วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (16 Sep 2014)

16 กันยายน 2557 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 19 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.6)
BIG Name :
ในช่วงเวลา 120 วัน เสี่ยปู่ สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ซื้อหุ้น CK มา 12 ล้านหุ้น รวมถึงเสี่ยป๋อง วัชระ แก้วสว่าง , เสี่ยยักษ์ วิชัย วชิรพงศ์ ,อภิชัย เตชะอุบล , ครอบครัวเสี่ยจึง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล รวมกัน 5 Big name เก็บไปกว่า 50 ล้านหุ้น
ประกันสังคม ลด SCB เก็บ BCP

ดูความเคลื่อนไหว Big Name ท่านอื่นได้ที่ตาราง 2 และ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ตาราง 3

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
ASCON7-Jan-113-Sep-14
DIMET10-Sep-138-Sep-14
BCP6-Mar-149-Sep-14
AI5-Mar-144-Sep-14
RATCH5-Mar-143-Sep-14
TAPAC13-Mar-1410-Sep-14
EGCO21-Mar-149-Sep-14
SCB18-Apr-1410-Sep-14
MINT21-Apr-149-Sep-14
HMPRO23-Apr-1410-Sep-14
MATCH23-Apr-148-Sep-14
QH24-Apr-144-Sep-14
CCP9-May-149-Sep-14
PB6-May-144-Sep-14
CK12-May-149-Sep-14
KBS6-Jun-144-Sep-14
THREL14-Jul-143-Sep-14
MBAX28-Jul-141-Sep-14
TNPF20-Aug-1410-Sep-14

ฺBig Name Movement
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
CKนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล12,000,000336.0012,000,000
CKนายวัชระ แก้วสว่าง8,800,000246.408,800,000
CKนายวิชัย วชิรพงศ์11,741,800328.7711,741,800
CKนายอภิชัย เตชะอุบล12,397,000347.1212,397,000
HMPROน.ส.พิสชา เหมวชิรวรากร86,616,884883.4986,616,884
HMPROนางเพาพิลาส เหมวชิรวรากร-75,789,774-773.060
HMPROนพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี13,968,948142.48111,751,589
HMPROนางวราณี เสรีวิวัฒนา10,589,295108.0181,395,660
SCBสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-5,220,000-978.7527,547,200
HMPROสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)27,630,990281.8485,343,823
BCPสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)900,00030.1526,528,826
CKนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล10,000,000280.0010,000,000
MATCHนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล-3,000,000-8.760
SCBกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)18,608,9503,489.1818,608,950
MINTกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)8,580,700296.0343,370,340
HMPROกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)71,344,307727.7171,344,307
QHกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)148,320,000619.98148,320,000
BCPกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี475,30015.927,971,100
QHกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี7,556,60031.5966,038,100
CKกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล10,098,600282.7610,098,600
QHกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-57,907,100-242.050
CKกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-8,266,600-231.460
CKกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ-9,407,500-263.410
QHกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ2,451,40010.2555,004,200
KBSกองทุนเปิด เค หุ้นปันผล4,722,90051.484,722,900
CKกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล24,001,200672.0324,001,200
QHกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล79,821,900333.6679,821,900
QHกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส46,462,200194.2146,462,200
BCPกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30-6,922,900-231.920
CKกองทุนเปิด กรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์9,058,165253.639,058,165
BCPกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล1,075,40036.0318,141,800
QHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล25,284,700105.69171,044,800
BCPกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ6,955,800233.026,955,800
QHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ3,269,30013.6765,524,000
BCPกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล396,60013.2935,917,300
QHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล12,320,80051.50338,198,700
QHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30913,9003.8254,485,200
EGCOกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ-1,023,900-168.943,099,600
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ-55,900-1.006,531,400
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ-26,700-0.483,112,800
EGCOกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว90,80014.988,365,800
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-131,200-2.3415,321,400
EGCOกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-527,900-87.106,371,000
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-1,080,100-19.239,350,300
EGCOกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด-35,900-5.923,106,800
THRELกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด-4,222,500-75.160
CKกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด18,024,600504.6918,024,600

All Movement
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
SCBCHASE NOMINEES LIMITED 13726,459,6944,961.1926,459,694
SCBLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 520,128,4003,774.0820,128,400
SCBCHASE NOMINEES LIMITED19,898,2003,730.9119,898,200
SCBSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED19,796,0903,711.77255,051,506
SCBกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)18,608,9503,489.1818,608,950
SCBBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH17,072,4003,201.0817,072,400
SCBTHE BANK OF NEW YORK MELLON16,603,9973,113.2538,242,100
SCBบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 15,983,2892,996.87132,039,909
SCBHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD3,902,710731.7673,795,578
SCBCHASE NOMINEES LIMITED 423,306,900620.04172,383,200
SCBTHE BANK OF NEW YORK MELLON1,903,600356.9338,242,100
SCBTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED1,199,212224.8519,125,101
SCBCHASE NOMINEES LIMITED 46815,801152.9619,000,401
SCBNORTRUST NOMINEES LTD.-110,429-20.7122,762,352
SCBCHASE NOMINEES LIMITED 47-185,300-34.7422,995,019
SCBBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG-217,700-40.8241,034,500
SCBTHE BANK OF NEW YORK MELLON-1,103,597-206.9220,534,506
SCBSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-1,715,599-321.6747,921,083
SCBCHASE NOMINEES LIMITED 1-2,522,769-473.0244,521,227
SCBNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND-3,203,976-600.7530,063,519
SCBสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-5,220,000-978.7527,547,200
SCBTHE BANK OF NEW YORK MELLON-15,803,994-2,963.2520,534,506
SCBGIC PRIVATE LIMITED - C-24,537,400-4,600.7623,918,000
SCBCHASE NOMINEES LIMITED 30-26,043,694-4,883.190
SCBLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED-38,710,600-7,258.24105,709,200
MINTบริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย)50,000,0001,725.0050,000,000
MINTBANK OF SINGAPORE LIMITED41,244,5561,422.9441,244,556
MINTCHASE NOMINEES LIMITED 11320,491,600706.9620,491,600
MINTกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)8,580,700296.0343,370,340
MINTRBC INVESTOR SERVICES TRUST4,766,500164.4434,815,033
MINTนายนิติ โอสถานุเคราะห์1,600,00055.20315,086,452
MINTBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG40,0001.3845,573,702
MINTนายอนุชา กิจธนามงคลชัย-60,000-2.0720,690,000
MINTUBS AG SINGAPORE BRANCH-75,000-2.59475,330,251
MINTTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-222,600-7.6833,390,882
MINTบริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด-1,600,000-55.2035,055,542
MINTSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-4,567,050-157.56109,151,810
MINTSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-5,092,880-175.7057,688,038
MINTCHASE NOMINEES LIMITED 1-9,718,900-335.3022,710,567
MINTHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-28,702,267-990.230
MINTTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-31,568,301-1,089.1126,019,690
MINTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -42,820,832-1,477.32293,151,265
MINTบริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด-49,322,200-1,701.6227,369,926
MINTบริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด-50,000,000-1,725.00611,606,982
HMPROบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)414,154,0034,224.373,313,232,027
HMPROบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)270,851,7502,762.692,166,814,005
HMPROนพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี111,751,5891,139.87111,751,589
HMPROน.ส.พิสชา เหมวชิรวรากร86,616,884883.4986,616,884
HMPROTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED78,228,577797.9378,228,577
HMPROกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)71,344,307727.7171,344,307
HMPROนายนิติ โอสถานุเคราะห์64,730,808660.25517,846,469
HMPROบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 45,709,478466.24209,187,116
HMPROนายมานิต อุดมคุณธรรม42,186,666430.30337,493,332
HMPROนายจุน วนวิทย์34,382,213350.70240,217,304
HMPROAIA Company Limited-DI-LIFE31,081,602317.03262,652,817
HMPROสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)27,630,990281.8485,343,823
HMPROนายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล19,779,400201.75158,028,043
HMPROบริษัท สารสิน จำกัด17,453,955178.03139,631,643
HMPROนายวิชัย มิตรสันติสุข11,184,490114.08106,944,424
HMPROนางวราณี เสรีวิวัฒนา10,589,295108.0181,395,660
HMPROSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-17,597,014-179.4960,099,894
HMPROCHASE NOMINEES LIMITED 1-27,810,599-283.67124,965,259
HMPROนางเพาพิลาส เหมวชิรวรากร-75,789,774-773.060
HMPROนายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี-97,782,641-997.380
EGCOSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED5,289,481872.7610,495,610
EGCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,289,569212.7878,221,951
EGCOกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว90,80014.988,365,800
EGCOนายสุวรรณ ไอศุริยกรเทพ73,00012.054,193,000
EGCOกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด-35,900-5.923,106,800
EGCOกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-527,900-87.106,371,000
EGCOHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-815,600-134.5711,496,871
EGCOกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ-1,023,900-168.943,099,600
EGCOSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-2,718,260-448.510
EGCOTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-3,725,891-614.770
RATCHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 168,017,8199,787.04216,871,153
RATCHSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED13,441,445782.9630,351,045
RATCHนายมิน เธียรวร8,200,000477.658,200,000
RATCHTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT995,30057.9810,601,100
RATCHAIA Company Limited- AIA D-PLUS-17,100-1.0032,200,000
RATCHบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-1,034,800-60.2811,478,800
RATCHTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-8,542,434-497.600
RATCHบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก-12,117,791-705.860
RATCHบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-13,460,000-784.059,540,000
