วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (19 Aug 2014)

19 สิงหาคม 2557 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว 11 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.4)

Recapitulate :
SAWAD ศรีสวัสดิ์  3 เดือนที่ผ่านมา Big name อย่าง เสี่ยปู่ สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ซื้อ 27.4 ล้านหุ้น เสี่ยป๋อง วัชระ แก้วสว่าง เก็บ 5.1 ล้านหุ้น ภรรยาเสี่ยจึง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล ซื้อ 20.5 ล้านหุ้น และ HSBC 50 ล้านหุ้น
PTTEP ต่างชาติทยอยเก็บ STATE STREET EU เก็บมากสุดกว่า 8 พันล้านบาท
KYE หมอแพะ บำรุง ศรีงาน ขายเพิ่มอีก 1.8 แสนหุ้น
TRUEIF บริษัท ทรูเองก็ทะยอยขายออกมา
* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*

ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530


หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
QHOP29-Nov-134-Aug-14
PTTEP17-Feb-148-Aug-14
TPC4-Apr-1414-Aug-14
JMT21-Apr-148-Aug-14
SAWAD2-May-1413-Aug-14
TRUEIF8-May-1413-Aug-14
UNIPF8-May-147-Aug-14
DCC15-May-148-Aug-14
TIW10-Jun-147-Aug-14
KYE3-Jul-148-Aug-14
THRE14-Jul-1414-Aug-14


หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
SAWADTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH50,000,0001,060.0050000000
SAWADนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล20,500,000434.6020500000
SAWADนายวรภัทร เศรษฐสมภพ20,165,400427.5120165400
SAWADนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด15,000,000318.0015000000
SAWADนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล12,400,000262.8812400000
SAWADน.ส.ธนวดี ตั้งสิทธิโชค10,600,000224.7210600000
SAWADนายทนง พิทยะ7,500,000159.007500000
SAWADSOMERS (U.K.) LIMITED7,135,000151.267135000
SAWADน.ส.วรพร กิตติคุณ6,995,300148.306995300
SAWADนายวิโรจน์ เศรษฐสมภพ6,238,400132.256238400
SAWADนายพิชิต ชินวิทยากุล5,800,000122.965800000
SAWADนายอรรณพ ลิ้มประเสริฐ5,700,000120.845700000
SAWADนายณรงค์ฤทธิ์ นันทยาภิรมย์5,530,000117.245530000
SAWADนายวัชระ แก้วสว่าง5,100,000108.125100000
SAWADนางนัยน์ปพร รุ่งศรีรัตนวงศ์-2,700,000-57.248550000
SAWADนายวีรศักดิ์ คุนผลิน-4,200,000-89.0410800000
SAWADนายสุทธิศักดิ์ ชัยประดิษฐ-4,500,000-95.4010500000
SAWADTEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.-10,000,000-212.000
SAWADNTASIAN DISCOVERY MASTER FUND-11,000,000-233.200
SAWADนายมงคล สุนทรสุข-37,500,000-795.000
SAWADน.ส.ธิดา แก้วบุตตา-50,000,000-1,060.00371911900
PTTEPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 48,689,7838,179.88194787889
PTTEPSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED34,073,1175,724.28114754195
PTTEPCHASE NOMINEES LIMITED 4720,420,5093,430.6520420509
PTTEPTHE BANK OF NEW YORK MELLON6,132,7001,030.2945265143
PTTEPCHASE NOMINEES LIMITED 421,503,000252.5055568865
PTTEPTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED126,59521.2755434100
PTTEPGIC PRIVATE LIMITED - C-1,814,300-304.8022090093
PTTEPBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH-8,483,200-1,425.1823749200
PTTEPBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG-14,352,000-2,411.1438729145
PTTEPNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND-19,716,224-3,312.3321525423
PTTEPHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-21,090,341-3,543.1852493496
PTTEPSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-43,275,823-7,270.3442565363
DCCCHASE NOMINEES LIMITED 502,765,700164.562765700
DCCCHASE NOMINEES LIMITED2,318,400137.946723900
DCCน.ส.สุพรรณิการ์ วัชรสุรังค์-1,000-0.062040300
DCCนายสุวิช ปัญญาวีร์-25,000-1.494075000
DCCนายวิบูลย์ วัชรสุรังค์-35,500-2.1135169610
DCCน.ส.สุภาณี ทองเปล่งศรี-37,000-2.202268000
DCCน.ส.บุญเส็ง โคดสถาน-142,000-8.452089000
DCCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -252,700-15.046961933
DCCSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-661,900-39.3813488172
DCCSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-1,807,000-107.523387466
DCCนายนครินทร์ แสงศาสตรา-2,325,000-138.340
THREบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -33,903,366-114.59522370694
KYEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -420-0.11186500
KYEนายบำรุง ศรีงาน-181,700-46.70231600
JMTนางวันทนีย์ เพชรโลหะกุล3,371,60061.363371600
JMTน.พ.สมชาติ คุปต์นิรัติศัยกุล2,545,20046.322545200
JMTนายณภัทร ปัญจคุณาธร1,675,00030.491675000
JMTนายธวัช เพชรโลหะกุล348,0006.331911300
JMTนายอมรวัฒน์ ถิรกฤตพร300,5005.473600000
JMTน.ส.ลำดวน สุวรรณราษฎร์-38,000-0.691902000
JMTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -292,200-5.322368734
JMTคณะบุคคลแวลูอินเวสเตอร์ โดย นายณภัทร ปัญจคุณาธร-1,555,500-28.310
JMTนายพาวิน คุปต์นิรัติศัยกุล-2,545,200-46.320
TIWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 42,4004.79179320
TIWนายเดิมชัย จรัสโพธิรัตนกุล34,4003.8934400
TIWนางวิไลวรรณ อาจาริยานนท์1,5000.1753500
TIWนายวิชัย โชคภัทรมนตรี3010.0331601
TRUEIFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD93,893,100938.93270680400
TRUEIFCHASE NOMINEES LIMITED93,258,200932.5893258200
TRUEIFMERRILL LYNCH INTERNATIONAL-LONDON79,474,600794.7579474600
TRUEIFAIA Company Limited- AIA D-PLUS65,000,000650.0065000000
TRUEIFTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT46,081,700460.8246081700
TRUEIFบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)42,400,000424.0042400000
TRUEIFJP MORGAN SECURITIES PLC31,575,900315.7631575900
TRUEIFธนาคาร ออมสิน30,000,000300.0030000000
TRUEIFบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-2,000,000-20.0048000000
TRUEIFบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)-44,289,900-442.901890465100
TRUEIFGOLDEN ADVANCED LIMITED. -293,088,700-2,930.890
TRUEIFBEYOND ADVANCE LIMITED. -350,000,000-3,500.000
UNIPFบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)-613,600-6.011260100
QHOPน.ส.จินตนา กาญจนกำเนิด1,000,0004.901000000
QHOPนายสานิตพงศ์ เฟื่องอารมณ์2,1000.011009300
QHOPตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -84,000-0.411815000
QHOPนายอนุสรณ์ อาศิรเลิศสิริ-536,100-2.631002000
QHOPบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)-973,800-4.770


Fullscreen capture 19-Aug-14 11833 AM

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...