วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

โปรแกรมสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ2 ปี 2557
V Q1/57 -1 : 22 Jul 2014 ปรับการแสดงผลเงินสดต่อหุ้น [บาทต่อหุ้น] เป็นเงินสดต่อหุ้นต่อราคาหุ้น [%] เพื่อให้ดูง่ายขึ้น *หุ้นที่มีเงินสดต่อราคาหุ้นสูงๆ โดยปกติจะปลอดภัยกว่า จากการขาดสภาพคล่อง แต่ต้องดูด้วยว่า เงินมาจากกำไรจากการดำเนินงาน (ชอบ) หรือไม่ หรือมาจากการเพิ่มทุน หรือ กู้เงิน ต้องดูว่าจะนำเงินไปใช้อะไรอีกที

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ1 ปี 2557
V Q1/57 -1 : 10 Apr 2014 ลดแสดง GR55->56 GR54->55 GR53->54 ที่แสดงการเติบโตของกำไรในแต่ละปีลง
V Q1/57 -2 : 15 Apr 2014 ปรับวิธีคิดการเรียงลำดับหุ้นที่น่าสนใจ ปรับการคิด P/B D/E และ ROA โดยหักค่าความนิยมออก
V Q1/57 -3 : 16 Apr 2014 เพิ่มจำนวนผลประกอบการย้อนหลังเป็น 12 ไตรมาส
V Q1/57 -4 : 30 Apr 2014 ใส่สีในช่อง PE QoQ YoY เพื่อให้ดูง่ายขึ้น สีเขียวแสดงแนวโน้มดีขึ้น สีแดงแสดงแนวโน้มแย่ลง
V Q1/57 -5 : 1 May 2014 เพิ่มช่องวันที่ประกาศผลประกอบการและเปลี่ยนการจัดเรียงตามวันที่ประกาศ

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ4 ปี 2556
V Q4/56 -1 : 13 Jan 2014 เพิ่มช่องแสดง GR55->56 GR54->55 GR53->54 แสดงการเติบโตของกำไรในแต่ละปี

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ4 ปี 2555
V Q4/55 -1 : 18 Jan 2013 เพิ่มช่องแสดง Growth ผลประกอบการทั้งปี55 เทียบกับปี54
V Q4/55 -2 : 22 Feb 2013 ปรับการแสดงผล P/E Ratio ของบริษัทที่ขาดทุนเป็น "n/a"

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2555
V Q3/55 -4 : 15 Nov 2012 ลดช่องแสดง Growth
V Q3/55 -3 : 11 Nov 2012 เพิ่มแสดง QoQ , YoY และปรับวิธีคิดเรียงลำดับหุ้นที่น่าสนใจ
V Q3/55 -2 : 7 Nov 2012 เพิ่มช่องแสดงร้อยละการเติบโตของกำไรต่อ4ไตรมาส ของ 4ไตรมาสล่าสุด และ 4 ไตรมาสก่อนหน้า Growth
V Q3/55 -1 : 22 Oct 2012 ปรับวิธีคิดการเรียงลำดับหุ้นที่น่าสนใจ

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ2 ปี 2555
V Q2/55 -6 : 14 Aug 2012 ปรับวิธีคิดการเรียงลำดับหุ้นที่น่าสนใจ
V Q2/55 -5 : 11 Aug 2012 เพิ่มช่อง แสดงกำไรรายปีย้อนหลัง 2 ปี ลดการแสดง PE และ PB ของตลาด
V Q2/55 -4 : 9 Aug 2012 เพิ่มแสดง PE และ PB ตลาด
V Q2/55 -3 : 8 Aug 2012 แก้ไขข้อผิดพลาดการคำนวณ
V Q2/55 -2 : 6 Aug 2012 เพิ่มช่องแสดงกำไรต่อหุ้นรายไตรมาสย้อนหลัง จาก 8 ไตรมาสเป็น 10 ไตรมาส
V Q2/55 -1 : 18 Jul 2012 ตัดช่องหมายเหตุทิ้งไป โดยปรับสูตรการเพิ่มทุนเข้าคำนวณในการเรียงลำดับความน่าสนใจหุ้น และเพิ่มช่อง CASH PB ROA D/E

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ1 ปี 2555
V Q1/55 -4 : 10 May 2012 ปรับวิธีคิดการเรียงลำดับหุ้นที่น่าสนใจ แทนการเรียงตาม PE
V Q1/55 -3 : 5 May 2012 เพิ่มช่องแสดงหมายเหตุณ์การเพิ่มทุน
V Q1/55 -2 : 2 May 2012 เพิ่มช่องแสดงค่า PE
V Q1/55 -1 : 1 May 2012 เริ่มต้น Publish กำไรต่อหุ้นย้อนหลังรายไตรมาส ของบริษัทจดทะเบียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...