วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (25 Jul 2014)

วันที่ 25 Jul 2014 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 7 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.3)

Recapitulate : IVL ช่วง 2 เดือนกว่าที่ผ่านมา ต่างชาติเจ้าใหญ่ อย่าง State Street และ HSBC เข้ามาเก็บหุ้น 55 ล้านหุ้น และ 7 ล้านหุ้น ; GLAND นายชาตรี โสภณพนิช เข้ามาซื้อ 156 ล้านหุ้น ;
SCSMG  บริษัท เอกทรัพย์ศิริ จำกัด ที่ทำ tender offer ก็เก็บหุ้นเกือบทั้งหมดออกไปได้ ;
VGI  ช่วงเกือบ 2 เดือนที่ผ่านมา กองทุนทั้งกรงศรีและ กสิกร ขาย แต่ ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์ เข้ามาเก็บเพิ่ม , STANLY : SOMERS ขายหุ้นออกไป แต่มีกองทุน อเบอร์ดีนทะยอยซื้อ


* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*

ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
UWC14-Mar-1418-Jul-14
GLAND1-Apr-1422-Jul-14
SCSMG4-Apr-1415-Jul-14
IVL9-May-1421-Jul-14
VGI27-May-1415-Jul-14
STANLY3-Jun-1415-Jul-14
DRACO18-Jun-1423-Jul-14


หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
SCSMGบริษัท เอกทรัพย์ศิริ จำกัด207,363,3286,324.58207,363,328
SCSMGนางฑาภา ชัยกิตติศิลป์-1,121,340-34.200
SCSMGน.ส.อัชพิมพ์ อรุณลักษณ์-1,284,045-39.160
SCSMGนายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา-1,286,662-39.240
SCSMGบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)-2,200,000-67.100
SCSMGCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS-3,462,954-105.620
SCSMGบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)-4,985,015-152.040
SCSMGGEARWAY HOLDINGS LIMITED-31,036,637-946.620
SCSMGธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)-135,660,824-4,137.660
VGIนายคีรี กาญจนพาสน์18,594,229243.5818,594,229
VGIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,903,395169.03103,440,418
VGIนายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์9,630,000126.1562,712,000
VGIHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD2,680,10035.1169,565,058
VGINORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND468,0006.1344,191,752
VGIนายจเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย100,0001.3119,748,012
VGISTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-1,952-0.0377,116,591
VGIกองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล-1,271,500-16.6617,841,194
VGIน.ส.พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์-2,000,000-26.2028,301,560
VGIAIA Company Limited-TIGER-2,500,000-32.7525,500,004
VGIกองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-3,409,200-44.6618,978,900
VGIกองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้-17,203,980-225.370
VGIบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)-30,483,500-399.33384,377,496
STANLYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 657,809148.012,576,280
STANLYBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH405,00091.132,460,500
STANLYDBS BANK A/C SG0900110824344,10077.42894,100
STANLYกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ307,70069.231,017,600
STANLYกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว137,80031.011,265,100
STANLYกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ44,50010.01485,500
STANLYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 26,0005.852,576,280
STANLYกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท25,1005.651,099,500
STANLYJ.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND12,1002.72533,300
STANLYนายวิชัย มิตรสันติสุข-3,000-0.68730,000
STANLYSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-103,166-23.211,000,934
STANLYNORBAX INC.,21-445,600-100.260
STANLYSOMERS (U.K.) LIMITED-1,957,900-440.530
UWCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 115,7900.282,471,197
UWCบริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)-3,798,500-9.344,980,000
GLANDนายชาตรี โสภณพนิช156,000,000530.40156,000,000
GLANDบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด81,467,198276.991,876,551,761
GLANDบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด41,873,210142.371,015,202,661
GLANDนายเจตรศิริ บุญดีเจริญ29,171,65299.18238,462,967
GLANDบริษัท เคอาร์แอนด์เอสโซซิเอทส์ จำกัด13,446,21545.72349,601,602
GLANDบริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด10,036,74634.12260,955,397
GLANDน.ส.รมณี บุญดีเจริญ7,351,65225.00215,142,967
GLANDนายเจตรมงคล บุญดีเจริญ7,351,65225.00215,142,967
GLANDKIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED6,585,60022.39170,909,924
GLANDบริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด5,040,90817.14131,063,628
GLANDบริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด4,117,18714.00107,046,882
GLANDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,231,771-4.1936,164,451
GLANDบริษัท เบ็ล พาร์ค เรสซิเด้นซ์ จำกัด-33,748,207-114.74247,546,609
GLANDบริษัท เค กรุ๊ป จำกัด-47,192,200-160.450
GLANDบริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จำกัด-88,848,600-302.090
IVLSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED54,985,7971,580.8454,985,797
IVLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 48,950,3921,407.32211,688,706
IVLHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD7,973,700229.2445,263,907
IVLนายทวีฉัตร จุฬางกูร-6,271,500-180.3176,264,500
IVLนายณัฐพล จุฬางกูร-20,690,000-594.8435,126,800
IVLGIC PRIVATE LIMITED - C-29,323,210-843.040
DRACOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 495,2002.1721,927,000
DRACOนายสุธี โค้วเจริญ51,2000.221,151,200

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...