTOMER COLLATERAL ACCOUNT-1,468,600-25.550
SNCHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-3,242,900-56.4312,409,600
SNCTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-4,000,000-69.6018,000,000
BKDนายพิชัย โอทยากุล8,150,00027.7112,800,000
BKDนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล1,771,3006.0210,000,000
BKDนายธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ725,4002.4712,808,800
BKDนายบุญรัตน์ เอื้อสุดกิจ40,0000.149,190,000
BKDนายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ-80,000-0.2712,645,500
BKDนายอรรณพ ลิ้มประเสริฐ-449,000-1.534,051,000
BKDนางภัคจิรา วิทยา-3,389,100-11.5238,863,400
BKDนางวัชราวัลย์ กาญจน์สิริ-4,815,700-16.370
BKDนายสิวาชัย กลิ่นสุคนธ์-5,500,000-18.7014,100,000
KIATนายอนุรักษ์ บุญแสวง1,146,0008.191,146,000
KIATนายเมฆ มนต์เสรีนุสรณ์6,0000.0411,016,200
KIATนายเชาว์ โลห์สถาพรพิพิธ-160,000-1.141,490,000
KIATนายวิโชติ อัลภาชน์-190,000-1.362,615,000
KIATน.ส.จันทนา วานิชวิสุทธิกุล-462,900-3.311,466,100
PTนายวิโรจน์ โกศลธนวงศ์1,425,00011.611,425,000
PTนายณัฐพล จุนเจือจาน726,4005.92726,400
PTนางสมจิตร ดิษฐ์คล้าย468,9003.821,179,400
PTนายสุรพล ปิยะธีรธิติวรกุล370,0003.021,650,000
PTนายพิทักษ์ ทางรัตนสุวรรณ250,0002.041,000,000
PTนายอนันต์ รัตนติกานนท์250,0002.043,022,000
PTCHASE NOMINEES LIMITED 1190,0001.551,337,400
PTนายประดิษฐ ว่องพรรณงาม51,4000.421,090,000
PTนางสมสวาท สุดสาคร41,1000.33967,600
PTนายภานุรังษี ศรีวรัฏฐา9,0000.072,808,900
PTนายโอฬาร อภิรักษ์อร่ามวง-100,000-0.821,800,000
PTนางจรัสศรี พงศ์พิโรดม-159,500-1.303,590,500
PTน.ส.วิภาวี พงศ์พิโรดม-285,000-2.321,130,000
PTนายเจษฎา สารสินพิทักษ์-350,000-2.851,000,000
PTนายวิทิต พงศ์พิโรดม-700,000-5.715,500,000
GCนายมณฑล เครือสุวรรณ์-5,000,000-21.300
TNPFนายเดชพงศ์ กาญจนลักษณ์2,000,00018.304,718,000
TNPFบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)-196,600-1.80890,400
TNPFนางดวงใจ จิตตาลาน-390,100-3.571,409,900
TNPFนางวีณา เชิดบุญญชาติ-2,000,000-18.3033,443,507
TGROWTHบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 9,999,900104.009,999,900
TGROWTHDEUTSCHE BANK AG SINGAPORE (DCS) A/C KUMPULAN SENTIASA CEMERLANG SDN BHD-58,000-0.604,212,000
TGROWTHHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD -1,723,000-17.9238,548,600
TGROWTHนายสุขุม นวพันธ์-10,000,000-104.000
SIRIPสำนักงานประกันสังคม (2กรณี)35,174,300351.7435,174,300
SIRIPนางสุมิตรา ชุติมาวรพันธ์102,2001.0216,752,200
SIRIPนางจารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์-150,400-1.502,349,600
SIRIPนางเสาวณี เนียมสอน-1,000,000-10.000
SIRIPนายสมชาย ชินธรรมมิตร์-1,000,000-10.000
SIRIPนายอภิชาต มิคี วัลยะเสวี-1,000,000-10.000
SIRIPน.ส.ดวงดาว ชินธรรมมิตร์-1,010,000-10.100
SIRIPสำนักงานประกันสังคม -35,000,000-350.000
POPFมหาวิทยาลัยมหิดล 1,035,70013.053,638,800
POPFนายชาญชัย วงศ์ประเสริฐผล-95,500-1.202,050,000
POPFนางจารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์-3,000,000-37.803,000,000
OTOนายสันติ ศิริสุวัฒน์2,204,10016.752,204,100
OTOนายธวัชชัย ตันติพจน์1,702,20012.941,702,200
OTOกองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-812,200-6.170
OTOกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-829,037-6.300
OTOกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว-1,568,928-11.920
OTOนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์-2,388,777-18.150
OTOบจ. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง-3,465,168-26.340
CRYSTALกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์-378,600-3.7910,597,600
CPNRFบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 135,593,6642,305.09590,521,686
CPNRFARUNEE CHAN72,080,2001,225.3672,080,200
CPNRFบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 53,157,800903.6853,157,800
CPNRFHSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C 49,265,765837.5249,265,765
CPNRFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD42,334,737719.6942,334,737
CPNRFเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์35,538,401604.1535,538,401
CPNRFTHE BANK OF NEWYORK (NOMINEES) LIMITED35,074,386596.2635,074,386
CPNRFธนาคารออมสิน 33,333,333566.6788,004,833
CPNRFบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)20,162,252342.7620,162,252
CPNRFบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)18,000,000306.0018,000,000
CPNRFวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 14,971,538254.5214,971,538
CPNRFAIA Company Limited-APEX 13,524,921229.9213,524,921
CPNRFวรรธนะ เจริญนวรัตน์11,785,579200.3511,785,579
CPNRFGIC PRIVATE LIMITED - C 10,793,866183.5041,886,358
CPNRFLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 3 9,517,200161.7927,617,800
CPNRFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)6,760,320114.9325,408,320
CPNRFCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-S.A PBG CLIENTS SG6,676,100113.4925,600,000
CPNRFGIC PRIVATE LIMITED - H 4,367,98574.2616,904,725
CPNRFAIA COMPANY LIMITED- AIA D-PLUS 4,314,10073.3416,509,181
CPNRFพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว12,199,051207.3815,892,351
CPNRFนายวรรธนะ เจริญนวรัตน์-8,716,500-148.180
CPNRFบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-10,000,000-170.000
CPNRFAIA COMPANY LIMITED - APEX -10,002,900-170.050
CPNRFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD.-12,704,378-215.970
CPNRFNORBAX INC.,13 -16,004,009-272.070
CPNRFHSBC BANK PLC - CLIENTS GENERAL A/C -24,256,226-412.360
CPNRFTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-24,729,391-420.400
CPNRFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์-25,451,450-432.670
CPNRFMRS.ARUNEE CHAN-57,573,156-978.740
CPNCGบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,770,00041.473,770,000
CPNCGบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)198,6002.1815,182,000
CPNCGHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD -70,000-0.7713,548,562
CPNCGกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-377,900-4.1616,390,380
CPNCGกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์-3,693,300-40.630


Fullscreen capture 19-Aug-14 11833 AM

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...