วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (17 Jul 2014)

วันที่ 17 Jul 2014 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.3)

Recapitulate : THREL ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์ ขวัญใจชาวVI เก็บเพิ่ม 14 ล้านหุ้น กองทุนบัวหลวงขาย; THRE เสี่ยป๋อง วัชระ แก้วสว่าง ขาย

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*

ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530


หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
THRE14-Mar-1414-Jul-14
THREL14-Mar-1414-Jul-14

หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
THRECHASE NOMINEES LIMITED4,206,60015.1421,795,800
THREนายสุชาย ศรีปรัชญาอนันต์400,0001.4418,070,200
THREGIC PRIVATE LIMITED - H-81,400-0.2925,024,666
THREGIC PRIVATE LIMITED - C-3,059,900-11.0259,585,799
THREบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -20,664,338-74.39556,274,060
THREนายวัชระ แก้วสว่าง-30,000,000-108.000
THRELนายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์14,292,700222.9720,110,000
THRELบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)6,300,00098.286,300,000
THRELน.ส.สรัญญา วรวงศ์วสุ4,220,00065.834,220,000
THRELCHASE NOMINEES LIMITED 503,527,80055.033,527,800
THRELพ.ญ.กนกแก้ว วีรวรรณ3,319,90051.793,319,900
THRELนายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ3,293,00051.373,293,000
THRELนายจีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล3,000,00346.803,000,003
THRELบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,178,47218.389,327,968
THRELนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล612,8009.566,892,800
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ-142,300-2.223,139,500
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ-550,700-8.596,587,300
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-791,300-12.3415,452,600
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-1,929,700-30.1010,430,400
THRELกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด-3,575,900-55.784,222,500
THRELนายชวาล โสภณพนิช-5,720,000-89.230
THRELTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-8,581,800-133.8820,068,200

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...