RATCHNORTRUST NOMINEES LTD.-147,734,196-8,605.520
CKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 32,167,199900.6870,119,718
CKกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล24,001,200672.0324,001,200
CKกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด18,024,600504.6918,024,600
CKนายอภิชัย เตชะอุบล12,397,000347.1212,397,000
CKนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล12,000,000336.0012,000,000
CKนายวิชัย วชิรพงศ์11,741,800328.7711,741,800
CKกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล10,098,600282.7610,098,600
CKนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล10,000,000280.0010,000,000
CKกองทุนเปิด กรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์9,058,165253.639,058,165
CKHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD8,822,265247.028,822,265
CKนายวัชระ แก้วสว่าง8,800,000246.408,800,000
CKบริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด8,302,740232.48340,412,365
CKบริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด4,280,403119.85175,496,530
CKบริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด2,276,78563.7593,348,212
CKธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)950,00026.6038,950,000
CKนางโสภิดา ตรีวิศวเวทย์375,20010.5115,383,225
CKนายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย์309,8228.6810,702,722
CKนายพรชัย เหล่าเศรษฐานันท์303,7578.5112,454,057
CKนายสมบัติ พานิชชีวะ249,9977.0010,249,897
CKหม่อมหลวงประสบชัย เกษมสันต์212,2905.948,703,946
CKนายสุชน สิริวรการวณิชย์-40,000-1.1213,400,000
CKนายปลิว ตรีวิศวเวทย์-3,594,354-100.6412,631,497
CKSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-6,594,182-184.6430,160,631
CKกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-8,266,600-231.460
CKบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)-9,000,000-252.000
CKกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ-9,407,500-263.410
CKLOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE-11,500,000-322.000
CKนายภมร พลเทพ-11,520,000-322.560
CKนายกำพล วิระเทพสุภรณ์-17,000,000-476.000
CKบริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด-17,692,500-495.390
CKบริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด-24,053,600-673.500
CKบริษัท ไฮสตีล โปรดักส์ จำกัด-34,043,500-953.220
CKUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account-47,560,000-1,331.680
BCPDeutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c The Navis Asia Navigator Master Fund25,052,900839.2725,052,900
BCPนายวันชัย พันธุ์วิเชียร11,500,000385.2511,500,000
BCPSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED10,999,960368.5043,450,960
BCPMR.HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK7,830,000262.317,830,000
BCPกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ6,955,800233.026,955,800
BCPบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,630,00088.1120,301,200
BCPกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล1,075,40036.0318,141,800
BCPสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)900,00030.1526,528,826
BCPSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY785,90026.3315,335,400
BCPกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี475,30015.927,971,100
BCPHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD410,25613.7420,590,909
BCPกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล396,60013.2935,917,300
BCPSKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-219,300-7.359,885,080
BCPTHE BANK OF NEW YORK MELLON-745,866-24.999,972,414
BCPCHASE NOMINEES LIMITED 50-2,053,300-68.7911,375,845
BCPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3,513,026-117.6964,873,004
BCPกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30-6,922,900-231.920
BCPTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-15,281,012-511.910
BCPTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-24,288,400-813.6611,988,700
QHกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)148,320,000619.98148,320,000
QHกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล79,821,900333.6679,821,900
QHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 63,206,952264.21675,292,308
QHHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD58,309,700243.73108,629,534
QHJ.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND55,068,400230.1955,068,400
QHกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส46,462,200194.2146,462,200
QHLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 532,520,200135.93129,135,700
QHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล25,284,700105.69171,044,800
QHCHASE NOMINEES LIMITED 4213,397,50056.00121,668,989
QHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล12,320,80051.50338,198,700
QHCHASE NOMINEES LIMITED 509,376,00039.19108,074,800
QHกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี7,556,60031.5966,038,100
QHTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED5,681,64623.7560,916,199
QHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ3,269,30013.6765,524,000
QHกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ2,451,40010.2555,004,200
QHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30913,9003.8254,485,200
QHNORTRUST NOMINEES LTD.-8,154,900-34.0968,870,066
QHธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)-33,900,000-141.70222,850,732
QHEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD-47,211,441-197.340
QHMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC-49,036,400-204.970
QHSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-57,591,633-240.73157,836,756
QHกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-57,907,100-242.050
QHBANQUE PICTET & CIE SA-73,221,850-306.070
QHSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-80,464,350-336.340
QHTHE BANK OF NEW YORK MELLON-93,863,400-392.350
PBบริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด60,0002.7284,450,000
PBนายวีระศักดิ์ ศรีสีคิ้ว43,0001.952,528,900
THRELนางสมสุข ภววงษ์ศักดิ์3,053,60054.353,053,600
THRELนายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์290,0005.1620,400,000
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ-26,700-0.483,112,800
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ-55,900-1.006,531,400
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-131,200-2.3415,321,400
THRELนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล-824,800-14.686,068,000
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-1,080,100-19.239,350,300
THRELบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,441,387-43.466,886,581
THRELนายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ-3,293,000-58.620
THRELพ.ญ.กนกแก้ว วีรวรรณ-3,319,900-59.090
THRELกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด-4,222,500-75.160
KBSMITSUI & CO.,LTD.33,333,333363.3366,666,666
KBSบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)17,191,600187.3917,191,600
KBSMITSUI SUGAR CO.,LTD.16,666,667181.6733,333,334
KBSกองทุนเปิด เค หุ้นปันผล4,722,90051.484,722,900
KBSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -424,100-4.6220,898,000
KBSนายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์-1,715,625-18.7012,125,000
KBSนายรังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์-1,715,625-18.7012,125,000
KBSนางวารุณี เพชรสุทธิ-2,801,200-30.530
KBSนายอำนวย พิจิตรพงศ์ชัย-2,917,500-31.800
AIนางนวลจันทร์ จึงสำราญพงศ์18,950,000221.7222,167,900
AIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,227,60037.767,238,300
AIนายศิริกูล ธารีรัตนาวิบูลย์238,7002.799,416,100
AIนางอุษณา ธารีรัตนาวิบูลย์-15,000-0.187,787,415
AIนางจารุณี วรกิจจานุวัฒน์-1,835,200-21.4717,000,095
AIนายณพล กรินทรากุล-3,100,000-36.274,000,000
AIนายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์-5,000,000-58.5034,431,440
AIนายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์-20,000,000-234.0046,035,210
CCPนายประทีป ทีปกรสุขเกษม30,000,000214.5030,000,000
CCPบริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด13,340,00095.38188,067,129
CCPHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD9,500,00067.9314,722,949
CCPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,680,84933.4710,960,731
CCPนายแสงชัย วสุนธรา4,000,00028.604,000,000
CCPนายธีระ กิตติคุณาพงษ์3,600,00025.743,600,000
CCPนายประเสริฐ บุญมีโชติ3,200,00022.883,200,000
CCPนายขจร ลือกิตินันท์1,847,06713.216,505,119
CCPนายรังสี ทีปกรสุขเกษม979,9007.0110,184,171
CCPน.ส.ปานทิพย์ เล็กมณี498,6863.573,312,929
CCPนายเกียรตินันท์ เด่นไพศาล200,0001.437,870,436
CCPน.ส.เสาวนีย์ วงศ์ไวทยากูร109,8230.794,754,407
CCPนายศุภโรจ โรจน์วีระ98,7000.714,000,000
CCPนายสุวรรณ พรมีไชย-221,815-1.597,700,000
CCPนายก่อกิจ ชีวพันธุศรี-912,300-6.523,090,656
CCPนางขวัญใจ เย็นฉ่ำ-2,583,909-18.470
CCPนายพีรเจต สุวรรณนภาศรี-2,831,800-20.254,350,000
CCPนางนิภา ภาคย์วิศาล-3,795,840-27.140
CCPน.ส.รัดเกล้า กิตติคุณาพงษ์-4,003,866-28.630
CCPนายประทีบ ทีปกรสุขเกษม-16,391,766-117.2014,277,418
DIMETน.ส.ศิริน หอวัง2,763,30026.672,763,300
DIMETนายธนน รุ่งธนเกียรติ2,291,30022.112,291,300
DIMETนายพีรพล สุวรรณนภาศรี2,140,00020.652,140,000
DIMETนายสันติ สมบูรณ์1,764,70017.031,764,700
DIMETนายวัชร วัชรพล1,555,90015.011,555,900
DIMETน.ส.ปวีณา ปฐมวงศ์เสถียร1,480,00014.281,480,000
DIMETบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,356,00013.095,537,600
DIMETน.ส.อัมพิกา สุดใจชื้น1,340,00012.931,340,000
DIMETน.ส.นันท์นภัส เลิศจรรยารักษ์1,317,50012.711,317,500
DIMETนายสุทธิ ทิพทิพากร1,207,00011.651,207,000
DIMETนางปิยมา ชรินธร1,100,00010.621,100,000
DIMETนายอภิชาติ สถิตธรรมนูญ1,000,0009.651,000,000
DIMETน.ส.สุรัชนี ลิ่มอติบูลย์920,0008.88920,000
DIMETนายกนต์ธีร์ รุ่งเลิศธนารมย์428,9004.143,381,700
DIMETน.ส.วิชยา เกียรตินิรันดร์40,0000.391,070,000
DIMETน.ส.วิสสุตา รุจิกาญจนา10,0000.107,712,200
DIMETนายชาตรี เกียรตินิรันดร์6,0000.061,237,000
DIMETนายชัชวาล อัศวกนกศิลป์-200,000-1.933,000,000
DIMETนายนิรุตต์ มานะพันธ์โสภี-835,000-8.062,941,200
DIMETนายภูมินทร์ จุลโพธิ์-965,000-9.310
DIMETน.ส.ชมภร กมลสุทธิ-1,000,000-9.658,801,200
DIMETน.ส.สยมพร บัวภูมิ-1,009,259-9.743,750,541
DIMETน.ส.วิภาวรรณ กิตติศัพท์ขจร-1,290,400-12.450
DIMETCIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE.LTD.-1,500,000-14.480
DIMETนายสุธาบดี สัตตบุศย์-1,857,800-17.930
DIMETน.ส.ธนิกา รุ่งธนเกียรติ-2,291,300-22.110
DIMETนายวารินทร์ สุริยะชัยสวัสดิ์-2,411,400-23.273,004,400
DIMETนายอมร ทรัพย์ทวีกุล-3,215,400-31.030
DIMETนายโชคชัย เนียมรัตน์-4,049,600-39.080
MATCHบริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด36,792,477107.43237,353,229
MATCHนายวินัย คล่องประกิจ6,570,60019.196,570,600
MATCHน.ส.ริศรา คล่องประกิจ6,391,00018.666,391,000
MATCHMR.KULDIP SINGH -6,016,96417.576,016,964
MATCHนายชญาน์วัต คาระวะวัฒนา4,135,80012.084,135,800
MATCHนายกฤษณ์ สมบูรณ์สุวรรณ3,700,00010.803,700,000
MATCHนายชายชาญ หลูไพบูลย์2,700,0007.882,700,000
MATCHนายชัชวาล ปิยะประพันธ์พงษ์1,938,0375.6610,152,637
MATCHนายวีระ ศุภราทิตย์502,0001.475,060,000
MATCHนายเกรียงไกร รักษ์กุลชน430,0001.263,030,000
MATCHนายวิโรจน์ ฉันท์พิชัย346,2401.014,185,740
MATCHนายธวัช ตันติเมธ300,0000.886,624,400
MATCHน.ส.รริศา คล่องประกิจ68,2000.203,426,000
MATCHนายภาณุมาศ มงคลทรัพยา1,3680.0013,020,628
MATCHน.ส.อานา นิธิรักษา-150,000-0.443,150,000
MATCHนางขันทอง อุดมมหันติสุข-1,050,000-3.074,450,000
MATCHUBS AG HONG KONG BRANCH-2,000,000-5.843,000,000
MATCHนางวรภา บุญยงรัตนากูล-2,400,000-7.010
MATCHนายวิพุธ มันตาดิลก-2,400,000-7.010
MATCHนายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวิสุทธิ์-2,450,000-7.150
MATCHนายสมเกียรติ เอื้อพงศ์กิติกุล-2,500,000-7.300
MATCHนายวศินน์ ผาติกุลเศรษฐ์-2,627,000-7.670
MATCHนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล-3,000,000-8.760
MATCHน.ส.อัญชลี มะปาโท-3,050,460-8.910
MATCHนายปฐมพงศ์ เลาหไพโรจน์วัฒนา-3,052,400-8.910
MATCHน.ส.ศศิธร ผ่องอ่อน-3,120,000-9.110
MBAXนายณรงค์ชัย สิมะโรจน์1,998,2007.676,465,500
MBAXนายกิติศักดิ์ อรรครัตนกุล670,0002.57670,000
MBAXนายพิสุทธิ เลิศวิไล111,3000.434,201,132
MBAXนายสันต์ จิรวงศ์ศรี100,0000.381,600,000
MBAXน.ส.วิลาวัณย์ ปัญญาดิลก-97,100-0.371,475,800
MBAXบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -170,000-0.651,229,400
MBAXนายโสภณ วิรเศรณี-1,000,000-3.840
MBAXนางงามมาศ เกษมเศรษฐ์-1,261,000-4.840
TAPACนายสุรชัย สุวรรธนะกุล9,624,70030.229,624,700
TAPACนายสมชาย ปัดภัย2,230,0007.002,230,000
TAPACนายเอกชัย นิ่มพงษ์ศักดิ์1,200,0003.775,800,000
TAPACMISSTOMOKO NINOMIYA1,000,0003.141,000,000
TAPACนายมงคล จิรพัฒนกุล850,0002.67850,000
TAPACน.ส.ปัทมา กุลเลิศประเสริฐ800,9402.51800,940
TAPACนายรังษี มิตรพันธ์พานิชย์330,0001.041,170,000
TAPACMR.KEISUKE MATSUURA209,0000.662,629,110
TAPACนายพรณรงค์ กวีญาณ185,3000.581,391,990
TAPACน.ส.ลานนา ตระการเถลิงศักดิ์101,6000.32909,500
TAPACนายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์30,0000.095,040,000
TAPACนายสมพล กุลเลิศประเสริฐ14,0000.041,720,000
TAPACนายอาษา สัตยุตม์-40,000-0.13785,000
TAPACนายนฤมล บุญศรีสวัสดิ์-50,000-0.162,350,000
TAPACบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -213,020-0.676,684,550
TAPACนายชัยรัตน์ อนุวัตเมธี-850,000-2.670
TAPACน.ส.จิตรุ่ง ขันคำ-913,000-2.870
TAPACMR.TAIJI NINOMIYA-1,350,000-4.247,500,000
TAPACนายสมบูรณ์ ฐิติสกุล-4,730,000-14.850
TAPACMRS.TOKIKO TAMAGAWA-7,050,200-22.140
ASCONบริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)54,665,879-64,665,879
ASCONนายพัฒนพงษ์ ตนุมัธยา30,550,042-47,275,974
ASCONบริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด30,410,833-30,410,833
ASCONนางมลทิรา ลักษณะสิริศักดิ์25,000,000-25,000,000
ASCONนายสิปปกร ขาวสอาด25,000,000-25,000,000
ASCONนางบุญทอง สุภารังษี20,612,770-20,612,770
ASCONนายสุรพันธุ์ ตนุมัธยา13,114,828-16,084,828
ASCONนายพัฒนพงษ์ ตนุมัธยา11,181,932-47,275,974
ASCONนางมัยยารัตน์ ฉันท์เรืองวณิชย์7,000,000-7,000,000
ASCONนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์5,544,000-35,958,730
ASCONนายสมชาย วิโมกข์เจริญสุข4,154,472-7,720,376
ASCONนายสมชาย วิโมกข์เจริญสุข3,565,904-7,720,376
ASCONนายสุรพันธุ์ ตนุมัธยา3,076,447-16,084,828
ASCONบริษัท พูนลาภโลหะการ 2003 จำกัด2,877,969-2,877,969
ASCONบริษัท แพนอินดัสเตรียลโปรดักส์ จำกัด2,689,088-2,689,088
ASCONนายสุริยา เดชชาญชัยยุทธ2,645,144-5,135,100
ASCONนายสุริยา เดชชาญชัยยุทธ2,489,956-5,135,100
ASCONนายรัศมิ์ธศิลป์ ฉัตราโสภณ66,000-2,543,850
TNPFนางดวงใจ จิตตาลาน-93,000-0.841,316,900
TNPFบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)-104,000-0.94786,400
ASCONนายเอี่ยม อาชวกุลเทพ-1,749,350-0
ASCONนายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์-1,890,000-0
ASCONนายธีรวัฒน์ พิพัฒน์ดิฐกุล-1,916,250-0
ASCONนางสุภาพร ตามธรรม-2,007,600-0
ASCONนายอำนาจ สิริเธียร-2,052,500-0
ASCONนายพัลลภ วงศาโรจน์-2,705,600-0
ASCONนายอรรถสิทธิ์ ดำรงรัตน์-3,495,700-0
ASCONนายบุญเจริญ ตราชู-4,287,793-0
ASCONEFG BANK AG-15,489,500-0
ASCONนางดวงสุดา นิมมลรัตน์-20,612,770-0

Fullscreen capture 16-Sep-14 125730 AM

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...